Príručka používateľa Zrušiť

Troubleshoot the internal update server

 1. Adobe Enterprise & Teams: Príručka pre administráciu
 2. Plánovanie nasadenia
  1. Základné pojmy
   1. Poskytovanie licencií
   2. Identita
   3. Správa používateľov
   4. Nasadenie aplikácie
   5. Prehľad konzoly Admin Console
   6. Roly správcu
  2. Príručky nasadenia
   1. Príručka pre nasadenie menovaného používateľa
   2. Príručka pre nasadenie SDL
   3. Nasadenie programu Adobe Acrobat 
  3. Nasadenie programu Creative Cloud na vzdelávacie účely
   1. Príručka na nasadenie
   2. Schválenie aplikácií Adobe v konzole Google Admin Console
   3. Povolenie aplikácie Adobe Express v Učebni Google
   4. Integrácia s aplikáciou Canvas LMS
   5. Integrácia s aplikáciou Blackboard Learn
   6. Konfigurácia jednotného prihlásenia pre okresné portály a LMS
   7. Nasadenie aplikácie Adobe Express cez licencie aplikácií Google
   8. Pridanie používateľov cez Roster Sync
   9. Najčastejšie otázky o aplikácii Kivuto
   10. Podmienky oprávnenosti primárnych a sekundárnych inštitúcií
 3. Nastavenie organizácie
  1. Typy identity | Prehľad
  2. Nastavenie identity | Prehľad
  3. Nastavenie organizácie pomocou Enterprise ID
  4. Nastavenie federácie a synchronizácie Azure AD
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službách spoločnosti Microsoft cez Azure OIDC
   2. Pridanie aplikácie Azure Sync do adresára
   3. Synchronizácia rolí pre vzdelávanie
   4. Často kladené otázky o aplikácii Azure Connector
  5. Nastavenie služby Google Federation a synchronizácia
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službe Google Federation
   2. Pridanie služby Google Sync do adresára
   3. Časté otázky o službe Google Federation
  6. Nastavenie služby Microsoft ADFS pre organizáciu
  7. Nastavenie organizácie pre okresné portály a LMS
  8. Nastavenie organizácie pre iných poskytovateľov identity
   1. Vytvorenie adresára
   2. Overenie vlastníctva domény
   3. Pridanie domén do adresárov
  9. Časté otázky o jednotnom prihlásení a riešenie problémov
   1. Bežné otázky o jednotnom prihlásení
   2. Riešenie problémov s jednotným prihlásením
   3. Časté otázky týkajúce sa vzdelávania
 4. Správa nastavenia organizácie
  1. Správa existujúcich domén a adresárov
  2. Povolenie automatického vytvárania konta
  3. Nastavenie organizácie prostredníctvom dôveryhodnosti adresárov
  4. Migrácia na nového poskytovateľa overenia 
  5. Nastavenia dátových zdrojov
  6. Nastavenia overenia
  7. Kontakty v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia
  8. Nastavenia konzoly
  9. Správa šifrovania  
 5. Správa používateľov
  1. Prehľad
  2. Správcovské roly
  3. Techniky správy používateľov
   1. Správa jednotlivých používateľov   
   2. Správa viacerých používateľov (hromadné CSV)
   3. Nástroj na synchronizáciu používateľov (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronizácia služby Google Federation
  4. Zmena typu identity používateľa
  5. Správa skupín používateľov
  6. Správa používateľov adresára
  7. Správa vývojárov
  8. Migrácia existujúcich používateľov do konzoly Adobe Admin Console
  9. Migrácia správy používateľov do konzoly Adobe Admin Console
 6. Správa produktov a nárokov
  1. Správa produktov a profilov produktov
   1. Správa produktov
   2. Správa profilov produktov pre podnikových používateľov
   3. Správa pravidiel automatického priraďovania
   4. Kontrola žiadostí o produkty
   5. Správa samoobslužných pravidiel
   6. Správa integrácií aplikácií
   7. Správa povolení produktov v konzole Admin Console  
   8. Povolenie/zakázanie služieb pre profil produktu
   9. Jedna aplikácia | Creative Cloud pre podniky
   10. Voliteľné služby
  2. Správa zdieľaných licencií zariadení
   1. Čo je nové
   2. Príručka na nasadenie
   3. Vytvorenie balíkov
   4. Opätovné získanie licencií
   5. Správa profilov
   6. Súbor nástrojov na udeľovanie licencií
   7. Časté otázky o zdieľaných licenciách
 7. Začíname s konzolou Global Admin Console
  1. Prijať globálnu správu
  2. Vyberte svoju organizáciu
  3. Spravujte organizačnú hierarchiu
  4. Správa profilov produktu
  5. Spravovať správcov
  6. Správa skupín používateľov
  7. Aktualizovať zásady organizácie
  8. Spravujte šablóny zásad
  9. Prideľte produkty podradeným organizáciám
  10. Vykonajte čakajúce úlohy
  11. Preskúmajte prehľady
  12. Exportujte alebo importujte organizačnú štruktúru
 8. Správa úložiska zdrojov
  1. Úložisko
   1. Správa podnikového úložiska
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizácia do úložiska
   3. Správa úložiska Adobe
  2. Migrácia zdrojov
   1. Automatizovaná migrácia zdrojov
   2. Časté otázky o automatizovanej migrácii zdrojov  
   3. Správa prenesených zdrojov
  3. Opätovné získanie zdrojov od používateľa
  4. Migrácia študentských zdrojov | Iba oblasť vzdelávania
   1. Automatická migrácia študentských zdrojov
   2. Migrácia vašich zdrojov
 9. Správa služieb
  1. Adobe Stock
   1. Balíky kreditov Adobe Stock pre tímy
   2. Adobe Stock pre podniky
   3. Používanie služby Adobe Stock pre podniky
   4. Schválenie licencie služby Adobe Stock
  2. Vlastné písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Prehľad
   2. Vytvorenie skupiny používateľov
   3. Konfigurácia služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurácia a inštalácia služby Adobe Asset Link
   5. Správa zdrojov
   6. Adobe Asset Link pre XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre podniky alebo tímy
   2. Adobe Acrobat Sign – správca tímových funkcií
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzole Admin Console
  5. Creative Cloud pre podniky – bezplatné členstvo
   1. Prehľad
 10. Nasadenie aplikácií a aktualizácií
  1. Prehľad
   1. Nasadenie a doručovanie aplikácií a aktualizácií
   2. Plán nasadenia
   3. Príprava na nasadenie
  2. Vytvorenie balíkov
   1. Balenie aplikácií cez konzolu Admin Console
   2. Vytvorenie licenčných balíky pre menovaného používateľa
   3. Šablóny Adobe pre balíky
   4. Správa balíkov
   5. Správa licencií zariadení
   6. Licencovanie sériových čísel
  3. Prispôsobenie balíčkov
   1. Prispôsobenie počítačovej aplikácie Creative Cloud
   2. Zahrnutie rozšírení do balíka
  4. Nasadenie balíkov
   1. Nasadenie balíkov
   2. Nasadenie balíkov Adobe pomocou služby Microsoft Intune
   3. Nasadenie balíkov Adobe pomocou SCCM
   4. Nasadenie balíkov Adobe pomocou ARD
   5. Inštalácia produktov v priečinku pre výnimky
   6. Odinštalácia produktov Creative Cloud
   7. Použitie podnikovej edície súpravy nástrojov poskytovania Adobe
   8. Licenčné identifikátory služby Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizácií
   1. Správa zmien pre podnikových a tímových zákazníkov Adobe
   2. Nasadenie aktualizácií
  6. Nástroj na nastavenie servera Adobe Update (AUSST)
   1. Prehľad nástroja AUSST
   2. Nastavenie interného aktualizačného servera
   3. Údržba interného aktualizačného servera
   4. Bežné prípady použitia AUSST   
   5. Riešenie problémov s interným aktualizačným serverom
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Použitie nástroja Adobe Remote Update Manager
   2. Riešenie chýb nástroja RUM
  8. Riešenie problémov
   1. Riešenie problémov s inštaláciou a odinštalovaním aplikácií Creative Cloud
   2. Dopytovanie klientskych počítačov, aby skontrolovali, či je balík nasadený
   3. Chybové hlásenie „Inštalácia zlyhala“ balíka Creative Cloud
  9. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager (CC 2018 alebo staršie aplikácie)
   1. Informácie o aplikácii Creative Cloud Packager
   2. Poznámky k vydaniu aplikácie Creative Cloud Packager
   3. Balenie aplikácií
   4. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager
   5. Vytvorenie pomenovaných licenčných balíkov
   6. Vytvorenie balíkov s licenciami zariadenia
   7. Vytvorenie licenčného balíka
   8. Vytvorenie balíkov s licenciami so sériovým číslom
   9. Automatizácia nástroja Packager
   10. Balenie produktov mimo balíka Creative Cloud
   11. Úprava a uloženie konfigurácií
   12. Nastavenie miestneho nastavenia na úrovni systému
 11. Spravovať konto
  1. Správa tímových kont
   1. Prehľad
   2. Aktualizácia podrobností o platbe
   3. Správa faktúr
   4. Zmena vlastníka zmluvy
   5. Zmena predajcu
  2. Priradenie licencií používateľovi služby Teams
  3. Pridanie produktov a licencií
  4. Správa tímu v aplikácii Adobe Express
  5. Obnovenie
   1. Členstvo v službe Teams: obnovenia
   2. Spoločnosť s plánom VIP: Obnovenie licencií a dodržiavanie zmluvných podmienok
  6. Automatizované fázy exspirácie pre zmluvy ETLA
  7. Prepínanie typov zmlúv v rámci existujúcej konzoly Adobe Admin Console
  8. Súlad so žiadosťou o nákup
  9. Value Incentive Plan (VIP) v Číne
  10. Pomocník pre VIP Select
 12. Prehľady a protokoly
  1. Denník auditu
  2. Prehľady o zadaní
  3. Denníky obsahu
 13. Získať pomoc
  1. Kontaktovanie starostlivosti o zákazníkov Adobe
  2. Možnosti podpory pre tímové kontá
  3. Možnosti podpory pre podnikové kontá
  4. Možnosti podpory pre Experience Cloud

How to troubleshoot the internal server setup and solve maintenance issues.

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) enables you to centralize the download of Adobe apps and updates to a single server location. 

AUSST tool

Maintain server

setup server

Common use cases

You may check for the error logs or error codes to find the error reported during a server setup or while downloading the updates.     
Also check the given troubleshooting tips if you face problems in deploying apps and updates through internal update server.

Error logs

Errors, warnings, and troubleshooting information are recorded in the log files.

The following log files are located in the %temp%  folder in Windows and in the ~/Library/Logs  in macOS:

 • AdobeUpdateServerSetupTool.log
 • AdobeAcrobatUpdateServerSetupTool.log

DLM.log is located in the following locations:

 • Windows: 
  • %Temp%\CreativeCloud\ACC\AdobeDownload
  • %Temp%\AdobeDownload\
 • Mac: 
  • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload
  • ~/Library/Logs/AdobeDownload/

Error codes

The following error codes may be reported if the internal update server is unsuccessful.

Error Code

Error Message

2

Internal error occurred

3

Could not access specified path

4

Network failure

5

Server unresponsive

6

Proxy authentication failed

7

Output disk full

8

Write permission denied

9

File not found on server

Basic troubleshooting

If the web server that is used to distribute the apps and updates is not set up correctly, apps and updates might get downloaded from the Adobe update server (Adobe Update Server Setup Tool does that automatically), but will not be distributed to the clients.

To test that the web server is running correctly, see Verify your internal update server.

Ensure that there are no problems related to network connectivity and that the internal update server can connect to the Adobe update server.

For example, check that you can access the default welcome page of the internal update server.

End users see the following error if the Creative Cloud Desktop App is unable to connect to your internal update server (AUSST):

Not connected to enterprise server
Error message: Not connected to enterprise server

Troubleshoot the internal update server setup and sync issues

When you run the AdobeUpdateServerSetupTool command, ensure that there are no spaces in the following cases:

 • Between parameters and the = sign
 • Between the = sign and arguments
  For example, the following command has an incorrect extra space between --root and the = sign

 • Anywhere in a path.

For example, the following command has an extra space between the quotation mark (") and the forward slash (/)

The URLs for the server should include the protocol (such as http://). If the port number is different from the default value of 80, the port number should also be specified.

For example, the following section in the AdobeUpdater.Overrides file is incorrect because it does not specify the http:// protocol:

<URL>/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>

<Port>1234</Port>

Note that in this example, the port number (1234) has been specified, which is required if the port number does not have the default value of 80.

Ensure that the location on the server where the apps and updates are to be stored has the correct write permission. Otherwise, apps and updates might not be synced/downloaded on the internal update server. The server setup process is not complete unless all apps and updates are synced/downloaded on the internal update server.

Check that the paths provided to all the command-line options are absolute paths. AUSST does not support relative paths.

Troubleshoot the setup of clients

The client configuration files are generated at a location determined by the --genclientconf parameter of the AdobeUpdateServerSetupTool command. For more details, see Generating client configuration files. Two files are generated, one each for Windows and macOS clients. Check that the files are available in the respective locations on the internal update server.

After the client configuration files are generated on the internal update server, they are deployed on each end-user computer. The files are different for the Windows and the macOS platforms.

The location for the file on each end-user computer is platform-specific. Ensure that the configuration files are deployed on the end-user computers at the locations. For more details, see Deploying client configuration files.

Use fresh sync to troubleshoot

In exceptional cases, multiple apps/updates of the same package might get stored on the internal update server if the option of incremental update sync is specified. These will then be deployed to the end-user computers, and the users will see multiple copies of the packages on their computers. If this happens, perform the fresh update sync (one time) by running the following command:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<update folder>" --fresh

This ensures that the correct single copy of the packages get downloaded to your internal update server, from where they are deployed to the end-user computers.

If you are using the incremental sync option and continue to get errors even after trying all the previous steps, perform fresh update sync (one time) by running the following command:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<update folder>" --fresh

This will ensure that all updates from the Adobe update server are downloaded to your internal update server.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online