Vyriešenie chyby poškodeného dokumentu pri otváraní súborov PDF

Chyba: Dokument PDF je poškodený a nemožno ho opraviť

Produkty Acrobat obvykle otvorili dokument PDF, pokiaľ sa %PDF-hlavička začala kdekoľvek v rámci prvých 1024 bajtov súboru. Pred %PDF-hlavičkou neboli vykonané žiadne kontroly nadbytočných bajtov. Aktualizácie 10.1.5 a 11.0.01 však zlepšujú bezpečnosť tým, že si vynucujú presnejšiu analýzu hlavičky dokumentu PDF. Produkt teraz odmieta otvoriť tú malú časť súborov PDF, ktoré sa nezačínajú správne hlavičkou „%PDF“, a zobrazí sa chyba:

Chyba: tento dokument PDF je poškodený a nemožno ho opraviť. Otvorenie pomocou aplikácie Adobe Reader nebolo možné, pretože buď ide o typ súboru, ktorý nie je podporovaný, alebo preto, že súbor bol poškodený (napríklad bol poslaný ako príloha e-mailu a nebol správne dekódovaný).

Riešenie: Použite jednu z týchto rutinných akcií

Tvorcovia PDF

Ak vykonávate správu alebo ste správcom softvéru, ktorý automaticky generuje dokumenty PDF, zmeňte spôsob vytvárania dokumentov PDF. Uistite sa, že sa na začiatku súboru nenachádzajú pred údajom %PDF žiadne nadbytočné bajty.

Odberatelia PDF: Podnikoví správcovia a používatelia

Ak ste zákazník alebo odborník na podnikové IT systémy, môžete pomocou nastavenia príslušnej predvoľby zakázať overovanie hlavičky na počítačoch. Môžete nastaviť túto predvoľbu prostredníctvom jedného používateľa v HKCU alebo prostredníctvom všetkých používateľov v HKLM. V operačnom systéme Mac OS môžete pomocou podobného postupu zmeniť rovnakú predvoľbu súboru zoznamu špciálnych vlastností. V prípade, že kľúč AVGeneral neexistuje, vytvorte ho ručne.

Cesta k HKLM je vo všeobecnosti:

HKLM\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Napríklad ak chcete zmeniť správanie aplikácie Acrobat 11.0, vytvorte hodnotu typu DWORD na tomto mieste: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Cesta k HKCU je vo všeobecnosti:

HKCU\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Napríklad ak chcete zmeniť správanie aplikácie Reader 10.0, vytvorte hodnotu typu DWORD na tomto mieste: HKCU\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Na ceste k predvoľbe vždy zmeňte číslo produktu a verzie, aby zodpovedali vašej inštalácii. Tento postup umožní zobrazenie dokumentov PDF na počítačoch, ktoré riadite.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu