Send For Signature går ned i App-V Acrobat

Problem

It-administratorer med planer om at installere både Reader og Acrobat med App-V 5.0 SP3 på klientcomputere vil muligvis støde på dette problem, når de bruger Acrobat, hvis de ikke tidligere har åbnet App-V Reader på deres computere.

Problemets årsag: App-V Reader føjer flere “HKCU/Adobe/*”-hives til pass-through-listen i App-V, som får oprettet alle disse registreringsdatabasenøgler uden for VREG på klientcomputere.

Løsning

Pass-through-registreringsdatabasenøglerne virker kun, hvis HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} ligger i den lokale registreringshive på computeren. Denne nøgle oprettes, når App-V Reader åbnes første gang ved hjælp af scriptet Runtime.bat, som ligner det script angivet i sekvenseringsvejledningen til Acrobat Reader.

Prøv én af følgende mulige løsninger:

  • Opret HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} manuelt på klientcomputerne i stedet for at bare at køre Runtime.bat-scriptet i App-V Reader. F.eks. kan en administrator trykke på disse nøgler på klienterne via ADM-skabeloner mm.
  • Brugere kan åbne App-V Reader én gang på computerne og derefter anvende Acrobat.
  • Indsæt følgende Runtime.bat-script i App-V Acrobats DeploymentConfig.xml i sektionen <UserScripts> som beskrevet nedenfor. Scriptet opretter ovennævnte registreringsdatabase i HKCU-hiven, første gang App-V Acrobat åbnes.

Dog kan scriptet kun køres for domænebrugere og udløser fejl 534, hvis en lokal bruger prøver at åbne App-V Adobe Acrobat.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?