Ændringer i JavaScript til Acrobat eller Reader 10.1.1

Publikum

Administratorer i virksomheder, som benytter maskiner til arbejdsforløb med vedvarende globale variabler (Windows og Macintosh) eller tilpassede JavaScripts (kun Windows).

Oversigt

Adobe fokuserer meget på sikkerhed. Derfor udgives der jævnligt ændringer til eksisterende funktioner i Acrobat og Adobe Reader, som øger produktets modstandsdygtighed overfor angreb. Som del af denne indsats introducerer 10.1.1 ændringer til den JavaScript-funktion, som lagrer globale variabler og udfører brugerdefinerede scripts.

Inden version 10.1.1 kunne slutbrugere gemme JavaScript-filer i %ApplicationData%\Adobe\(produktnavn)\(version)\JavaScripts, hvorfra disse filer automatisk blev kørt ved programstart. It-administratorer kunne f.eks. placere en JS-fil, som ændrede produktets brugergrænseflade ved at gemme eller tilføje elementer i menuen, på en computer med Windows XP i C:\Dokumenter og indstillinger\(brugernavn)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts. Denne mappe indeholder desuden glob.js og glob.settings.js – to filer som produktet kan læse og skrive globale variabler til.

Ændringer i 10.1.1

Acrobat-processer skriver med vilje ikke til mappen %ApplicationData%\Acrobat\Priveleged\10.0. Derudover kan karantæneprocesser (sandboxing) ikke skrive til mappen. Derfor indebærer den sikreste handling at aktivere Beskyttet visning i Acrobat og Beskyttet tilstand i Reader, hvormed alle processer sættes i karantæne (sandboxing). Derudover introducerer 10.1.1 følgende ændringer:

  • Ny placering til JS fra brugeren. Brugerens mappe til JavaScript er flyttet fra
    • Vista og Windows 7: Brugere\(brugernavn)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Javascripts til Brugere\(brugernavn)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Priveleged\10.0\Javascripts. En ny sti kan for eksempel være C:\Brugere\Brugernavn\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts
    • XP: Dokumenter og indstillinger\(brugernavn)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts til Dokumenter og indstillinger\(brugernavn)\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. En ny sti kan for eksempel være: C:\Dokumenter og indstillinger\Brugernavn\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts

Bemærk: Denne ændring gælder kun Windows. Ændringerne påvirker ikke adfærden af C:\Programmer\Adobe\(produktnavn og -version)\(produktnavn)\JavaScripts.

  • Nyt format og ny placering for vedvarende globale variabler: Variable indstillinger, som lagres i glob.settings.js og glob.js, ligger nu i biblioteket %ApplicationData%\Adobe\Acrobat\10.0\JSCache. Nøgleværdiparrene, som læses fra ASCab, bruges til at initialisere de vedvarende globale variabler. Der gemmes ikke indstillinger som JavaScript-filer i dette bibliotek.

Du skal gøre følgende:

Hvis du ikke har gemt variablerne som vedvarende globale variabler eller gemt tilpassede JavaScripts i de påvirkede biblioteker, kan du ignorere denne ændring. Hvis du har gjort et af ovenstående, skal du dog vedligeholde arbejdsforløbenes integritet ved at gøre følgende:

Ved problemer med globale variabler (Windows og Macintosh)

  • Kontrollér, at glob.js og glob.settings.js ikke indeholder andet end nøgleværdipar og skalarværdier. Arbejdsgange, som bruger disse filer til at lagre andre metoder, ødelægges.
  • Data, som ligger i glob.js og glob.setting.js, når 10.1.1 anvendes, går tabt. Behold integriteten i arbejdsforløbene ved at gøre følgende:

1. Har du Acrobat, kan du enten:

  • Kopiere JavaScriptet fra de eksisterende glob.js- og glob.setting.js-filer i den gamle mappe, og køre dem i JavaScript-konsollen, når du en ny bruger Acrobat-session. Dette eksporterer de gemte globale variabler til den nye Acrobat-session. Eller,
  • Kopiere glob.js og glob.setting.js fra den gamle mappe med JavaScripts til mappen %Programfiler%/Adobe/Reader/JavaScript og derefter slette de originale filer. Genstart produktet for at eksportere variablerne til det nye format.

Bemærk: Har du Adobe Reader, kan du kun bruge den sidste metode, da JavaScript-konsollen ikke er tilgængelig, medmindre du har aktiveret den som beskrevet her: http://blogs.adobe.com/pdfdevjunkie/2008/10/how_to_use_the_javascript_debu.html.

2. Manuelt udføre metoden JavaScript setPersistent for alle globale variabler for at sikre, at de er flyttet til det nye format korrekt. Du kan eksempelvise køre JavaScript i konsollen:

for (var name in global) global.setPersistent("global."+name, true);

Ved problemer med brugerens egne JavaScript (kun Windows)

Kopiér alle brugeroprettede JavaScript-filer fra %APPDATA%\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts til %APPDATA%\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?