Príručka používateľa Zrušiť

Asset settings

 1. Adobe Enterprise & Teams: Príručka pre administráciu
 2. Plánovanie nasadenia
  1. Základné pojmy
   1. Poskytovanie licencií
   2. Identita
   3. Správa používateľov
   4. Nasadenie aplikácie
   5. Prehľad konzoly Admin Console
   6. Roly správcu
  2. Príručky nasadenia
   1. Príručka pre nasadenie menovaného používateľa
   2. Príručka pre nasadenie SDL
   3. Nasadenie programu Adobe Acrobat 
  3. Nasadenie programu Creative Cloud na vzdelávacie účely
   1. Príručka na nasadenie
   2. Schválenie aplikácií Adobe v konzole Google Admin Console
   3. Povolenie aplikácie Adobe Express v Učebni Google
   4. Integrácia s aplikáciou Canvas LMS
   5. Integrácia s aplikáciou Blackboard Learn
   6. Konfigurácia jednotného prihlásenia pre okresné portály a LMS
   7. Nasadenie aplikácie Adobe Express cez licencie aplikácií Google
   8. Pridanie používateľov cez Roster Sync
   9. Najčastejšie otázky o aplikácii Kivuto
   10. Podmienky oprávnenosti primárnych a sekundárnych inštitúcií
 3. Nastavenie organizácie
  1. Typy identity | Prehľad
  2. Nastavenie identity | Prehľad
  3. Nastavenie organizácie pomocou Enterprise ID
  4. Nastavenie federácie a synchronizácie Azure AD
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službách spoločnosti Microsoft cez Azure OIDC
   2. Pridanie aplikácie Azure Sync do adresára
   3. Synchronizácia rolí pre vzdelávanie
   4. Často kladené otázky o aplikácii Azure Connector
  5. Nastavenie služby Google Federation a synchronizácia
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službe Google Federation
   2. Pridanie služby Google Sync do adresára
   3. Časté otázky o službe Google Federation
  6. Nastavenie služby Microsoft ADFS pre organizáciu
  7. Nastavenie organizácie pre okresné portály a LMS
  8. Nastavenie organizácie pre iných poskytovateľov identity
   1. Vytvorenie adresára
   2. Overenie vlastníctva domény
   3. Pridanie domén do adresárov
  9. Časté otázky o jednotnom prihlásení a riešenie problémov
   1. Bežné otázky o jednotnom prihlásení
   2. Riešenie problémov s jednotným prihlásením
   3. Časté otázky týkajúce sa vzdelávania
 4. Správa nastavenia organizácie
  1. Správa existujúcich domén a adresárov
  2. Povolenie automatického vytvárania konta
  3. Nastavenie organizácie prostredníctvom dôveryhodnosti adresárov
  4. Migrácia na nového poskytovateľa overenia 
  5. Nastavenia dátových zdrojov
  6. Nastavenia overenia
  7. Kontakty v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia
  8. Nastavenia konzoly
  9. Správa šifrovania  
 5. Správa používateľov
  1. Prehľad
  2. Správcovské roly
  3. Techniky správy používateľov
   1. Správa jednotlivých používateľov   
   2. Správa viacerých používateľov (hromadné CSV)
   3. Nástroj na synchronizáciu používateľov (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronizácia služby Google Federation
  4. Zmena typu identity používateľa
  5. Správa skupín používateľov
  6. Správa používateľov adresára
  7. Správa vývojárov
  8. Migrácia existujúcich používateľov do konzoly Adobe Admin Console
  9. Migrácia správy používateľov do konzoly Adobe Admin Console
 6. Správa produktov a nárokov
  1. Správa produktov a profilov produktov
   1. Správa produktov
   2. Správa profilov produktov pre podnikových používateľov
   3. Správa pravidiel automatického priraďovania
   4. Kontrola žiadostí o produkty
   5. Správa samoobslužných pravidiel
   6. Správa integrácií aplikácií
   7. Správa povolení produktov v konzole Admin Console  
   8. Povolenie/zakázanie služieb pre profil produktu
   9. Jedna aplikácia | Creative Cloud pre podniky
   10. Voliteľné služby
  2. Správa zdieľaných licencií zariadení
   1. Čo je nové
   2. Príručka na nasadenie
   3. Vytvorenie balíkov
   4. Opätovné získanie licencií
   5. Správa profilov
   6. Súbor nástrojov na udeľovanie licencií
   7. Časté otázky o zdieľaných licenciách
 7. Správa úložiska zdrojov
  1. Úložisko
   1. Správa podnikového úložiska
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizácia do úložiska
   3. Správa úložiska Adobe
  2. Migrácia zdrojov
   1. Automatizovaná migrácia zdrojov
   2. Časté otázky o automatizovanej migrácii zdrojov  
   3. Správa prenesených zdrojov
  3. Opätovné získanie zdrojov od používateľa
  4. Migrácia študentských zdrojov | Iba oblasť vzdelávania
   1. Automatická migrácia študentských zdrojov
   2. Migrácia vašich zdrojov
 8. Správa služieb
  1. Adobe Stock
   1. Balíky kreditov Adobe Stock pre tímy
   2. Adobe Stock pre podniky
   3. Používanie služby Adobe Stock pre podniky
   4. Schválenie licencie služby Adobe Stock
  2. Vlastné písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Prehľad
   2. Vytvorenie skupiny používateľov
   3. Konfigurácia služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurácia a inštalácia služby Adobe Asset Link
   5. Správa zdrojov
   6. Adobe Asset Link pre XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre podniky alebo tímy
   2. Adobe Acrobat Sign – správca tímových funkcií
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzole Admin Console
  5. Creative Cloud pre podniky – bezplatné členstvo
   1. Prehľad
 9. Nasadenie aplikácií a aktualizácií
  1. Prehľad
   1. Nasadenie a doručovanie aplikácií a aktualizácií
   2. Plán nasadenia
   3. Príprava na nasadenie
  2. Vytvorenie balíkov
   1. Balenie aplikácií cez konzolu Admin Console
   2. Vytvorenie licenčných balíky pre menovaného používateľa
   3. Šablóny Adobe pre balíky
   4. Správa balíkov
   5. Správa licencií zariadení
   6. Licencovanie sériových čísel
  3. Prispôsobenie balíčkov
   1. Prispôsobenie počítačovej aplikácie Creative Cloud
   2. Zahrnutie rozšírení do balíka
  4. Nasadenie balíkov
   1. Nasadenie balíkov
   2. Nasadenie balíkov Adobe pomocou služby Microsoft Intune
   3. Nasadenie balíkov Adobe pomocou SCCM
   4. Nasadenie balíkov Adobe pomocou ARD
   5. Inštalácia produktov v priečinku pre výnimky
   6. Odinštalácia produktov Creative Cloud
   7. Použitie podnikovej edície súpravy nástrojov poskytovania Adobe
   8. Licenčné identifikátory služby Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizácií
   1. Správa zmien pre podnikových a tímových zákazníkov Adobe
   2. Nasadenie aktualizácií
  6. Nástroj na nastavenie servera Adobe Update (AUSST)
   1. Prehľad nástroja AUSST
   2. Nastavenie interného aktualizačného servera
   3. Údržba interného aktualizačného servera
   4. Bežné prípady použitia AUSST   
   5. Riešenie problémov s interným aktualizačným serverom
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Použitie nástroja Adobe Remote Update Manager
   2. Riešenie chýb nástroja RUM
  8. Riešenie problémov
   1. Riešenie problémov s inštaláciou a odinštalovaním aplikácií Creative Cloud
   2. Dopytovanie klientskych počítačov, aby skontrolovali, či je balík nasadený
   3. Chybové hlásenie „Inštalácia zlyhala“ balíka Creative Cloud
  9. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager (CC 2018 alebo staršie aplikácie)
   1. Informácie o aplikácii Creative Cloud Packager
   2. Poznámky k vydaniu aplikácie Creative Cloud Packager
   3. Balenie aplikácií
   4. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager
   5. Vytvorenie pomenovaných licenčných balíkov
   6. Vytvorenie balíkov s licenciami zariadenia
   7. Vytvorenie licenčného balíka
   8. Vytvorenie balíkov s licenciami so sériovým číslom
   9. Automatizácia nástroja Packager
   10. Balenie produktov mimo balíka Creative Cloud
   11. Úprava a uloženie konfigurácií
   12. Nastavenie miestneho nastavenia na úrovni systému
 10. Spravovať konto
  1. Správa tímových kont
   1. Prehľad
   2. Aktualizácia podrobností o platbe
   3. Správa faktúr
   4. Zmena vlastníka zmluvy
   5. Zmena predajcu
  2. Priradenie licencií používateľovi služby Teams
  3. Pridanie produktov a licencií
  4. Obnovenie
   1. Členstvo v službe Teams: obnovenia
   2. Spoločnosť s plánom VIP: Obnovenie licencií a dodržiavanie zmluvných podmienok
  5. Automatizované fázy exspirácie pre zmluvy ETLA
  6. Prepínanie typov zmlúv v rámci existujúcej konzoly Adobe Admin Console
  7. Súlad so žiadosťou o nákup
  8. Value Incentive Plan (VIP) v Číne
  9. Pomocník pre VIP Select
 11. Prehľady a protokoly
  1. Denník auditu
  2. Prehľady o zadaní
  3. Denníky obsahu
 12. Získať pomoc
  1. Kontaktovanie starostlivosti o zákazníkov Adobe
  2. Možnosti podpory pre tímové kontá
  3. Možnosti podpory pre podnikové kontá
  4. Možnosti podpory pre Experience Cloud

Asset settings give an organization control over how its assets are shared outside the organization.

To manage how users in your organization share company-owned assets, navigate to Settings > Asset settings in the Adobe Admin Console.

Poznámka:

Asset Settings are not a digital rights management system (DRM) or a complete asset protection system. Employees with access to certain assets can still copy them and share with others outside the organization using third-party systems.

Sharing options

The System administrator can select a restrictive setting that limits employees from using specific sharing features within Creative Cloud and Document Cloud. Asset settings and other third-party organizational policy enforcement systems are used to ensure that assets are only shared with appropriate external entities.

Deployment Considerations

Before you turn on sharing restrictions, consider the impact it has on your end users.

After you choose a setting, you cannot stop or reverse the consequent deletion process. If you choose No public link sharing, all existing public links are removed and users with these links can no longer access the linked content. If you choose Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, any current external collaborators who are not part of the org or claimed, trusted, or authorized domains lose access to content previously shared with them. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused.

Below are the Creative Cloud and Document Cloud sharing and publishing functionalities that are impacted when you select No public link sharing or Sharing Limited to Org Members and Trusted Users.

Application

Impacted features

Application

Impacted features

Adobe Comp

Share, Send to Behance

Adobe XD

Invitations, Share link

Adobe Express

Share to social, access Content Scheduler

After Effects

Invite to Team Project, Invite to Library

Aero (mobile)

Publish link, Post to Behance

Behance

Creating or updating projects or Work in Progress, Invitations

Animate

Social share

Creative Cloud (desktop and mobile)

Get link, Invitations

Capture

Share, Invitations

Creative Cloud Libraries

Get link, Invitations, Share to Slack

Creative Cloud Assets

Get link, Invitations, Share to Slack

Fresco

Get link, Invitations

Dimension

Generating public links

InDesign

Publish Online, Share for Review

Illustrator and Illustrator Draw

Link to project, Invitations

Photoshop (desktop)

Invitations

Lightroom

Not applicable

Photoshop Sketch

Link to Project

Photoshop (mobile)

Share to social

Premiere Pro

Invite to Team Projects

Portfolio

Access to Portfolio site, create drafts, and publish

Podcast

Invite guests, Share template

Poznámka:

You can't enable or disable Lightroom sharing and Frame.io sharing on the Admin Console.

Learn more about enabling and disabling services.

Application

Impacted features

Application

Impacted features

Acrobat and Reader desktop apps

Share

Adobe Document Cloud for Microsoft Outlook

Share

Mobile apps (including Adobe Scan and Acrobat)

Share Link, Share Document Cloud Link

Web services (cloud.acrobat.com)

Share

Choose Sharing Options

To choose a restrictive Asset Setting for your organization, do the following:

 1. In the Admin Console, navigate to Settings > Asset Settings.

 2. Choose a Sharing Restrictions Policy.

  You can choose from three levels of restrictions. Once you choose a more restrictive setting, you cannot stop or undo the loss of existing public links, shared folders, or document collaborations. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused. 

  If you select Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, ensure that you define your authorized domains. Any current external collaborators who are not part of the org or claimed, trusted, or authorized domains will lose access to content previously shared with them.

  Poznámka:

  To use the option Sharing Limited to Org Members and Trusted Users with Document Cloud, you must add your claimed and trusted domains to the Authorized Domains.

  Sharing Options

  Restrictions

  Impact on existing links and collaborations

  No restrictions (Default)

  • You can keep this default setting whereby users are allowed to share public links, publish posts to social media, and collaborate on shared folders with anyone inside or outside the organization.
  • Recommended for enterprises who trust their employees to have freedom, control, and access to every Creative Cloud and Document Cloud feature.

  No impact.

  No public link sharing

  • Prevents users from creating public links and posting to social media.
  • Recommended for enterprises who want to prevent public sharing but still want to allow invitation-based sharing with anyone inside and outside of the organization.

  Deletes all existing public links. Once this process starts, you cannot stop or undo it. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused.

  Sharing limited to org members and trusted users

  • You can restrict invitation-based sharing to recipients in your org, claimed domainstrusted domains, and authorized domains. After you set this policy, the users are prevented from sharing organization-owned assets with external users who are not members of the org or in the list of allowed domains.
  • Recommended for enterprises who need tight control over which external domains can access organization assets.

  Deletes all existing public links and deletes all existing collaborations on shared documents and folders with users who are not in the org or an allowed domain. Once this process starts, you cannot stop or undo it. Users can no longer access Content Schedules in Adobe Express and scheduled social media posts are paused.  

  The time taken to restrict sharing through Asset Settings is proportional to the number of users in the organization and the sharing relationships between them. For some Adobe products and services, it also involves invalidating cached entries in CDNs and removing preview images from slack. If the Asset Setting is changed, it can take up to 24 hours to fully take effect.

  Výstraha:

  Users will be prevented from sharing assets with everyone in an organization with more than 500,000 users.

 3. Click Confirm.

  If you want your users to continue sharing organization-owned assets with specific external organizations or individuals, do the following.

  • For an external organization such as an agency: Add the agency’s domain to the authorized list of domains under Asset Settings in the Adobe Admin Console.
  • For a freelancer: Issue the individual an Enterprise ID, or Federated ID from your organization. Or, add the user as a Business ID type to your organization on the Admin Console.
  Poznámka:

  We're updating organizations (teams or enterprises) to the Enterprise storage model to enable enterprise storage and other enterprise-level features for Adobe ID users.

  You'll be notified when your organization is scheduled for the update. After the update, the Adobe ID users are moved to enterprise storage, and the organization directly controls their business profiles.

 4. Choose an Access Request Policy and click Confirm.

  You can use this default setting to allow users with no permissions to a folder or document to request access to it.

  For added privacy, you can use this setting to prevent users from requesting access to a document that has not been shared with them.

  By default, access requests are allowed. So, a user with the link to a shared resource, but without the permission to view it, can request access. Users with sharing permissions on the document receive notifications for each access request and can decide whether to grant or deny access.

  The requester receives a notification when the access is granted or denied.

  Poznámka:

  If you have a sharing limited to org members and trusted users policy selected, that restriction is applied when users attempt to grant an access request made by someone outside the organization. 

Authorized domains

Authorized Domains are the domains that are safe to collaborate with. If you have selected Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, you can add domains to the Authorized Domains.

Add authorized domains

 1. In the Admin Console, navigate to Settings Asset Settings > Authorized domains.

 2. Click Add Domains.

 3. Enter the domains in the Add Domains dialog. You can add multiple domains separated by commas. Click Add.

  Poznámka:

  To use the option Sharing Limited to Org Members and Trusted Users with Document Cloud, you must add your claimed and trusted domains to the Authorized Domains.

Remove authorized domains

While managing the authorized domains on the Admin Console, to remove domains from the list, select the check box to the left of the domain names, and click Remove Domains. Then, click Remove to confirm.

The domain name is removed from the Authorized Domains. If the sharing option is Sharing Limited to Org Members and Trusted Users, any shares to the removed domain are revoked.

Výstraha:

Removing domains from the authorized list deletes all existing collaborations on shared documents and folders between users in that domain and the users in your organization. Once this process starts, you cannot stop or undo it.

Content credentials

Content Credentials allow creators to attach extra information to their content when they export or download it.

By turning on the Content Credentials toggle, you can allow creators to receive more recognition for their work, connect with others online, and enhance transparency for their audience. Learn more about Content credentials.

Implications for users in multiple organizations

Adobe strongly recommends that a user only be a member of one organization. Where users must be members of multiple organizations, all organizations must have the same Sharing Policy and Allow Lists configured.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online