Важно: Моля, осигурете успоредно функциониране на продуктите в рамките на поне 30 дни, за да гарантирате непрекъснатост на достъпа. За по-лесното протичане на това успоредно функциониране ви препоръчваме да подпишете вашето Споразумение за корпоративен срочен лиценз (ETLA) преди изтичането на срока на съществуващия ви абонамент. При въпроси се вържете с вашия търговски представител на Adobe.

Не можем да удължаваме никакви срокове с цел да подпомогнем процеса на мигриране.

Тази страница е предназначена за ИТ администратори, които мигрират потребители към Enterprise Dashboard на Adobe, за да дадат достъп до приложими приложения и услуги, като Creative Cloud за корпорации, Adobe Document Cloud за корпорации и Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Тези инструкции са приложими при мигриране от Creative Cloud за екипи или Adobe Document Cloud, закупени чрез Плана за ценово стимулиране (VIP), индивидуални акаунти за Creative Cloud или Acrobat и разполагания чрез сериен номер.

За подробни инструкции и конкретни въпроси можете бързо да отворите случай за поддръжка чрез вашия профил в Enterprise Dashboard и служител от отдела по поддръжка на корпоративни клиенти ще се свърже с вас.

Стъпките по-долу осигуряват плавно преминаване:

 • Създаване на профил в Enterprise Dashboard на Adobe
  • Избор на тип самоличност
  • Заявяване на домейн за Enterprise ID (корпоративен идентификатор) и Federated ID (федериран идентификатор)
  • Добавяне на потребители към Enterprise Dashboard
 • Краен потребител: мигриране на настройки и данни
 • Премахване на потребители от предишни разполагания

Създаване на профил в Enterprise Dashboard на Adobe

След като Adobe причисли всички приложими продукти и услуги към профила на вашата организация в Enterprise Dashboard, определеният от вас ИТ администратор ще получи покана по имейл да започне да конфигурира Enterprise Dashboard и да добавя потребители.

Избор на тип самоличност

Adobe използва заложена система за управление на идентичността за удостоверяване и упълномощаване на потребители. Използването на Enterprise Dashboard изисква употребата на самоличности. Избраният от вашата организация тип самоличност се отразява върху сложността на миграционния процес.

Към момента Adobe поддържа три типа самоличност или акаунт:

Adobe ID се създава, притежава и управлява от потребителя. Администраторите канят потребителите да се присъединят към организацията, но могат и да ги отстраняват. Все пак достъпът на потребителите до техните Adobe ID акаунти не може да бъде блокиран. Това може да е добра опция за потребители със свободна професия и работещи по временни договори.

Enterprise ID се създава, притежава и управлява от организация. Администраторите създават Enterprise ID и го дават на потребител. Администраторите могат да отменят достъпа до продукти и услуги, като поемат управлението на акаунта, или да изтрият Enterprise ID, за да блокират за постоянно достъпа до свързаните потребителски данни.

Federated ID се създава и притежава от организация и е свързан с корпоративния указател чрез федериране. Организацията управлява идентификационните данни и обработва еднократната идентификация (SSO) чрез доставчик на SAML2 самоличност.

За допълнителни подробности, които да ви помогнат да изберете правилния тип самоличност, вижте Управляване на типове самоличност.

Заявяване на домейн за Enterprise ID (корпоративен идентификатор) и Federated ID (федериран идентификатор)

Организациите, които искат да използват Enterprise ID или Federated ID, трябва първо да заявят домейн, притежаван от организацията. За допълнителна информация и подробни инструкции вижте Заявяване на домейн.

Добавяне на потребители към Enterprise Dashboard

След получаване на покана за Enterprise Dashboard и заявяване на домейн вие можете да започнете да създавате групи и да добавяте и каните потребители. Групите формират основата на доставяне на лицензи на крайни потребители за всичките три типа самоличност. Лицензите, зададени за нивото на групата, определят правомощието на потребителя да ползва продукта. Например, ако имате група за Illustrator и група за Photoshop, потребителят трябва да е член на двете групи, за да има достъп до двете приложения. За допълнителна информация вижте Управление на групи и Управление на потребители.

Краен потребител: мигриране на настройки и данни

Съществуващите потребители трябва да мигрират текущите си настройки и данни за Creative Cloud и Document Cloud. Инструктирайте потребителите си да следват тези прости стъпки:

 1. Синхронизиране на настройките
 2. Мигриране на данните (Enterprise ID и Federated ID)
 3. Излизане от Creative Cloud или Document Cloud
 4. Влизане в Enterprise Dashboard
 5. Синхронизирането и миграцията са завършени

Синхронизиране на настройките

Потребителите с Adobe ID трябва да синхронизират настройките си, преди да излязат от Creative Cloud и да влязат отново. Запознайте потребителите си със стъпките, които може да намерите в Синхронизиране на настройки на приложение с Creative Cloud.

Мигриране на потребителски данни от Adobe ID към Enterprise ID или Federated ID

Ако даден потребител е поканен в Enterprise Dashboard чрез Enterprise ID или Federated ID, той трябва да мигрира съдържанието от своя Adobe ID. Ако потребителят ще продължи да използва своя Adobe ID, няма нужда от мигриране. Най-лесният начин за мигриране на активи е да бъдат изтеглени и след това качени чрез настолното приложение на Creative Cloud, чиято функция за синхронизиране на файлове прави това автоматично. Инструкции може да намерите в Мигриране на активи на страницата за прехвърляне на активи.

Излизане и повторно влизане

След това потребителят трябва да излезе от Creative Cloud или Document Cloud и да влезе отново, като използва подходящите идентификационни данни. Излизането и повторното влизане е лесно за изпълнение.Вижте Излизане от Creative Cloud за инструкции за излизане и Помощ за Enterprise ID, влизане и акаунт за инструкции за влизане с Enterprise ID или Federated ID.

Премахване на потребители от предишни разполагания

Премахване на потребители от конзолата за администриране

Организации, които мигрират от конзолата за администриране (Creative Cloud за екипи или Document Cloud) към Enterprise Dashboard, трябва да се уверят, че има най-малко 30 дни застъпване между датата на влизане в сила на тяхното ETLA и края на абонамента им.

След като сте конфигурирали Enterprise Dashboard според предпочитанията на вашата организация и вашите потребители са влезли с подходящия за тях тип самоличност, можете да премахвате потребители от конзолата за администриране. Вижте Управление на екипа за инструкции.

Мигриране на потребители от разполагане чрез сериен номер към именуван потребител

Ако организацията ви използва серийни номера и желае да мигрира към модела на именувани потребители, следвайте инструкциите на Мигриране от лицензиране със серийни номера към поименни лицензи.

Мигриране от разполагане на именувани потребители към разполагане чрез сериен номер

Организациите може да пожелаят да мигрират от съществуващо разполагане на именувани потребители към разполагане чрез сериен номер. Разполагането чрез сериен номер не включва съхранение и услуги в облака. Крайните потребители губят целия достъп до своето място за съхранение и услугите си в облака при мигриране към разполагане чрез сериен номер.

 1. Потребителите трябва да излязат от Creative Cloud от собствените си машини.
 2. Създайте лицензионен файл с помощта на програмата Creative Cloud Packager за разполагане чрез сериен номер.
 3. Разположете и стартирайте пакета на желаните машини.
 4. Премахнете всички потребители от конзолата за администриране.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност