Príručka používateľa Zrušiť

Deploy Adobe packages with ARD

 1. Adobe Enterprise & Teams: Príručka pre administráciu
 2. Plánovanie nasadenia
  1. Základné pojmy
   1. Poskytovanie licencií
   2. Identita
   3. Správa používateľov
   4. Nasadenie aplikácie
   5. Prehľad konzoly Admin Console
   6. Roly správcu
  2. Príručky nasadenia
   1. Príručka pre nasadenie menovaného používateľa
   2. Príručka pre nasadenie SDL
   3. Nasadenie programu Adobe Acrobat 
  3. Nasadenie programu Creative Cloud na vzdelávacie účely
   1. Príručka na nasadenie
   2. Schválenie aplikácií Adobe v konzole Google Admin Console
   3. Povolenie aplikácie Adobe Express v Učebni Google
   4. Integrácia s aplikáciou Canvas LMS
   5. Integrácia s aplikáciou Blackboard Learn
   6. Konfigurácia jednotného prihlásenia pre okresné portály a LMS
   7. Nasadenie aplikácie Adobe Express cez licencie aplikácií Google
   8. Pridanie používateľov cez Roster Sync
   9. Najčastejšie otázky o aplikácii Kivuto
   10. Podmienky oprávnenosti primárnych a sekundárnych inštitúcií
 3. Nastavenie organizácie
  1. Typy identity | Prehľad
  2. Nastavenie identity | Prehľad
  3. Nastavenie organizácie pomocou Enterprise ID
  4. Nastavenie federácie a synchronizácie Azure AD
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službách spoločnosti Microsoft cez Azure OIDC
   2. Pridanie aplikácie Azure Sync do adresára
   3. Synchronizácia rolí pre vzdelávanie
   4. Často kladené otázky o aplikácii Azure Connector
  5. Nastavenie služby Google Federation a synchronizácia
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službe Google Federation
   2. Pridanie služby Google Sync do adresára
   3. Časté otázky o službe Google Federation
  6. Nastavenie služby Microsoft ADFS pre organizáciu
  7. Nastavenie organizácie pre okresné portály a LMS
  8. Nastavenie organizácie pre iných poskytovateľov identity
   1. Vytvorenie adresára
   2. Overenie vlastníctva domény
   3. Pridanie domén do adresárov
  9. Časté otázky o jednotnom prihlásení a riešenie problémov
   1. Bežné otázky o jednotnom prihlásení
   2. Riešenie problémov s jednotným prihlásením
   3. Časté otázky týkajúce sa vzdelávania
 4. Správa nastavenia organizácie
  1. Správa existujúcich domén a adresárov
  2. Povolenie automatického vytvárania konta
  3. Nastavenie organizácie prostredníctvom dôveryhodnosti adresárov
  4. Migrácia na nového poskytovateľa overenia 
  5. Nastavenia dátových zdrojov
  6. Nastavenia overenia
  7. Kontakty v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia
  8. Nastavenia konzoly
  9. Správa šifrovania  
 5. Správa používateľov
  1. Prehľad
  2. Správcovské roly
  3. Techniky správy používateľov
   1. Správa jednotlivých používateľov   
   2. Správa viacerých používateľov (hromadné CSV)
   3. Nástroj na synchronizáciu používateľov (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronizácia služby Google Federation
  4. Zmena typu identity používateľa
  5. Správa skupín používateľov
  6. Správa používateľov adresára
  7. Správa vývojárov
  8. Migrácia existujúcich používateľov do konzoly Adobe Admin Console
  9. Migrácia správy používateľov do konzoly Adobe Admin Console
 6. Správa produktov a nárokov
  1. Správa produktov a profilov produktov
   1. Správa produktov
   2. Správa profilov produktov pre podnikových používateľov
   3. Správa pravidiel automatického priraďovania
   4. Kontrola žiadostí o produkty
   5. Správa samoobslužných pravidiel
   6. Správa integrácií aplikácií
   7. Správa povolení produktov v konzole Admin Console  
   8. Povolenie/zakázanie služieb pre profil produktu
   9. Jedna aplikácia | Creative Cloud pre podniky
   10. Voliteľné služby
  2. Správa zdieľaných licencií zariadení
   1. Čo je nové
   2. Príručka na nasadenie
   3. Vytvorenie balíkov
   4. Opätovné získanie licencií
   5. Správa profilov
   6. Súbor nástrojov na udeľovanie licencií
   7. Časté otázky o zdieľaných licenciách
 7. Správa úložiska zdrojov
  1. Úložisko
   1. Správa podnikového úložiska
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizácia do úložiska
   3. Správa úložiska Adobe
  2. Migrácia zdrojov
   1. Automatizovaná migrácia zdrojov
   2. Časté otázky o automatizovanej migrácii zdrojov  
   3. Správa prenesených zdrojov
  3. Opätovné získanie zdrojov od používateľa
  4. Migrácia študentských zdrojov | Iba oblasť vzdelávania
   1. Automatická migrácia študentských zdrojov
   2. Migrácia vašich zdrojov
 8. Správa služieb
  1. Adobe Stock
   1. Balíky kreditov Adobe Stock pre tímy
   2. Adobe Stock pre podniky
   3. Používanie služby Adobe Stock pre podniky
   4. Schválenie licencie služby Adobe Stock
  2. Vlastné písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Prehľad
   2. Vytvorenie skupiny používateľov
   3. Konfigurácia služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurácia a inštalácia služby Adobe Asset Link
   5. Správa zdrojov
   6. Adobe Asset Link pre XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre podniky alebo tímy
   2. Adobe Acrobat Sign – správca tímových funkcií
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzole Admin Console
  5. Creative Cloud pre podniky – bezplatné členstvo
   1. Prehľad
 9. Nasadenie aplikácií a aktualizácií
  1. Prehľad
   1. Nasadenie a doručovanie aplikácií a aktualizácií
   2. Plán nasadenia
   3. Príprava na nasadenie
  2. Vytvorenie balíkov
   1. Balenie aplikácií cez konzolu Admin Console
   2. Vytvorenie licenčných balíky pre menovaného používateľa
   3. Šablóny Adobe pre balíky
   4. Správa balíkov
   5. Správa licencií zariadení
   6. Licencovanie sériových čísel
  3. Prispôsobenie balíčkov
   1. Prispôsobenie počítačovej aplikácie Creative Cloud
   2. Zahrnutie rozšírení do balíka
  4. Nasadenie balíkov
   1. Nasadenie balíkov
   2. Nasadenie balíkov Adobe pomocou služby Microsoft Intune
   3. Nasadenie balíkov Adobe pomocou SCCM
   4. Nasadenie balíkov Adobe pomocou ARD
   5. Inštalácia produktov v priečinku pre výnimky
   6. Odinštalácia produktov Creative Cloud
   7. Použitie podnikovej edície súpravy nástrojov poskytovania Adobe
   8. Licenčné identifikátory služby Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizácií
   1. Správa zmien pre podnikových a tímových zákazníkov Adobe
   2. Nasadenie aktualizácií
  6. Nástroj na nastavenie servera Adobe Update (AUSST)
   1. Prehľad nástroja AUSST
   2. Nastavenie interného aktualizačného servera
   3. Údržba interného aktualizačného servera
   4. Bežné prípady použitia AUSST   
   5. Riešenie problémov s interným aktualizačným serverom
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Použitie nástroja Adobe Remote Update Manager
   2. Riešenie chýb nástroja RUM
  8. Riešenie problémov
   1. Riešenie problémov s inštaláciou a odinštalovaním aplikácií Creative Cloud
   2. Dopytovanie klientskych počítačov, aby skontrolovali, či je balík nasadený
   3. Chybové hlásenie „Inštalácia zlyhala“ balíka Creative Cloud
  9. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager (CC 2018 alebo staršie aplikácie)
   1. Informácie o aplikácii Creative Cloud Packager
   2. Poznámky k vydaniu aplikácie Creative Cloud Packager
   3. Balenie aplikácií
   4. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager
   5. Vytvorenie pomenovaných licenčných balíkov
   6. Vytvorenie balíkov s licenciami zariadenia
   7. Vytvorenie licenčného balíka
   8. Vytvorenie balíkov s licenciami so sériovým číslom
   9. Automatizácia nástroja Packager
   10. Balenie produktov mimo balíka Creative Cloud
   11. Úprava a uloženie konfigurácií
   12. Nastavenie miestneho nastavenia na úrovni systému
 10. Spravovať konto
  1. Správa tímových kont
   1. Prehľad
   2. Aktualizácia podrobností o platbe
   3. Správa faktúr
   4. Zmena vlastníka zmluvy
   5. Zmena predajcu
  2. Priradenie licencií používateľovi služby Teams
  3. Pridanie produktov a licencií
  4. Obnovenie
   1. Členstvo v službe Teams: obnovenia
   2. Spoločnosť s plánom VIP: Obnovenie licencií a dodržiavanie zmluvných podmienok
  5. Automatizované fázy exspirácie pre zmluvy ETLA
  6. Prepínanie typov zmlúv v rámci existujúcej konzoly Adobe Admin Console
  7. Súlad so žiadosťou o nákup
  8. Value Incentive Plan (VIP) v Číne
  9. Pomocník pre VIP Select
 11. Prehľady a protokoly
  1. Denník auditu
  2. Prehľady o zadaní
  3. Denníky obsahu
 12. Získať pomoc
  1. Kontaktovanie starostlivosti o zákazníkov Adobe
  2. Možnosti podpory pre tímové kontá
  3. Možnosti podpory pre podnikové kontá
  4. Možnosti podpory pre Experience Cloud

When preparing a package for deployment in Mac OS, the package should be created and stored in Mac OS. It is possible for the references in a Mac OS package to become corrupted if copied and stored in Windows.

Preparation

Before you begin to deploy the Adobe deployment package, make sure the following conditions are met:

 • Remote Management is enabled on all target systems. You can enable this from the System Preferences pane; click Sharing. In the resulting window, select Remote Management in the left pane and select the sharing features you want to enable. Check the ARD documentation for recommendations; for example, “Copy Items” and “Delete and Replace Items” should be selected for deploying packages. Deployment Component Reference.
 • The Adobe package you plan to deploy is on or accessible from your administrative machine.
 • You have already defined an ARD group that includes all the target systems to which you want to deploy the Adobe package. 
 • You have sufficient free memory to deploy on all target systems. This includes space to copy the deployment package to the target system, in addition to the installed size of the deployed products.

Allowing user to specify installation location

If you selected “Specify directory during deployment” when configuring an installation deployment package, you must modify the created package before deploying it through ARD.

Make the following change in the created PKG install package:

 1. Open the Contents/Info.plist file in the PKG install package.

 2. Modify the value of the IFPkgFlagDefaultLocation tag to be the absolute target folder path. For example:
  /Volumes/<Volume_name>/<Folder_name>

  or if deploying to the root volume:
  /<Folder_name>

  If you plan to Deploy using Copy Items and Send UNIX Command, specify the folder name; you will pass the Volume name with the installer command.

  When you have made this modification, you can proceed to deploy the package using ARD, as described below.

Package deployment

 1. Start ARD on your admin system.

 2. Select the target machines.

  In the left pane of the ARD main window, select the desired computer list, and verify the target machines in the right pane.

 3. Set up install packages.

  Select the 'Install Packages' option of ARD and add the install package to be deployed.

  Choose whether to restart, whether you want to run this task from this application or task server, and other options as desired. If you choose "Run this task from: Task server on this computer", the task server will push the task to any systems that were not online when task was initiated.

  If you wish, you can schedule the installation task for a later time. To do this, click Schedule in the lower left corner of the Install Packages window; then, in the Schedule Task window, enter the time and date at which you want to install the package.

 4. Install to the target systems.

  If you have not scheduled the task for a later time, check the availability of all target machines listed in the Name area at the bottom of the Install Packages window. When you click Install, installation immediately begins on all listed targets.

  If you have scheduled the task for a later time, click Install. Before the time at which the task is scheduled to begin, make sure that all target machines listed in the Name area of the Install Packages window are in a quiet state with no active users, but are active to receive the command.

  When the Install Packages task is executed, its status is shown in the ARD window. When the process completes, the status is updated accordingly.

  Výstraha:

  Do not stop install/uninstall tasks through ARD. If you attempt to do so, the operation may continue even if the ARD window indicates that it has stopped.

  Because of the package structure created by the Adobe Application Manager Enterprise Edition, the progress bar displayed while deploying through ARD is not helpful. It either shows 0% when complete (in macOS 10.5) or remains at about 95% for most of the time (in macOS 10.6).

Update packages

 • Update packages are created with a name in the form <pkg_name>_Update.pkg.
 • Update packages cannot be uninstalled.

Troubleshooting

Package deployment through ARD can fail if the user state changes during deployment; that is, if a user logs in or out, or you switch users. If you use the task server, the task may start deploying the same package immediately after the state change, which may fail. This is standard ARD behavior. If it occurs, simply redeploy.

Deploy using Copy Items and Send UNIX command

As an alternative to using the “Install Packages” option, you can use the “Copy Items” task to copy the package task to the target system and then run “Send UNIX Command” to run the installer and deploy the copied package.

 1. Start ARD on your admin system. 

 2. Select the target machines. In the left pane of the ARD main window, select the desired computer list, and verify the target machines in the right pane.

 3. Set up install packages.

  1. Select the Copy Items option of ARD and add the install package to be deployed.
  2. Select the destination to which you want to copy the package on the target machines.
  Poznámka:

  If you want the target to the be the boot drive, specify / after -target Install to the target systems.

 4. Select the Send Unix Command option of ARD:

  1. Select Run command as: User.
  2. Enter root in the user field.
  3. Pass the volume name with the installer command:
   sudo installer -pkg -target <Volume_Location>
  Poznámka:

  If you want the target to be the boot drive, specify / after -target.

Uninstalling Adobe software with a deployment package

Poznámka:

Uninstall packages are not created for update packages.

The installation deployment package contains a file named <package_name>_Uninstall.pkg, which you use to uninstall the software that you installed with the corresponding install file, <package_name>_Install.pkg. The steps are similar to those you followed to install the software.

 1. Select the target systems. In the left pane of the main ARD window, select the group that contains the target systems on which you installed the software using a deployment package.

 2. Run the Install Packages task for the uninstall package on the target systems.

  • Select the 'Install Packages' option of ARD and add the uninstall package (or drag it to the packages pane).
  • Click Install.
 3. When the task is executed, its status is shown in the ARD window. When the process completes, the status is updated accordingly.

  Výstraha:

  Do not stop install/uninstall tasks through ARD. If you attempt to do so, the operation may continue even if the ARD window indicates that it has stopped.

Uninstall using Copy Items and Send Unix Command

If you deployed using this method, use the same method to uninstall, copying and invoking the uninstall package instead of the install package.

 1. Select the target machines.

  In the left pane of the ARD main window, select the desired computer list, and verify the target machines in the right pane.

 2. Set up uninstall packages.

  • Select the Copy Items option of ARD and add the uninstall package to be deployed.
  • Select the destination to which you want to copy the package on the target machines.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?