Kontextová ponuka, ktorá sa otvára pravým tlačidlom myši, sa na monitore s vysokým rozlíšením so škálovaním 150 % vypne.

Problém: Kontextová ponuka, ktorá sa otvára pravým tlačidlom myši, sa na monitore s vysokým rozlíšením vypne a možnosti ponuky tak nie sú dostupné

Kontextová ponuka, ktorá sa otvára pravým tlačidlom myši v aplikácii Acrobat, sa vypne a možnosti ponuky sú nedostupné, ak je rozlíšenie monitora 1920 x 1080 pixelov a škálovanie displeja je nastavené na 150 %.

Riešenie: Deaktivujte ponuku, ktorá sa otvára pravým tlačidlom myši, vytvorením nového kľúča databázy Registry v systéme Windows a úpravou súboru FeatureLockDown.plist v systéme MacOS

Vytvorte nový kľúč databázy Registry v systéme Windows

 1. Ak sú aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader spustené, ukončite ich.

 2. V Štart > Vyhľadávať, napíšte RegEdit a stlačte Enter. Zobrazí sa editor databázy Registry.

 3. Prejdite na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product name)\(version)\FeatureLockDown.

  Napríklad, cesta pre Acrobat je LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockDown.

 4. Vytvorte nasledujúci kľúč:

  Kľúč: bEnableRCMNewPOPUp

  typ údajov: REG_DWORD

  Predvolená hodnota: 0

 5. Zatvorte editor databázy Registry.

Upravte súbor FeatureLockDown.plist v systéme MacOS

 1. Ak sú aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader spustené, ukončite ich.

 2. Prejdite do priečinka /Knižnica/Preferencie.

 3. Otvorte súbor com.adobe.acrobat.plist v ľubovoľnom editore plist. Ak súbor plist nenájdete, vytvorte súbor typu Zoznam vlastností s názvom com.adobe.acrobat v ľubovoľnom editore plist.

  
  		
  	
  
  
  
  
  
  
 4. V kľúči FeatureLockDown vytvorte nasledujúcu položku:

  Kľúč: bEnableRCMNewPOPup

  Zamknúť cestu: FeatureLockdown

  Typ: 0 (bool)

  Predvolená  hodnota: 0

  bEnableRCMNewPOPUp

 5. Uložte súbor com.adobe.acrobat.plist.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?