Príručka používateľa Zrušiť

Manage users | Bulk CSV upload

 1. Adobe Enterprise & Teams: Príručka pre administráciu
 2. Plánovanie nasadenia
  1. Základné pojmy
   1. Poskytovanie licencií
   2. Identita
   3. Správa používateľov
   4. Nasadenie aplikácie
   5. Prehľad konzoly Admin Console
   6. Roly správcu
  2. Príručky nasadenia
   1. Príručka pre nasadenie menovaného používateľa
   2. Príručka pre nasadenie SDL
   3. Nasadenie programu Adobe Acrobat 
  3. Nasadenie programu Creative Cloud na vzdelávacie účely
   1. Príručka na nasadenie
   2. Schválenie aplikácií Adobe v konzole Google Admin Console
   3. Povolenie aplikácie Adobe Express v Učebni Google
   4. Integrácia s aplikáciou Canvas LMS
   5. Integrácia s aplikáciou Blackboard Learn
   6. Konfigurácia jednotného prihlásenia pre okresné portály a LMS
   7. Nasadenie aplikácie Adobe Express cez licencie aplikácií Google
   8. Pridanie používateľov cez Roster Sync
   9. Najčastejšie otázky o aplikácii Kivuto
   10. Podmienky oprávnenosti primárnych a sekundárnych inštitúcií
 3. Nastavenie organizácie
  1. Typy identity | Prehľad
  2. Nastavenie identity | Prehľad
  3. Nastavenie organizácie pomocou Enterprise ID
  4. Nastavenie federácie a synchronizácie Azure AD
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službách spoločnosti Microsoft cez Azure OIDC
   2. Pridanie aplikácie Azure Sync do adresára
   3. Synchronizácia rolí pre vzdelávanie
   4. Často kladené otázky o aplikácii Azure Connector
  5. Nastavenie služby Google Federation a synchronizácia
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službe Google Federation
   2. Pridanie služby Google Sync do adresára
   3. Časté otázky o službe Google Federation
  6. Nastavenie služby Microsoft ADFS pre organizáciu
  7. Nastavenie organizácie pre okresné portály a LMS
  8. Nastavenie organizácie pre iných poskytovateľov identity
   1. Vytvorenie adresára
   2. Overenie vlastníctva domény
   3. Pridanie domén do adresárov
  9. Časté otázky o jednotnom prihlásení a riešenie problémov
   1. Bežné otázky o jednotnom prihlásení
   2. Riešenie problémov s jednotným prihlásením
   3. Časté otázky týkajúce sa vzdelávania
 4. Správa nastavenia organizácie
  1. Správa existujúcich domén a adresárov
  2. Povolenie automatického vytvárania konta
  3. Nastavenie organizácie prostredníctvom dôveryhodnosti adresárov
  4. Migrácia na nového poskytovateľa overenia 
  5. Nastavenia dátových zdrojov
  6. Nastavenia overenia
  7. Kontakty v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia
  8. Nastavenia konzoly
  9. Správa šifrovania  
 5. Správa používateľov
  1. Prehľad
  2. Správcovské roly
  3. Techniky správy používateľov
   1. Správa jednotlivých používateľov   
   2. Správa viacerých používateľov (hromadné CSV)
   3. Nástroj na synchronizáciu používateľov (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronizácia služby Google Federation
  4. Zmena typu identity používateľa
  5. Správa skupín používateľov
  6. Správa používateľov adresára
  7. Správa vývojárov
  8. Migrácia existujúcich používateľov do konzoly Adobe Admin Console
  9. Migrácia správy používateľov do konzoly Adobe Admin Console
 6. Správa produktov a nárokov
  1. Správa produktov a profilov produktov
   1. Správa produktov
   2. Správa profilov produktov pre podnikových používateľov
   3. Správa pravidiel automatického priraďovania
   4. Kontrola žiadostí o produkty
   5. Správa samoobslužných pravidiel
   6. Správa integrácií aplikácií
   7. Správa povolení produktov v konzole Admin Console  
   8. Povolenie/zakázanie služieb pre profil produktu
   9. Jedna aplikácia | Creative Cloud pre podniky
   10. Voliteľné služby
  2. Správa zdieľaných licencií zariadení
   1. Čo je nové
   2. Príručka na nasadenie
   3. Vytvorenie balíkov
   4. Opätovné získanie licencií
   5. Správa profilov
   6. Súbor nástrojov na udeľovanie licencií
   7. Časté otázky o zdieľaných licenciách
 7. Správa úložiska zdrojov
  1. Úložisko
   1. Správa podnikového úložiska
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizácia do úložiska
   3. Správa úložiska Adobe
  2. Migrácia zdrojov
   1. Automatizovaná migrácia zdrojov
   2. Časté otázky o automatizovanej migrácii zdrojov  
   3. Správa prenesených zdrojov
  3. Opätovné získanie zdrojov od používateľa
  4. Migrácia študentských zdrojov | Iba oblasť vzdelávania
   1. Automatická migrácia študentských zdrojov
   2. Migrácia vašich zdrojov
 8. Správa služieb
  1. Adobe Stock
   1. Balíky kreditov Adobe Stock pre tímy
   2. Adobe Stock pre podniky
   3. Používanie služby Adobe Stock pre podniky
   4. Schválenie licencie služby Adobe Stock
  2. Vlastné písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Prehľad
   2. Vytvorenie skupiny používateľov
   3. Konfigurácia služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurácia a inštalácia služby Adobe Asset Link
   5. Správa zdrojov
   6. Adobe Asset Link pre XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre podniky alebo tímy
   2. Adobe Acrobat Sign – správca tímových funkcií
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzole Admin Console
  5. Creative Cloud pre podniky – bezplatné členstvo
   1. Prehľad
 9. Nasadenie aplikácií a aktualizácií
  1. Prehľad
   1. Nasadenie a doručovanie aplikácií a aktualizácií
   2. Plán nasadenia
   3. Príprava na nasadenie
  2. Vytvorenie balíkov
   1. Balenie aplikácií cez konzolu Admin Console
   2. Vytvorenie licenčných balíky pre menovaného používateľa
   3. Šablóny Adobe pre balíky
   4. Správa balíkov
   5. Správa licencií zariadení
   6. Licencovanie sériových čísel
  3. Prispôsobenie balíčkov
   1. Prispôsobenie počítačovej aplikácie Creative Cloud
   2. Zahrnutie rozšírení do balíka
  4. Nasadenie balíkov
   1. Nasadenie balíkov
   2. Nasadenie balíkov Adobe pomocou služby Microsoft Intune
   3. Nasadenie balíkov Adobe pomocou SCCM
   4. Nasadenie balíkov Adobe pomocou ARD
   5. Inštalácia produktov v priečinku pre výnimky
   6. Odinštalácia produktov Creative Cloud
   7. Použitie podnikovej edície súpravy nástrojov poskytovania Adobe
   8. Licenčné identifikátory služby Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizácií
   1. Správa zmien pre podnikových a tímových zákazníkov Adobe
   2. Nasadenie aktualizácií
  6. Nástroj na nastavenie servera Adobe Update (AUSST)
   1. Prehľad nástroja AUSST
   2. Nastavenie interného aktualizačného servera
   3. Údržba interného aktualizačného servera
   4. Bežné prípady použitia AUSST   
   5. Riešenie problémov s interným aktualizačným serverom
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Použitie nástroja Adobe Remote Update Manager
   2. Riešenie chýb nástroja RUM
  8. Riešenie problémov
   1. Riešenie problémov s inštaláciou a odinštalovaním aplikácií Creative Cloud
   2. Dopytovanie klientskych počítačov, aby skontrolovali, či je balík nasadený
   3. Chybové hlásenie „Inštalácia zlyhala“ balíka Creative Cloud
  9. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager (CC 2018 alebo staršie aplikácie)
   1. Informácie o aplikácii Creative Cloud Packager
   2. Poznámky k vydaniu aplikácie Creative Cloud Packager
   3. Balenie aplikácií
   4. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager
   5. Vytvorenie pomenovaných licenčných balíkov
   6. Vytvorenie balíkov s licenciami zariadenia
   7. Vytvorenie licenčného balíka
   8. Vytvorenie balíkov s licenciami so sériovým číslom
   9. Automatizácia nástroja Packager
   10. Balenie produktov mimo balíka Creative Cloud
   11. Úprava a uloženie konfigurácií
   12. Nastavenie miestneho nastavenia na úrovni systému
 10. Spravovať konto
  1. Správa tímových kont
   1. Prehľad
   2. Aktualizácia podrobností o platbe
   3. Správa faktúr
   4. Zmena vlastníka zmluvy
   5. Zmena predajcu
  2. Priradenie licencií používateľovi služby Teams
  3. Pridanie produktov a licencií
  4. Obnovenie
   1. Členstvo v službe Teams: obnovenia
   2. Spoločnosť s plánom VIP: Obnovenie licencií a dodržiavanie zmluvných podmienok
  5. Automatizované fázy exspirácie pre zmluvy ETLA
  6. Prepínanie typov zmlúv v rámci existujúcej konzoly Adobe Admin Console
  7. Súlad so žiadosťou o nákup
  8. Value Incentive Plan (VIP) v Číne
  9. Pomocník pre VIP Select
 11. Prehľady a protokoly
  1. Denník auditu
  2. Prehľady o zadaní
  3. Denníky obsahu
 12. Získať pomoc
  1. Kontaktovanie starostlivosti o zákazníkov Adobe
  2. Možnosti podpory pre tímové kontá
  3. Možnosti podpory pre podnikové kontá
  4. Možnosti podpory pre Experience Cloud

This document covers the procedures to manage users using the CSV bulk upload methods on the Admin Console. You can also manage users individually on the Admin Console. Or for Federated ID or Enterprise ID type users, you can automate the user management process using the User Sync tool, or the User Management API.

How to manage multiple users

This article covers the following:

Add users

To set up your organization, you can start with adding users.

Add multiple users to your organization and provision them to products (for teams) or product profiles (for enterprises) at the same time by uploading a comma-separated list. You can download a sample CSV file from the Import Users dialog and then fill the details and upload the file. You can import up to 25,000 users at a time (5,000 for optimal performance).

Users don't receive any email communication and are added to the enterprise automatically. However, users receive a welcome email when they are assigned product profiles or administrative rights.

 1. On the Users tab of the Admin Console, click Add Users by CSV.

  Poznámka:

  You cannot use this bulk upload procedure to upload multiple users from within the Users tab of the Products page in the Admin Console. Read about how to manage products and product profiles.

 2. In the Add Users by CSV dialog box, click Download CSV Template, and choose either Current user list (recommended) or Standard template.

  Add users by CSV

  For a description of the fields in the downloaded file, see CSV File format.

 3. Update the downloaded CSV file with the data of users that you want to add.

 4. Drag the updated CSV on to the Add Users by CSV dialog box and click Upload.

After the bulk operation is complete, you will receive an email. You can also view a detailed report of the operation via Bulk Operation Results.

If you are having issues uploading your CSV file to the Admin Console, see the Troubleshooting bulk user upload document.

Adobe Profiles

Adobe Profiles improve the way your end users store, manage, and securely collaborate on files stored in the cloud. The users that you add, in certain cases, may be prompted to select a profile (Business or Personal) when signing in to their Adobe account.

Multiple profiles are set up if one or more of the following cases applies to you.

 • The user has a business plan in addition to an individual plan. In this case, two profiles are set up — one Business and one Personal.
 • The user has multiple business plans provided by different organizations. In this case, a Business Profile is set up for each organization.
 • The admin has administrative privileges to more than one organization on the Adobe Admin Console. For details, see Update to sign-in experience for admins.
 • Your organization uses a feature called Directory Trust. This typically happens when there's a conglomerate or a group or holding company. In this case, two Business Profiles are set up — one each for the main and trustee organizations.
Select a Profile

For an end-user introduction to profiles, see Manage Adobe Profiles.

Edit user details

As an administrator, you only have access to update details for users who belong to a domain that your organization owns. You cannot update details for users who belong to a domain that your organization trusts but does not own. You can modify the following details for a user:

 • Name of the user
 • User name
Poznámka:

Editing user names is supported in the following scenarios:

 • Enterprise ID to Federated ID directory migration (If Email the same as user name / NameID).
 • Federated ID Email-based to Enterprise ID user name-based directory.
 • Federated ID user name-based to Federated ID Email-based directory.

Also, if a customer configures one of these scenarios, the Adobe user name must match the value received from the customer’s IdP.

 • Country of the user
 • User Groups and Products associated with the user
 • Administrative rights

You can edit user details such as products, roles, and user attributes of a set of users. For example, your IT Administrator imports many new users. As the System Administrator, you can update the product provisioning for the users in a single bulk update. You can delegate license, support, or deployment administrative privileges to members of the organization in bulk. You can also change the user groups assigned to the users.

Poznámka:
 • For Federated ID or Enterprise ID type users, user details can also be changed using the User Sync tool or the User Management API. The changes take effect immediately, however, the user is not notified. If you change the email address for a user, inform the user to use the new email address to log in to the Adobe enterprise account.
 • For Federated ID type users, changes in the email address affect the user login only if email addresses have been used as the identifier in the SAML handoff between Adobe and the Identity Provider of the organization. If your organization is using email addresses in the handoff, then the change in email addresses has to be done simultaneously on both sides or users will be unable to log in to their enterprise accounts.
 1. While working on users in the Admin Console, click  in the upper-right corner of the Users page.

 2. Choose Edit User Details by CSV from the drop-down list.

 3. In the Edit Users by CSV dialog box, click Download CSV Template, and choose either Current user list (recommended) or Standard template.

  Edit users by CSV

  For a description of the fields in the downloaded file, see CSV File format.

 4. You can update the following user details using this method:

  • User name
  • Product Profiles
  • Product Profiles Administered
  • Admin Roles
  • User Groups
  • User Groups Administered
  • Products Administered
  Výstraha:
  • The ID column is for internal purposes only. DO NOT change the values in this column.
  • Do not remove any column from the CSV. Also, if a column has a value, only update or remove the value if you intend to do that for the user details. Like removing a Product Profile, or removing the Product Profile column would unassign the user (or users) from that Product Profile. For more, see the details below.

  In the Step 3, above, you can choose to either download the current user list or the standard template.

  How to use the current user list (recommened):

  The current user lists contains all the users in this organization. Which means that, you should only retain the users in the CSV whose details you need to edit, and remove all other users from the CSV file. Then, for each user, only edit the details that you need to update. Leave all other values and all other columns as they were. Also, ensure that you retain all columns from the downloaded CSV.

  All fields except User name allow multiple values. Multiple values need to be comma separated.

  Examples (for Product Profiles):

  • To assign multiple Product Profiles, you needs to put them (comma-separated) in the Product Profile column.
  • If the user already had Product Profiles assigned, you will need to add the new Product Profiles after the ones already assigned. Ensure that you do not remove the Product Profiles already in the column for that user.
  • To unassign Product Profile, you need to delete them from the available list. Which means that you can assign new Product Profiles by adding them to the list, and unassign any assigned Product Profiles by removing them from the list.

  How to use the standard template:

  The standard template does not include the existing list of users. It includes the header row (with the field names) and two sample rows of data. This means you will need to explicitly enter all user values, for all columns. If a user is previously assigned a Product Profile and you do not enter the value for that Product Profile, the Bulk upload process will assume that you intend to remove the Product Profile, and the user will be unassigned.

 5. Drag the updated CSV on to the Edit Users by CSV dialog box and click Upload.

  After the bulk operation is complete, you will receive an email. You can also view a detailed report of the operation via Bulk Operation Results.

If you are having issues uploading your CSV file to the Admin Console, see the Troubleshooting bulk user upload document.

Remove users

The organization owns and manages Adobe IDEnterprise ID, and Federated ID type user accounts. So, when you remove a user, all permissions and access to services conferred by the organization are revoked. However, if you inadvertently remove users from the Admin Console, you can go to the Directory Users list and restore the users.

Alternatively, to revoke access to products and services, without deleting any associated data, do not delete the user, instead, remove the user from any Product Profile that confers entitlements.

Poznámka:

Federated ID and Enterprise ID type users can also be removed using Azure SyncGoogle SyncUser Sync tool, or the User Management API.

 1. While working on users in the Admin Console, click  in the upper-right corner of the Users page.

 2. Choose Remove Users by CSV from the drop-down list.

 3. In the Remove Users by CSV dialog box, click Download CSV Template, and choose either Current user list (recommended) or Standard template.

  Remove users by CSV

  For the description of fields in the downloaded file, see CSV File format.

 4. Open the CSV file in Excel and edit the file such that it contains only rows for the users that you want to remove.

  Poznámka:

  If your organization uses Adobe storage for business, specify the transfer options in the CSV file for each user. If these options are not specified, the default option Transfer content later is used.

 5. Drag the updated CSV on the Remove Users by CSV dialog box and click Upload.

  After the bulk operation is complete, you receive an email notification. You can also view a detailed report of the operation via Bulk Operation Results.

Permanently remove users and their details from the Admin Console

Removing users from the Users section and product profiles using the bulk CSV method does not remove users from the Admin Console. These users are still retained in the Directory Users list.

You can permanently bulk-delete users from Directory users section on the Admin Console.

Výstraha:

If you permanently delete users, the user is removed along with all the Adobe assets belonging to that user. The user and the assets then, cannot be recovered.

Bulk Operation Results

After you perform a bulk operation, like adding or editing multiple users, you receive an email with the details of the operation. In addition, you can view these details on the Bulk Operation Results page.

 • Operation: Type of operation performed: Edit users, Add users
 • Filename: Name of the uploaded file
 • Initiated By: Admin's user name
 • Started Date or day the upload was initiated (Larger might not complete on the same day and take some time to process)
 • Status: Completed or failed.
Poznámka:

If a bulk operation is not displaying in the results page, refresh your browser page so it shows the latest results.

To view Bulk Operation Results, follow the steps:

 1. Navigate to Users > Users in the Admin Console, and click  in the upper-right corner of the Users page.

 2. In the drop-down list, choose Bulk Operation Results.

  The Bulk Operation Results page displays.

 3. To view the details of an operation, click the name of the operation.

  Poznámka:

  If some of the products specified in the upload file, were purchased under the VIP program, and the licenses for these products have been consumed, these product licenses will not be assigned to the users. For details on the deficit of product licenses, click View deficit report.

 4. To download the results as a CSV file, click Download Results.

 5. To remove a result, click the check box to the left of the operation name and click Remove Result.

  You can also clear all the bulk operation results clicking Clear All Results.

If there is Bulk operation failure, see the Troubleshooting bulk user upload document for solutions. You can also ask experts or other admins on our community.

Poznámka:

The Bulk Operation Results page displays reports that are 90 days old or less. Reports that are more than 90 days old are automatically removed.

CSV file format

The template file that you download, contains sample data that you can use as a guide.

Výstraha:
 • The CSV file must have only one row per email+identity type combination.
 • The CSV file that you upload does not support user names having special characters, such as the comma (,) and the semicolon (;).

Field Name

Description

Required/Optional for identity types 

Identity Type

Enter the type of user to add.

These values control the ID type assigned to the user. Not case sensitive. The ID type must be valid for the domain.

Valid values:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID

Optional.

If field is empty, defaults to Adobe ID

Username

Restricted to ASCII.

User name as it corresponds to the respective user ID.

For Adobe ID type users, the user name that is defined for the Adobe ID of the user.

Only used in Enterprise administered domains. Account name to be used for this user. Restrictions to an email address and same email address can be imposed by the domain owner. 

Maximum length is 255 characters.

Edit user details by CSV:

Editing user names is supported in the following scenarios:

 • Enterprise ID to Federated ID directory migration (If Email the same as user name / NameID).
 • Federated ID Email-based to Enterprise ID user name-based directory.
 • Federated ID user name-based to Federated ID Email-based directory.

Also, if a customer configures one of these scenarios, the Adobe user name must match the value received from the customer’s IdP.

To update user names, you'll need to specify the values for the ID column. To get these values for each existing user, we recommend that you download the Current user list.

Enterprise ID and Federated ID: Optional. If specified, must be same as Email or as specified as domain owner.

Adobe ID: Optional. If specified, must be same as Email.

Domain

The domain name as specified in the user's Email address.

Optional.

If field is empty, Email address domain is used.

Email

Valid email address.

60 character maximum.

If Identity type is Enterprise ID or Federated ID, the domain must be claimed, activated by the organization and linked to a directory of the type specified in the first field. For details, see Setup user identity in the Admin Console.

For Adobe ID, it is the email address used for the user and account name. 

See RFC 2822 sec 3.4.1

Required

First Name

First Name of the user.

For Adobe ID type users, the first name that is defined for the Adobe ID of the user.

Maximum length is 255 characters.

Restricted to ASCII.

NoteWe support the use of the extended list of ASCII characters, which includes letters commonly used in European names such as üé and ß.

Optional

Last Name

Last name of the user.

For Adobe ID type users, the last name that is defined for the Adobe ID of the user.

Maximum length is 255 characters.

Restricted to ASCII.

NoteWe support the use of the extended list of ASCII characters, which includes letters commonly used in European names such as üé and ß.

Optional

Country Code

A two-letter country code (for example, United States = "US").

For Adobe ID type users, enter the country code that is defined for the Adobe ID of the user.

If present, check to ensure that the user is from a country where Adobe does the business. It is present for Enterprise administered accounts.

To determine the Country Code, see https://www.iso.org/obp/ui/#home.

For more information, see ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes

Required.
Enterprise ID, and Federated ID

ID

Do not make changes to the values in this column.

See details in the Username column description, above.

For internal purposes only

Product Configurations

The product profiles to which you want to assign the user.

A comma-separated list of one or more product profile names to assign to the user exactly as they appear in the Admin Console.

For example: "Adobe AudienceManager - Default Access: Audience Manager, All Apps - 100 GB - Default configuration"

Optional.

Note: If left empty, end users will not be given entitlements to apps.

Leave empty for admins who do not require app entitlements.

Admin Roles

Administrative role to assign to the user.

Valid values:

 • System
 • Deployment
 • Support

Optional.

Product
Configurations Administered

The names of the Product Profiles to grant administrative privileges to the user.

To assign administrative privileges for multiple product profiles, enter all the desired profile names in quotes, separated by commas.

Optional

User Groups

The names of the User Groups to add the user.

To add the user to multiple groups, enter all the desired group names in quotes, separated by commas.

Optional

User Groups Administered

The names of the User Groups to grant administrative privileges to the user.

To assign administrative privileges for multiple groups, enter all the desired group names in quotes, separated by commas.

Optional

Products Administered

The names of the Products to grant administrative privileges to the user.

To assign administrative privileges for multiple products, enter all the desired product names in quotes, separated by commas.

Optional

Developer Access

(For developers only)

The names of the Product Profiles of products that include API access to which the developers are added.

For details regarding developers, see Add multiple developers (in bulk) section in this document.

Optional

Auto Assigned Products

Contains the names of any auto assigned products (such as Adobe Express or Credit packs for Adobe Stock) in the exported user list.

We recommend that you do not make changes to the values in this field, or do not enter any values, if this field is blank. Any changes made to the values in this field are disregarded by the Bulk upload workflows. However, since this field is not mandatory, Bulk import will work even if the field is not included in the CSV.

Do Not Update

Field Name

Description

Required / Optional

Email

Valid email address.

60 character maximum.

See RFC 2822 sec 3.4.1

Required

First Name

First Name of the user.

Restricted to ASCII.

Maximum length is 255 characters.

 

Optional

Last Name

Last name of the user.

Restricted to ASCII.

Maximum length is 255 characters.

 

Optional

Admin Roles

Admin role to assign to the user.

Valid values:

 • System

Optional

User Groups

The names of the User Groups to add the user.

To add the user to multiple groups, enter multiple group names in quotes, separated by commas.

Optional

Team Products

The names of the Team Products to assign to the user.

To assign the user to multiple team products, enter multiple product names in quotes, separated by commas.

For example, "Audience Management: Audience Manager - Default Access, the Custom plan only - Custom plan - Design"

Optional.

Note: If left empty, end users will not be given entitlements to apps.

Leave empty for admins who do not require entitlements.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?