Det globale JavaScript-objekt er utilgængeligt for PDF'er, der åbnes via OLE-grænsefladen

Med Maj 2021-sikkerhedsversionen af Acrobat blokerer vi adgang til de globale objekter for PDF-dokumenter, der åbnes via OLE-grænsefladen. Dette gøres for at begrænse adgangen til globale objekter. Du kan ikke tilføje eller få adgang til nogen eksisterende attribut for et globalt objekt i JavaScript-rammen fra Acrobat.

For at få adgang til eller udvide et globalt objekt skal du deaktivere GOS-politikken (Global Object Security) i Acrobat ved at gøre følgende:

  1. I Acrobat skal du gå til Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > Præferencer (macOS).

  2. Vælg JavaScript i venstre rude, og fravælg derefter indstillingen Aktivér sikkerhedspolitik for globalt objekt.

    Fjern markeringen i Aktivér sikkerhedspolitik for globalt objekt

  3. Klik på OK. Afslut Acrobat, og genåbn det.

Adobe-logo

Log ind på din konto