Sprogtransformeringer anvendes ikke ved installation af Acrobat via kommandolinjen

Problem: Filen med sprogtransformeringer, der bruges til konfiguration af Acrobat-installationen via kommandolinjen, anvendes ikke, og der vises en fejl. 

Når du bruger kommandoen msiexec, som inkluderer en sprogtransformeringsfil (*.mst), vises fejlmeddelelsen Der opstod en fejl under anvendelsen af transformeringer. Kontroller, at de angivne transformeringsstier er gyldige.

Løsning: Inkluder rettelsesfilen i kommandoen. 

Sørg for, at rettelsesfilen (*.msp) inkluderes i kommandoen. Du skal bruge egenskaben PATCH i kommandoen for at inkludere rettelsesfilen.

Den opdaterede kommandolinje kan f.eks. se sådan ud:

msiexec /i AcroPro.msi PATCH="[sti]\<filnavn>.msp" TRANSFORMS="[sti]\<filnavn>.mst"

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?