Korrigering av automatisk perspektiv i Camera Raw

Bruk av feil objektiv eller kameraristing kan føre til at perspektivet i bilder har feil vinkel eller er forskjøvet. Perspektivet kan være forvrengt, og dette er tydeligere i bilder med kontinuerlige vertikale linjer eller geometriske former.

Adobe Camera Raw har fire Upright-modi du kan bruke til å korrigere perspektivet automatisk – Auto, Nivå, Loddrett, Full – og en modus med hjelpelinjer. Etter at du har brukt en Upright-modus, kan du justere bildet ytterligere ved manuelt å endre de tilgjengelige glidebryterbaserte transformeringsinnstillingene.

Merk:

Pass på at du bruker objektivkorrigeringsprofilene som er tilgjengelige for kamera- og objektivkombinasjonen du har, før du bruker en av de fem forhåndsinnstillingene for Upright. Hvis du bruker objektivkorrigeringsprofilen, kan bildet analyseres på en bedre måte for korrigering av forvrengning.

Korrigere objektivforvrengning ved hjelp av forhåndsinnstillinger for Upright manuelt

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne en Camera Raw-fil.
  • Ha et bilde åpent i Photoshop, og klikk Filter > Camera Raw-filter.
 2. (Valgfritt) I dialogboksen Camera Raw navigerer du til Objektivkorrigeringer-panelet. På Profil-fanen merker du av for Aktiver korrigering av objektivprofil.

  Merk:

  Det anbefales på det sterkeste at du merker av for Korrigering av objektprofil basert på kamera- og objektivkombinasjonen du har. Dette må du gjøre før du behandler bildet med forhåndsinnstillingene for Upright.

 3. Naviger til Transformer-panelet. I dette panelet er fem Upright-modi tilgjengelige. Klikk en modus for å bruke korrigeringen på bildet.

  Automatisk Bruker et balansert sett med perspektivkorrigeringer.

  Plan Bruker perspektivkorrigering for å sikre at bildet er i plan.

  Loddrett Bruker perspektivkorrigeringer for plan og loddrett.

  Full Bruker perspektivkorrigeringer for nivå, loddrett og vannrett.

  Med hjelpelinjer  kan du tegne to eller flere hjelpelinjer til bildet for å tilpasse perspektivkorrigeringen. Slik gjør du:

  1. Tegn opp hjelpelinjer direkte på bildet for å angi hvilke deler av bildet som skal justeres etter en vannrett eller loddrett akse.
  2. Når du har tegnet minst to hjelpelinjer, transformeres bildet interaktivt.

   

  Upright med hjelpelinjer i Camera Raw

  Merk:

  Når du prøver ut de fem Upright-modiene: Hvis du merker av eller fjerner avmerkingen for Aktiver korrigering av objektivprofil (Objektivkorrigering > Profil), klikker du Oppdater nedenfor forhåndsinnstillingene for Upright.

  Transformer-panelet i Camera Raw
  Velg en Upright-modus, og gjør videre justeringer med glidebryterne

 4. Bla gjennom Upright-modiene til du finner de ønskede innstillingene.

  Merk:

  Alle de fem Upright-modiene korrigerer og fjerner forvrengning og perspektivfeil. Ingen innstilling anbefales eller er foretrukket. Den beste innstillingen varierer fra ett bilde til et annet. Eksperimenter med de fem Upright-modiene før du bestemmer deg for hvilken Upright-modus som er den beste for ditt bilde.

 5. I tillegg til å bruke alternativene for automatisk korrigering kan du også justere perspektivet på et bilde manuelt. Bruk glidebryterne til å finjustere perspektivkorrigeringer – Loddrett, Vannrett, Roter, Aspekt, Skala, X-forskyvning, Y-forskyvning.

Eksempelbilder

Bilde uten korrigering (venstre), bilde med automatisk korrigering (midten), og bilde med korrigering for plan (høyre)

Bilde uten korrigering (venstre), bilde med loddrett korrigering (midten), og bilde med full korrigering (høyre)

Adobe-logoen

Logg på kontoen din