Pomalá tlač bez PostScript, ak PDF súbor obsahuje vložené nesystémové písmo

Pomalá tlač bez PostScript

V prípade súboru PDF, ktorý obsahuje vložené nesystémové písmo, môže byť tlač bez PostScript pomalá (od vydania aplikácie Acrobat z januára 2016).

V súboroch úlohy (PRN, XPS) vytvorených počas tlače bez PostScript majú písma vložené ako vektory, nie ako piktogramy, čo má za následok výrazný nárast veľkosti súboru a následné zníženie výkonu.

Riešenie: Úprava databázy Registry ako alternatívne riešenie

Spoločnosť Adobe spolupracuje so spoločnosťou Microsoft na riešení tohto problému. Dovtedy môžete ako alternatívne riešenie manuálne upraviť databázu Registry, čím sa prepnete na staré rozhranie API používané predchádzajúcimi verziami aplikácie Acrobat alebo Reader.

 1. Otvorte databázu Registry otvorením okna Spustiť (kláves Windows + R), zadaním príkazu regedit.exe a kliknutím na tlačidlo OK.

 2. Postupujte takto:

  1. V závislosti od nainštalovanej verzie a vydania produktu prejdite do daného umiestnenia a vytvorte príslušný kľúč typu DWORD (Wow6432Node len vtedy, ak je v počítači 64-bitový systém).
  2. Vytvorte kľúč FeatureState v nasledujúcom umiestnení. Tento kľúč sa tam predvolene nenachádza.

  Acrobat (trvalý):

  • Kľúč: 4033257
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  Acrobat Reader (trvalý):

  • Kľúč: 4033257
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Acrobat (klasický – Acrobat 2015):

  • Kľúč: 4033260
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState

  Acrobat Reader (klasický – Acrobat 2015):

  • Kľúč: 4033260
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Acrobat Reader\2015\FeatureState

  Acrobat XI:

  • Kľúč: 3919626
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\FeatureState
 3. Zmeňte hodnotu na „0“.

 4. Reštartujte aplikáciu Acrobat alebo Reader.

Poznámka:

Keď použijete toto alternatívne riešenie, pre každý takýto PDF súbor, ktorý používateľ tlačí, sa vytvorí dočasný súbor a uzamkne sa. Dočasný súbor sa vytvorí v adresári s dočasnými súbormi používateľa. Názov súboru vyzerá takto: Z@xxx.tmp. Používateľ nebude môcť tento súbor odstrániť v aktuálnej relácii operačného systému. Bude sa dať odstrániť až po reštartovaní systému.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?