Vypĺňanie formulára na zariadení s technológiou Windows Touch zlyháva

Nedokážete vypĺňať formuláre PDF na zariadeniach s technológiou Windows Touch.

Tento problém sa opraví s aktualizáciou 11.0.07.

Vypĺňanie formulárov v aplikácii Adobe Reader 11.0.06 zlyháva, pretože virtuálna klávesnica sa po výbere poľa formulára nezobrazí. Namiesto toho sa v dialógovom okne chyby zobrazí tento text: 

C:\ Program Files\Common Files\Microsoft shared\ink\TabTip.exeWindows nemôže získať prístup k uvedenej ceste alebo súboru zariadenia. Je možné, že nemáte príslušné povolenie na prístup k tomuto formuláru.

Táto chyba nastáva, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • Používate Reader 11.0.06 (virtuálna klávesnica nebola podporovaná s verziou 11.0.05).
  • Je zapnutý chránený režim.
  • Používate zariadenie Windows Touch 8.x alebo novšie.

Riešenie 1: Vykonajte aktualizáciu.

Vyberte položku Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie a nainštalujte verziu 11.0.07.

Riešenie 2: Vypnite dotykový režim.

  1. Vyberte položky Úpravy > Predvoľby > Všeobecné
  2. V rozbaľovacom zozname Dotykový režim vyberte možnosť Nikdy.

Riešenie 3: Vypnite chránený režim.

Chránený režim chráni váš hardvér a údaje tým, že zabezpečuje ochranu aplikácie a informácií, ku ktorým získava prístup. Vypnutie chráneného režimu sa neodporúča. 

Podrobnejšie informácie vrátane krokov na vypnutie chráneného režimu nájdete v tejto téme Pomocníka.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online