PDF aplikácie vytvorené pomocou VB6 nefungujú s aplikáciou Acrobat 11.0.07.

Aktualizácia 11.0.07 poskytuje 64-bitovú podporu cez osobitné 32-bitové a 64-bitové súbory DLL a táto implementácia je podľa pokynov spoločnosti Microsoft. Pretože VB 6.x neponúka žiadnu 64-bitovú podporu, aplikácie vytvorené pomocou prostredia VB6 už nefungujú.

Alternatívne riešenia

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

  • Aktualizácia na novšie vývojové prostredie alebo novšiu verziu jazyka Visual Basic, ktorá podporuje 64-bitové DLL.
  • Ak ste predtým vytvorili aplikácie ako 32-bitové, pretože AcroPDF.dll bol 32-bitový a používate Visual Studio 2005 alebo novší, overte si, či vaše nastavenie Cieľ platformy Visual Studio je Akékoľvek CPU (predvolené). Akékoľvek CPU znamená, že zostava beží natívne na CPU, na ktorom beží momentálne. To znamená, že ako 64-bitová na 64-bitovom zariadení a 32-bitová na 32-bitovom zariadení. 
  • Ak ovládate koncové používateľské prostredie, neaktualizujte zariadenia na verziu 11.0.07, kým neprerobíte svoju aplikáciu so správnymi nastaveniami.
  • Vytvorte svoju aplikáciu tak, aby namiesto priameho použitia DLL ovládal načítavanie doplnku aplikácie Acrobat alebo Reader webový prehliadač. Niekoľko nápadov nájdete vo vlákne fóra.

Ďalšie informácie

Softvérový svet rýchlo prechádza na 64-bitové aplikácie a čoraz častejšie sú scenáre, kde sa vyžadujú 64-bitové doplnky a podpora. Zapamätajte si tieto pravidlá:

  • Produkty Acrobat 11.x podporujú iba Visual Studio 2008 SP1 a novšie.
  • Od verzie Acrobat 9.x sa vyžaduje Visual Studio 2005 alebo novšie.
  • Spoločnosť Microsoftukončila podporupre vývojové prostredie Visual Basic 6.0 k . aprílu82008.
  • Spoločnosť Microsoft nikdy neponúkala 64-bitovú podporu s jazykom Visual Basic 6.0. Z ich webovej stránky: „Vývojové prostredie Visual Basic 6.0 sa nikdy neponúkalo v natívnej 64-bitovej verzii a 32-bitové vývojové prostredie nikdy nebolo podporované na 64-bitových systémoch Windows. Vývoj VB6 na 64-bitových systémoch Windows alebo akejkoľvek natívnej architektúre inej než 32-bitovej nie je a nebude podporovaný.“

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online