Príručka používateľa Zrušiť

Deploy Adobe packages with SCCM

 1. Adobe Enterprise & Teams: Príručka pre administráciu
 2. Plánovanie nasadenia
  1. Základné pojmy
   1. Poskytovanie licencií
   2. Identita
   3. Správa používateľov
   4. Nasadenie aplikácie
   5. Prehľad konzoly Admin Console
   6. Roly správcu
  2. Príručky nasadenia
   1. Príručka pre nasadenie menovaného používateľa
   2. Príručka pre nasadenie SDL
   3. Nasadenie programu Adobe Acrobat 
  3. Nasadenie programu Creative Cloud na vzdelávacie účely
   1. Príručka na nasadenie
   2. Schválenie aplikácií Adobe v konzole Google Admin Console
   3. Povolenie aplikácie Adobe Express v Učebni Google
   4. Integrácia s aplikáciou Canvas LMS
   5. Integrácia s aplikáciou Blackboard Learn
   6. Konfigurácia jednotného prihlásenia pre okresné portály a LMS
   7. Nasadenie aplikácie Adobe Express cez licencie aplikácií Google
   8. Pridanie používateľov cez Roster Sync
   9. Najčastejšie otázky o aplikácii Kivuto
   10. Podmienky oprávnenosti primárnych a sekundárnych inštitúcií
 3. Nastavenie organizácie
  1. Typy identity | Prehľad
  2. Nastavenie identity | Prehľad
  3. Nastavenie organizácie pomocou Enterprise ID
  4. Nastavenie federácie a synchronizácie Azure AD
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službách spoločnosti Microsoft cez Azure OIDC
   2. Pridanie aplikácie Azure Sync do adresára
   3. Synchronizácia rolí pre vzdelávanie
   4. Často kladené otázky o aplikácii Azure Connector
  5. Nastavenie služby Google Federation a synchronizácia
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službe Google Federation
   2. Pridanie služby Google Sync do adresára
   3. Časté otázky o službe Google Federation
  6. Nastavenie služby Microsoft ADFS pre organizáciu
  7. Nastavenie organizácie pre okresné portály a LMS
  8. Nastavenie organizácie pre iných poskytovateľov identity
   1. Vytvorenie adresára
   2. Overenie vlastníctva domény
   3. Pridanie domén do adresárov
  9. Časté otázky o jednotnom prihlásení a riešenie problémov
   1. Bežné otázky o jednotnom prihlásení
   2. Riešenie problémov s jednotným prihlásením
   3. Časté otázky týkajúce sa vzdelávania
 4. Správa nastavenia organizácie
  1. Správa existujúcich domén a adresárov
  2. Povolenie automatického vytvárania konta
  3. Nastavenie organizácie prostredníctvom dôveryhodnosti adresárov
  4. Migrácia na nového poskytovateľa overenia 
  5. Nastavenia dátových zdrojov
  6. Nastavenia overenia
  7. Kontakty v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia
  8. Nastavenia konzoly
  9. Správa šifrovania  
 5. Správa používateľov
  1. Prehľad
  2. Správcovské roly
  3. Techniky správy používateľov
   1. Správa jednotlivých používateľov   
   2. Správa viacerých používateľov (hromadné CSV)
   3. Nástroj na synchronizáciu používateľov (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronizácia služby Google Federation
  4. Zmena typu identity používateľa
  5. Správa skupín používateľov
  6. Správa používateľov adresára
  7. Správa vývojárov
  8. Migrácia existujúcich používateľov do konzoly Adobe Admin Console
  9. Migrácia správy používateľov do konzoly Adobe Admin Console
 6. Správa produktov a nárokov
  1. Správa produktov a profilov produktov
   1. Správa produktov
   2. Správa profilov produktov pre podnikových používateľov
   3. Správa pravidiel automatického priraďovania
   4. Kontrola žiadostí o produkty
   5. Správa samoobslužných pravidiel
   6. Správa integrácií aplikácií
   7. Správa povolení produktov v konzole Admin Console  
   8. Povolenie/zakázanie služieb pre profil produktu
   9. Jedna aplikácia | Creative Cloud pre podniky
   10. Voliteľné služby
  2. Správa zdieľaných licencií zariadení
   1. Čo je nové
   2. Príručka na nasadenie
   3. Vytvorenie balíkov
   4. Opätovné získanie licencií
   5. Správa profilov
   6. Súbor nástrojov na udeľovanie licencií
   7. Časté otázky o zdieľaných licenciách
 7. Správa úložiska zdrojov
  1. Úložisko
   1. Správa podnikového úložiska
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizácia do úložiska
   3. Správa úložiska Adobe
  2. Migrácia zdrojov
   1. Automatizovaná migrácia zdrojov
   2. Časté otázky o automatizovanej migrácii zdrojov  
   3. Správa prenesených zdrojov
  3. Opätovné získanie zdrojov od používateľa
  4. Migrácia študentských zdrojov | Iba oblasť vzdelávania
   1. Automatická migrácia študentských zdrojov
   2. Migrácia vašich zdrojov
 8. Správa služieb
  1. Adobe Stock
   1. Balíky kreditov Adobe Stock pre tímy
   2. Adobe Stock pre podniky
   3. Používanie služby Adobe Stock pre podniky
   4. Schválenie licencie služby Adobe Stock
  2. Vlastné písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Prehľad
   2. Vytvorenie skupiny používateľov
   3. Konfigurácia služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurácia a inštalácia služby Adobe Asset Link
   5. Správa zdrojov
   6. Adobe Asset Link pre XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre podniky alebo tímy
   2. Adobe Acrobat Sign – správca tímových funkcií
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzole Admin Console
  5. Creative Cloud pre podniky – bezplatné členstvo
   1. Prehľad
 9. Nasadenie aplikácií a aktualizácií
  1. Prehľad
   1. Nasadenie a doručovanie aplikácií a aktualizácií
   2. Plán nasadenia
   3. Príprava na nasadenie
  2. Vytvorenie balíkov
   1. Balenie aplikácií cez konzolu Admin Console
   2. Vytvorenie licenčných balíky pre menovaného používateľa
   3. Šablóny Adobe pre balíky
   4. Správa balíkov
   5. Správa licencií zariadení
   6. Licencovanie sériových čísel
  3. Prispôsobenie balíčkov
   1. Prispôsobenie počítačovej aplikácie Creative Cloud
   2. Zahrnutie rozšírení do balíka
  4. Nasadenie balíkov
   1. Nasadenie balíkov
   2. Nasadenie balíkov Adobe pomocou služby Microsoft Intune
   3. Nasadenie balíkov Adobe pomocou SCCM
   4. Nasadenie balíkov Adobe pomocou ARD
   5. Inštalácia produktov v priečinku pre výnimky
   6. Odinštalácia produktov Creative Cloud
   7. Použitie podnikovej edície súpravy nástrojov poskytovania Adobe
   8. Licenčné identifikátory služby Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizácií
   1. Správa zmien pre podnikových a tímových zákazníkov Adobe
   2. Nasadenie aktualizácií
  6. Nástroj na nastavenie servera Adobe Update (AUSST)
   1. Prehľad nástroja AUSST
   2. Nastavenie interného aktualizačného servera
   3. Údržba interného aktualizačného servera
   4. Bežné prípady použitia AUSST   
   5. Riešenie problémov s interným aktualizačným serverom
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Použitie nástroja Adobe Remote Update Manager
   2. ID kanálov na použitie s aplikáciou Adobe Remote Update Manager
   3. Riešenie chýb nástroja RUM
  8. Riešenie problémov
   1. Riešenie problémov s inštaláciou a odinštalovaním aplikácií Creative Cloud
   2. Dopytovanie klientskych počítačov, aby skontrolovali, či je balík nasadený
   3. Chybové hlásenie „Inštalácia zlyhala“ balíka Creative Cloud
  9. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager (CC 2018 alebo staršie aplikácie)
   1. Informácie o aplikácii Creative Cloud Packager
   2. Poznámky k vydaniu aplikácie Creative Cloud Packager
   3. Balenie aplikácií
   4. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager
   5. Vytvorenie pomenovaných licenčných balíkov
   6. Vytvorenie balíkov s licenciami zariadenia
   7. Vytvorenie licenčného balíka
   8. Vytvorenie balíkov s licenciami so sériovým číslom
   9. Automatizácia nástroja Packager
   10. Balenie produktov mimo balíka Creative Cloud
   11. Úprava a uloženie konfigurácií
   12. Nastavenie miestneho nastavenia na úrovni systému
 10. Spravovať konto
  1. Správa tímových kont
   1. Prehľad
   2. Aktualizácia podrobností o platbe
   3. Správa faktúr
   4. Zmena vlastníka zmluvy
   5. Zmena predajcu
  2. Priradenie licencií používateľovi služby Teams
  3. Pridanie produktov a licencií
  4. Obnovenie
   1. Členstvo v službe Teams: obnovenia
   2. Spoločnosť s plánom VIP: Obnovenie licencií a dodržiavanie zmluvných podmienok
  5. Automatizované fázy exspirácie pre zmluvy ETLA
  6. Prepínanie typov zmlúv v rámci existujúcej konzoly Adobe Admin Console
  7. Súlad so žiadosťou o nákup
  8. Value Incentive Plan (VIP) v Číne
  9. Pomocník pre VIP Select
 11. Prehľady a protokoly
  1. Denník auditu
  2. Prehľady o zadaní
  3. Denníky obsahu
 12. Získať pomoc
  1. Kontaktovanie starostlivosti o zákazníkov Adobe
  2. Možnosti podpory pre tímové kontá
  3. Možnosti podpory pre podnikové kontá
  4. Možnosti podpory pre Experience Cloud
Poznámka:

Flash Player's end of life is December 31st, 2020. Please see the Flash Player EOL Enterprise Information page for details.

This article guides you through the process of creating an SCCM package to deploy an Adobe deployment package. Because both Adobe and Microsoft use the term package and because there are currently two versions of the Microsoft software in use, we use the following naming conventions for clarity in this article:

 • When referring to a package created with SCCM, we say SCCM package unless the context is very clear, when we may say just package.
 • When referring to a package created on the Adobe Admin Console, we say Adobe deployment package or Adobe package. We never use the term package alone to mean an Adobe package.

Preparation

SCCM is designed for a great variety of network configurations. The best choice of deployment configuration for the Adobe package and its product install folder is the TS option, where the Adobe package and its product install folder are placed together on the same distribution server or servers.

When you create a package for deployment in Windows, Creative Cloud Packager creates two folders in your specified Save to location, Exceptions and Build.

The Exceptions folder contains folders with installers of various kinds (EXE, AIR, MSI) that cannot be deployed using the main MSI installer (because it cannot contain an embedded installer). You must create separate SCCM installers for each of these, using instructions in the ExceptionInfo.txt file at the top level of the Exceptions folder. The folder can be empty if your package has no dependencies on other installers.

The Build folder contains an MSI file whose filename uses the Package Name that you specified, and a subfolder named Setup. The subfolders are required to run the MSI file and install the product successfully.

Note: The packages created by Creative Cloud Packager silently use the Adobe installer subsystem, which in turn uses the native Windows installer, MSI. Therefore, you cannot wrap an Adobe install package inside of a Windows package for use with MSI because Windows prohibits such a recursive use of MSI.

Create an SCCM package

Creating an SCCM package is a two-step process. First create a new SCCM package, then create install and uninstall programs.

Create a new SCCM package

 1. Open the New Package wizard.

  • Open the SCCM console.
  • Navigate to Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Right-click Packages, choose New, then click Package.
 2. In the New Package Wizard, name the new SCCM package.

  On the General tab:

  • Enter the name of the new SCCM package in the Name field. This field is required.
  • You can also enter values for the optional Version, Manufacturer, Language, and Comment fields.
  • Click Next.
 3. Specify the data source for the SCCM package.

  On the Data Source tab:

  • Select This Package Contains Source Files.
  • Click Set to the right of the Source Directory field. In the Set Source Directory dialog, select the type of path you want to use (UNC or local) and browse for or type in the path to the Build folder that contains the .msi file and supporting folders. Click OK.
  • On the Data Source tab, the path you just selected will show in the Source Directory field. Below that field, select Always obtain files from the source directory.
   Set the other choices as appropriate, then click Next.
 4. Specify where the SCCM package will be stored on distribution points.

  On the Data Access tab, select Access the distribution folder through common ConfigMgr package share, and then click Next.

 5. Specify distribution settings.

  • On the Distribution Settings tab, choose a sending priority. Select the Preferred Sender, if desired. Select other settings as appropriate, then click Next.
  • On the Reporting tab, select settings as appropriate, then click Next.
  • On the Security tab, select settings as appropriate, then click Next.
 6. View the new SCCM package summary.

  • Review all the settings for the new SCCM package. If you need to change anything, use the Previous buttons to do so and then the Next buttons to get back to this screen.
  • Click Next. The Confirmation tab is displayed.
  • Click Close to terminate package creation.

Create install and uninstall programs for the SCCM package

Creative Cloud Packager generates a single MSI file in the Build folder, which you use for both installation and uninstallation of the product or suite. (Uninstall is not available for update packages, only for installation packages.)

If you want, you can create two separate SCCM programs for an installation package: one for installation and another for uninstallation. Name these programs to make it obvious to the users on the target systems who choose what the commands will do.

 1. Open the New Program wizard.

  • From the SCCM console, navigate to Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Select the SCCM package you just created.
  • Under it, select Programs > New > Program.
 2. In the New Program wizard, specify the command line for the program.

  On the General tab:

  Enter a descriptive name (such as install_PS_1 or uninstall_PS_1) in the Name field, and an explanatory comment that describes what the program does.

  Click Browse. In the Open File dialog, choose the file type All Files (*.*), then browse to and select the MSI/EXE file. The details of this step vary for each command you create.

  For the install package, browse to your .exe file.

  When you return to the New Program wizard, append appropriate flags or options to the command after the filename in the Command Line text box.

  You must use the silent parameter for unattended installation. 

  Syntax:

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Example:

  setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  For more details on using this command, see Deploy using command line on Windows machines.

  For the uninstall package, browse to your .MSI file.

  For the uninstall package, use the msiexec command with the /uninstall parameter.

  Example:

  msiexec.exe /uninstall PS_1.msi /quiet

 3. On the Environment tab:

  • In the Program Can Run field, select Whether or not a user is logged in.
  • In the Run mode section, select Run with administrative rights. Be sure Allow users to interact with this program is turned OFF.

  Note: If you do not choose to run with administrative rights, the Application Manager writes its log file to a different location. See “Installation logs.”

 4. Set fields on the Advanced, Windows Installer, and MOM Maintenance tabs as appropriate, and click Next.

 5. Review the information on the summary screen. If you need to change anything, do so now. Then, from this screen, click Next. The Wizard Completed screen will appear. Click Close to terminate program creation.

Creating installers and uninstallers for Exceptions components

To create install and uninstall programs for the MSI, EXE, or AIR installers that are present in the Exceptions folder, use the commands described in the ExceptionInfo.txt file at the top level of the Exceptions folder.

For example, to create an SCCM install package for an MSI installer such as Adobe Flash Player 10, use this command:

msiexec.exe /i AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

To create the uninstaller, use /uninstall instead of /i

msiexec.exe /uninstall AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Warning: For AIR-based installers, you can create a silent installer the same way, using the command listed in the ExceptionInfo.txt file. For these components, however, you cannot create a silent uninstaller. When uninstalling, you may need to uninstall AIR applications manually.

Select distribution points for the SCCM package

 1. Open the New Distribution Points wizard.

  • In the SCCM console, navigate to Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Select the SCCM package you just created.
  • Under it, select Distribution Points > New Distribution Points. This displays an introductory screen. Click Next.
 2. In the New Distribution Points wizard, select the distribution points to which you want to copy the SCCM package.

  It is assumed that at this point the distribution points you want to use for this SCCM package have already been created. You can select one or more distribution points for this package.

 3. View the Wizard Completed screen and click Close.

Advertise the SCCM package programs

Follow the directions in this section once for each SCCM package program you want to advertise. 

These directions assume you already have a collection with target systems where you will advertise the SCCM package programs.

 1. Open the Distribute Software to Collection wizard.

  • In the SCCM console, navigate to Computer Management > Collections.
  • Locate the collection you want to use to advertise this SCCM package.
  • Right-click on the collection name and choose Distribute > Software.
 2. In the Distribute Software to Collection wizard, choose the SCCM package to advertise.

  On the Package tab:

  • Turn on Select an existing package.
  • Click the Browse button next to the text field. In the Select a Package dialog, locate the desired SCCM package and select it. Then click OK. Your selection will appear in the text field on the Package tab.
  • Click Next.
 3. Make sure you have chosen the distribution points to which you want to copy the SCCM package.

  On the Distribution Points tab, select the distribution point(s) you want to use to distribute this SCCM package. Then click Next.

 4. Select the SCCM package program to advertise.

  On the Select Program tab:

  • The SCCM package name and its programs are displayed. In the Programs: area, select the program you wish to advertise.
  • Click Next.
 5. Set advertisement characteristics.

  On the Advertisement Name tab:

  • Enter a name for the advertisement in the Name field.
  • Optionally, enter a comment that describes the advertisement in the Comment field.
  • Click Next.

  On the Advertisement Subcollection tab:

  • The name of the collection you chose for this advertisement is displayed in the Collection field. Choose whether you want this advertisement to be sent to any subcollections of this collection. The results of your choice are displayed in the field at the bottom of the tab.
  • Click Next.

  On the Advertisement Schedule tab:

  • Set the date and time you want the advertisement to occur.
  • Specify whether the advertisement will expire. If you want it to expire, set the expiration date and time.
  • Make any other settings as necessary and click Next.

  On the Assign Program tab:

  • Choose whether you want running this program to be mandatory. If you do, specify the date and time to force its execution. Notice the advertisement date from the previous tab is displayed here.
  • Set an expiration date if you want.
  • Choose other options as desired.
  • Click Next.
 6. View the summary screen for the advertisement.

  Review the information on the summary screen. If you need to change anything, do it now. Then, from this screen, click Next.

  The Wizard Completed screen will appear. Click Close to terminate advertisement creation.

When the SCCM package is advertised, the Windows toolbar of the target machines displays a notification that a program is scheduled to run.

Further reading

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?