Brukerveiledning Avbryt

Stakke filer i Adobe Bridge

 1. Brukerhåndbok for Bridge
 2. Innledning
  1. Dette er nytt i Bridge
  2. Systemkrav for Bridge
  3. Arbeidsområdet i Adobe Bridge
  4. Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader
  5. Organisere innhold og ressurser ved hjelp av Adobe Bridge
 3. Jobbe med innholdselementer
  1. Creative Cloud Libraries i Bridge
  2. Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata
  3. Vise og behandle filer i Adobe Bridge
  4. Arbeide med metadata i Adobe Bridge
  5. Jobb med Adobe Bridge-lageret
  6. Bruk nøkkelord i Adobe Bridge
  7. Starte Adobe Bridge
  8. Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge
  9. Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt
  10. Bruke samlinger i Adobe Bridge
  11. Stable filer i Adobe Bridge
  12. Automatisere oppgaver i Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. Forhåndsvise Dynamic Media-filer i Adobe Bridge
  15. Opprette webgallerier og PDF-er
  16. Arbeide med delt Bridge-buffer
  17. Administrere mediebuffer
 4. Bridge og andre Adobe-apper
  1. Arbeide med Adobe Media Encoder
  2. Arbeide med Adobe Premiere Pro
 5. Eksporter og publiser
  1. Ressurskonvertering ved bruk av Eksport-panelet
  2. Publisere bilder til Adobe Stock
  3. Publisere ressurser til Adobe Portfolio
 6. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster for Adobe Bridge
  2. Hurtigtaster-panelet i Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Håndtere Camera Raw-innstillinger
  2. Rotere, beskjære og justere bilder
  3. Reparere bilder med det forbedrede flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw
  4. Sirkulært filter i Camera Raw
  5. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  6. Opprette panoramabilder
  7. Prosessversjoner i Camera Raw
  8. Gjøre lokale justeringer i Camera Raw
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Med stakker kan du gruppere filer sammen under én enkelt miniatyr. Du kan stakke alle typer filer. Du kan for eksempel bruke stakker for å organisere bildesekvenser, som ofte inneholder mange bildefiler.

Merk:

Adobe Bridge-stakker skiller seg fra Photoshop-bildestakker ved at de sistnevnte konverterer grupper av bilder til lag og lagrer dem i et smart objekt.

Kommandoer som gjelder for enkeltfiler, gjelder også for stakker. Du kan for eksempel merke en stakk på samme måte som én enkelt fil. Kommandoer du bruker på utvidede stakker, gjelder for alle filene i stakken. Kommandoer du bruker på sammenslåtte stakker, gjelder enten bare for den øverste filen i stakken (hvis du bare har merket den øverste filen i stakken) eller for alle filene i stakken (hvis du har merket alle filene i stakken ved å klikke rammen rundt stakken).

Standard sorteringsrekkefølge for en stakk er basert på sorteringsrekkefølgen for mappen som inneholder stakken.

En Adobe Bridge-stakk i Innhold-panelet (sammenslått).

En utvidet stakk.

Les Legge filer i stakker og gi dem nytt navn av Conrad Chavez hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger filer i stakker.

Opprette en filstakk

 1. Merk filene du vil inkludere i stakken, og velg Stakker > Grupper i stakk. Den første filen du merker, blir stakkminiatyren. Tallet på stakken angir hvor mange filer som finnes i stakken.

Behandle stakker

 • Hvis du vil endre stakkminiatyren, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) filen du vil skal bli den nye miniatyren, og deretter velger du Stakker > Forfrem til toppen av stakken.
 • Hvis du vil utvide en sammenslått stakk, klikker du på stakknummeret eller velger Stakker > Åpne stakk. Hvis du vil utvide alle stakker, velger du Stakker > Utvid alle stakker.
 • Hvis du vil slå sammen en utvidet stakk, klikker du stakknummeret eller velger Stakker > Lukk stakk. Hvis du vil slå sammen alle stakker, velger du Stakker > Slå sammen alle stakker.
 • Hvis du vil legge til filer i en stakk, drar du filene til stakken.

  merk: Du kan legge til en stakk i en annen stakk, men du kan ikke neste stakker. Filene i stakken som legges til, grupperes sammen med de eksisterende stakkfilene.

 • Hvis du vil fjerne filer fra en stakk, utvider du stakken og drar filene ut av stakken. Hvis du vil fjerne alle filene fra en stakk, merker du den sammenslåtte stakken og velger Stakker > Fjern fra stakk.
 • Hvis du vil merke alle filene i en sammenslått stakk, klikker du rammen rundt stakken. Du kan også holde nede Alt og klikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på stakkminiatyren.

Forhåndsvise bilder i stakker

Hvis en stakk inneholder ti eller flere bilder, kan du forhåndsvise bildene ved en angitt bildefrekvens og aktivere gjennomskinnelige lag, slik at du kan se foregående og etterfølgende bilder som delvis gjennomsiktige over gjeldende bilde.

 • Hvis du vil forhåndsvise en stakk, holder du musen over stakken i Innhold-panelet til glidebryteren vises, og deretter klikker du Spill av eller drar glidebryteren. Hvis du ikke ser Spill av-knappen eller glidebryteren, øker du miniatyrstørrelsen ved å dra glidebryteren for miniatyrer nederst i Adobe Bridge-vinduet.
 • Hvis du vil angi bildefrekvens for avspilling, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) på stakken og velger en bildefrekvens fra Stakker > Bildefrekvens-menyen.
 • Hvis du vil angi standard bildefrekvens for stakkavspilling, velger du en bildefrekvens på menyen Bildefrekvens for stakkavspilling i avspillingsinnstillingene.
 • Hvis du vil aktivere gjennomskinnelige lag, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du stakken og velger Stakk > Aktiver gjennomskinnelige lag.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?