Brukerveiledning Avbryt

Vise og behandle filer i Adobe Bridge

Når du vil navigere mellom filer og mapper, kan du gjøre ett av følgende:

 • Merk en mappe i Mapper-panelet Naviger i mappehierarkiet ved å trykke opp- og nedpilene i Mapper-panelet. Trykk på Pil høyre for å utvide en mappe. Trykk på Pil venstre for å slå sammen en mappe.

 • Velg et element i Favoritter-panelet.

 • Velg knappen Gå til overordnet eller Favoritter eller knappen Vis nylige på programlinjen, og velg et element.

  Tips: Hvis du vil vise en fil i operativsystemet, velger du filen og deretter Fil > Vis i Utforsker (Windows) eller Fil > Vis i Finder (Mac OS).

 • Gå tilbake eller Gå fremover på programlinjen for å navigere mellom nylig brukte mapper.

 • Dobbeltklikk på en mappe i Innhold-panelet for å åpne den.

  Tips: Ctrl-dobbeltklikk (Windows) eller Kommando-dobbeltklikk (Mac OS) en mappe i Innhold-panelet for å åpne mappen i et nytt vindu.

 • Dra en mappe fra Windows Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) til banelinjen for å gå til den plasseringen i Adobe Bridge.

 • Dra en mappe fra Windows Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) til Forhåndsvisning-panelet for å åpne den. I Mac OS kan du også dra en mappe fra Finder til Adobe Bridge-ikonet for å åpne den.

 • Bruk banelinjen til å navigere:
  • Velg et element på banelinjen for å få tilgang til det.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på et element på banelinjen for å aktivere «mappecruising». Med mappecruising kan du vise og gå inn i undermappene for det valgte elementet. Du kan også velge en høyrepekende pil  på banelinjen for å cruise mellom undermappene for det forangående elementet.

  • Dra et element fra Innhold-panelet til banelinjen for å gå til den plasseringen.

  • Klikk på det siste elementet på banelinjen for å redigere banen. Trykk på Esc for å gå tilbake til ikonmodus.

Merk:

(Mac) Når du prøver å navigere i Bridge til stasjonsplasseringen for tjenester, for eksempel Dropbox og iCloud, må du sørge for at brukerbiblioteksmappen er tilgjengelig. Brukerens bibliotekmappe er skjult som standard i Mac OS X 10.7 og senere. Hvis du vil ha tilgang til innhold i Bibliotek-mappen, kan du se Kan ikke se brukerens bibliotekfiler i Mac OS X 10.7 og nyere.

Merk:

Vis eller skjul banelinjen ved å velge Vindu > Banelinje.

Vise innhold i undermapper

Du kan angi at Adobe Bridge skal vise mapper og undermapper i én kontinuerlig, «flat» visning. Da kan du vise alt innholdet i en mappe, inkludert undermapper, uten å måtte navigere gjennom undermappene.

 1. Hvis du vil vise innholdet i mappen i flat visning, velger du Vis > Vis elementer fra undermapper.

  Velg Vis elementer fra undermapper for å vise innholdet i mappene.
  Velg Vis elementer fra undermapper for å vise innholdet i mappene.

 2. Velg Vis alltid elementer fra undermapper hvis du vil vise alle elementene i undermappen når du velger en mappe i Mapper-panelet, Favoritter-panelet, eller Banelinjen.

  Velg Alltid vis elementer fra undermapper for å vise alle elementene i undermappen.
  Velg Alltid vis elementer fra undermapper for å vise alle elementene i undermappen.

Hvis du ikke lenger vil vise innholdet i undermappene, gjør du følgende:

 1. Fjern markeringen av Vis elementer fra undermapper fra Vis-menyen.

 2. Velg X på den øverste linjen i Innhold-panelet.

Merk:
 • Hvis du aktiverer dette alternativet for mapper med mange ressurser, kan det hende du får opp en melding som sier at aktivering av dette alternativet kan påvirke ytelsen til Bridge. Grunnen er at når du velger dette alternativet, så vil Bridge generere små forhåndsvisninger for å liste opp og presentere alle elementene.
 • Dette alternativet er spesifikt for et innholdspanel. Hvis du åpner et nytt innholdspanel, må du aktivere dette alternativet igjen.
 • Hvis du navigerer med bakover- og fremoverpilene fra topplinjen, deaktiveres alternativet Vis elementer fra Undermappe.

Åpne filer i Adobe Bridge

Du kan åpne filer fra Adobe Bridge, også filer som ikke er opprettet i et Adobe-program. Når du bruker Adobe Bridge til å åpne en fil, åpnes filen i programmet den ble opprettet i, eller i et program du angir. Du kan også bruke Adobe Bridge til å sette inn filer i et åpent dokument i et Adobe-program.

Merk en fil og gjør en av følgende ting:

 • Velg Fil > Åpne.

 • Velg Enter (Windows), eller Retur (Mac OS).

 • Trykk på Ctrl + Pil ned (Windows) eller Kommando + Pil ned (Mac OS).

 • Dobbeltklikk på filen i Innhold-panelet.

 • Fil>Åpne med etterfulgt av navnet på programmet du vil åpne filen i.

 • Dra filen til et programikon.

 • Velg Fil  Åpne i Camera Raw for å redigere Camera Raw-innstillingene for filen.

 • Hvis du vil åpne bilder fra et digitalt kamera i Adobe Bridge, bruker du Adobe Photo Downloader. Lær mer omHent bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser til Adobe.
 • Fil>Importer fra enheterfor å overføre mediefiler til Adobe Bridge på Mac OS 10.11.x fra følgende enheter:
  • Mobile Android-enheter og digitale kameraer koblet til i PTP-modus (Picture Transfer Protocol) eller MTP-modus (Media Transfer Protocol)
  • Mobile iOS-enheter

Lær mer om Importer fra enhet på Mac OS 10.11.x.

Endre filtypetilknytninger

Når du angir hvilket program som skal brukes til å åpne en bestemt filtype, gjelder dette bare for filer du åpner med Adobe Bridge, og innstillinger i operativsystemet overstyres.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows), eller Adobe Bridge> Innstillinger (macOS), og velg Filtypetilknytninger.

 2. Velg navnet på programmet (eller Ingen), og velg Bla gjennom for å finne programmet du vil bruke. Du kan også bruke kommandoen Søk for å gå til utvidelsen eller programmet du leter etter.

 3. Hvis du vil tilbakestille filtypetilknytningene til standardinnstillingene, velger du Tilbakestill til standard tilknytninger.

 4. Hvis du vil skjule filtyper som du ikke har tilknyttet programmer, velger du Skjul udefinerte filtilknytninger.

Når du blar gjennom og velger en app for å åpne filen, gjør Bridge det mulig å velge om du vil åpne filen med denne appen bare én gang eller hver gang. Markering av Alltid angir tilknytningen for den filtypen.

Plassere filer i et annet program

 • Velg filen i > Fil > Sett innetterfulgt av navnet på programmet. Du kan for eksempel bruke denne kommandoen til å sette inn et JPEG-bilde i Adobe Illustrator.
 • Dra en fil fra Adobe Bridge til ønsket program. Avhengig av filen kan det hende at dokumentet du vil plassere filen i, må åpnes først.

Søke etter filer og mapper med Adobe Bridge

Du kan søke etter filer og mapper med Adobe Bridge ved å bruke kombinasjoner av flere søkekriterier. Søkekriteriene kan du lagre som en smart samling, det vil si en samling som holdes oppdatert til enhver tid med filer som oppfyller søkekriteriene.

Merk:

(Mac) Når du prøver å navigere i Bridge til stasjonsplasseringen for tjenester, for eksempel Dropbox og iCloud, må du sørge for at brukerbiblioteksmappen er tilgjengelig. Brukerens bibliotekmappe er skjult som standard i Mac OS X 10.7 og senere. Hvis du vil ha tilgang til innhold i Bibliotek-mappen, kan du se Kan ikke se brukerens bibliotekfiler i Mac OS X 10.7 og nyere.

 1. Velg Rediger > Finn

 2. Velg mappen du ønsker å søke i.

 3. Angi søkekriterier ved å velge alternativer og begrensninger fra Kriterier-menyene. Skriv inn søketekst i boksen til høyre.
 4. Hvis du vil legge til søkekriterier, velger du plusstegnet (+). Hvis du vil fjerne søkekriterier, velger du minustegnet (-).

 5. Velg et alternativ fra Samsvar-menyen for å spesifisere om ett eller flere kriterier må oppfylles.

 6. Velg Inkluder alle undermapper for å utvide søket til alle undermappen i kildemappen. (Valgfritt) 

 7. Velg Inkluder ikke-indekserte filer (kan ta tid) for å angi at Adobe Bridge søker i ubufrede og bufrede filer. Det tar lengre tid å søke i ubufrede filer (i mapper du ikke har åpnet tidligere i Adobe Bridge) enn i bufrede filer. (Valgfritt) 

 8. Velg Finn

 9. Hvis du vil lagre søkekriteriene, velger du knappen Ny smart samling  i Samlinger-panelet når søkeresultatene vises i Adobe Bridge. Dialogboksen Smart samling tar automatisk med kriteriene i søket. Juster om nødvendig kriteriene, og velg deretter Lagre.
  Angi et navn for den smarte samlingen i Samlinger-panelet, og velg deretter Enter (Windows), eller Retur (Mac OS). (Valgfritt) 

  Lær mer om å Opprette en smart samling.

Bruk Hurtigsøk-feltet på programlinjen til å finne filer og mapper i Adobe Bridge. Hurtigsøk kan enten utføres ved hjelp av Adobe Bridge-søkemotoren eller PC-søk i Windows (Windows), eller med Spotlight (Mac OS). Adobe Bridge-søkemotoren søker etter filnavn og nøkkelord. Søkemotorene i operativsystemer søker etter filnavn, mappenavn og bildenøkkelord. Adobe Bridge søker i gjeldende valgte mappe og alle undermapper, inkludert Min datamaskin (Windows) og Datamaskin (Mac OS). Søkemotorene i operativsystemer søker i gjeldende valgte mappe eller i Min datamaskin (Windows) eller Datamaskin (Mac OS).

 1. Velg forstørrelsesglassikonet i Hurtigsøk-feltet > Velg Adobe Bridge, Windows PC-søk (Windows), eller Spotlight (Mac OS) som søkemotor.

 2. Angi søkekriteriet.

 3. Velg Enter (Windows), eller Retur (Mac OS).

Merke og gradere filer

Ved å merke filer med etiketter med bestemte farger eller rangere dem med null (0) til fem stjerner, kan du raskt merke et stort antall filer. Deretter kan du sortere filene etter fargeetikett eller gradering.

Tenk deg at du for eksempel viser mange importerte bilder i Adobe Bridge. Mens du går gjennom de nye bildene, kan du merke dem du vil beholde. Deretter kan du bruke kommandoen Sorter til å vise og arbeide med filer du har merket med en bestemt farge.

Du kan merke og gradere mapper og filer.

Du kan gi etiketter navn i Etikettinnstillingene. Navnet legges da til i filens metadata når du bruker etiketten. Når du endrer navn på etiketter i innstillingene, vises filer som fortsatt har gammel etikett, med hvite etiketter i Innhold-panelet.

Merk:

Når du viser mapper, viser Adobe Bridge filer både med og uten etiketter inntil du velger et annet alternativ.

 1. Når du vil merke filer, gjør du et av følgende:

  • Marker én eller flere filer, og høyreklikk (win) / ctrl+klikk (mac). Velg Etikett fra kontekstmenyen, og velg et av følgende etikettalternativer. Hvis du vil fjerne etiketter fra filer, velger du Ingen etikett.
  • Velg én eller flere filer > velg Etikett fra menylinjen. Velg et av etikettalternativene i kontekstmenyen som åpnes. Hvis du vil fjerne etiketter fra filer, velger du Ingen etikett.
  Utforsk ulike etikettalternativer i Adobe Bridge.
  Utforsk ulike etikettalternativer i Adobe Bridge.

 2. Du graderer én eller flere filer ved å velge filen(e) og gjøre ett av følgende:

  • I Innhold-panelet velger du et miniatyrbilde for å vise graderingsikoner. Skaler om nødvendig miniatyrbildene til ikonene vises. Velg stjerneikonet ut fra hvor mange stjerner du vil gi en fil. Velg ikonet for oppheving av gradering () for å fjerne graderingen av en fil. For et merket miniatyrbilde kan du også velge en utfylt stjerne for å fjerne graderingen. (Sørg for at Graderinger-kolonnen vises i Liste-visningen.)

  • Velg Etikett fra menylinjen. Hvis du vil legge til eller fjerne én stjerne, velger du Etikett > Øk graderingeller Etikett >Reduser gradering. Hvis du vil fjerne alle stjernene, velger du Etikett > Ingen gradering. Hvis du vil legge til en avvisningsgraderingEtikett > Avvis , eller trykker på Alt + Delete (Win) eller Tilvalg + Delete (Mac). Hvis du vil skjule avviste filer i Adobe Bridge, velger du Vis > Vis avviste filer.

  Grader filer ved å bruke Etikett-alternativet i menylinjen i Bridge.
  Grader filer ved å bruke Etikett-alternativet i menylinjen i Bridge.

  Grader filer ved å bruke graderingsikonene under miniatyrbilder i Innhold-panelet.
  Grader filer ved å bruke graderingsikonene under miniatyrbilder i Innhold-panelet.

Sortere filer

Filer i Innhold-panelet vises som standard sortert etter filnavn i Adobe Bridge. Du kan sortere filene på en annen måte med kommandoen Sorter eller med Sorter etter-knappen på programlinjen.

 • Velg at alternativ fra menyen Vis > Sorter, eller velg Sorter-knappen på programlinjen for å sortere filer etter angitte kriterier. Velg Manuelt for å sortere etter den siste rekkefølgen du dro filene i. Hvis Innhold-panelet viser søkeresultater, en samling eller en flat visning, inneholder Sorter-knappen et alternativ for Etter mappe som du kan bruke til å sortere filene etter mappen der de befinner seg.
 • I Liste-visning kan du velge en kolonneoverskrift for å søke etter det kriteriet.

Filtrere filer

Du angir hvilke filer som skal vises i Innhold-panelet, ved å velge kriterier i Filter-panelet. Filter-panelet viser antallet elementer med en bestemt verdi i gjeldende sett, uavhengig av om de vises eller ikke. Ved å se i Filter-panelet ser du for eksempel raskt hvor mange filer som har en bestemt gradering eller et bestemt nøkkelord.

Kriterier som vises i Filter-panelet, genereres dynamisk avhengig av hvilke filer som vises i Innhold-panelet, og hvilke metadata og plasseringer som er knyttet til dem. Hvis Innhold-panelet for eksempel inneholder lydfiler, viser Filter-panelet kriterier som artist, album, sjanger, nøkkel, tempo og løkke. Hvis Innhold-panelet inneholder bilder, viser Filter-panelet kriterier som dimensjoner, bilderetning og kameradata, for eksempel eksponeringstid og blenderverdi. Hvis Innhold-panelet viser søkeresultater eller en samling med filer fra flere mapper, eller hvis Innhold-panelet viser en flat visning, inneholder Filter-panelet en overordnet mappe der du kan filtrere filene etter mappen de er lagret i.

Utforsk Filter-panelet i Adobe Bridge.
Utforsk Filter-panelet i Adobe Bridge.

Merk:

Du kan velge om Adobe Bridge skal vise eller skjule mapper, avviste filer og skjulte filer (for eksempel bufrede filer) i Innhold-panelet ved å velge alternativer fra Vis-menyen.

 • Du filtrerer filer ved å velge ett eller flere kriterier i Filter-panelet:
  • Velg kriterier i samme kategori (for eksempel filtyper) for å vise filer som oppfyller noen av kriteriene. Hvis du for eksempel vil vise både GIF- og JPEG-filer, velger du GIF-bilde og JPEG-fil under Filtype.

  • Velg kriterier på tvers av kategorier (for eksempel filtyper og graderinger) for å vise filer som oppfyller alle kriteriene. Hvis du for eksempel vil vise GIF- og JPEG-filer som har to stjerner, velger du GIF-bilde og JPEG-fil under Filtype, og to stjerner under Graderinger.

   Tips: Shift-klikk på graderingskriterier for å velge den graderingen eller en høyere gradering. Shift-klikk på for eksempel to stjerner for å vise alle filer som har to eller flere stjerner.

  • Velg kategorier på menyen i Filter-panelet.

   Tips: Velg Vis alle eller Skjul alle på menyen i Filter-panelet for å åpne eller lukke alle filterkategorier.

  • Alt + klikk (Windows) eller Tilvalg + klikk (Mac OS) for å snu om på valgte kriterier. Hvis du for eksempel har valgt GIF-bilde under Filtype, Alt+klikker du på et GIF-bilde for å fjerne merkingen og velger alle de andre filtypene i listen.

   Merk: Hvis du filtrerer en lukket stabel, viser Adobe Bridge stabelen bare hvis det øverste elementet (miniatyren) oppfyller filterkriteriene. Hvis du filtrerer en utvidet stabel, vises alle filene som oppfyller filterkriteriene for den øverste filen.

 • Hvis du vil fjerne filtre, velger du Fjern filter-knappen nederst i Filter-panelet. Alternativt kan du velge hurtigmenyen og deretter Fjern alle.
 • Hvis du ikke vil at filterkriterier fjernes når du går til en annen plassering i Adobe Bridge, kan du velge knappen Behold filter ved søking nederst i Filter-panelet.

Kopiere, flytte og slette filer og mapper

 • Gjør ett av følgende for å kopiere filer eller mapper:
  • Merk filene eller mappene, og velg Rediger > Kopier.

  • Høyreklikk (Windows), eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på filene eller mappene, velg Kopier til, og velg en plassering fra listen (velg Velg mappe for angi en annen plassering).

  • Ctrl-dra (Windows) eller hold nede Tilvalg og dra (Mac OS) filene eller mappene til en annen mappe.

 • Gjør ett av følgende for å flytte filer til en annen mappe:
  • Høyreklikk (Windows), eller hold nede Ctrl (Mac OS) og klikk på filene, velg Flytt til, og velg en plassering fra listen (velg Velg mappe for å angi en annen plassering).

  • Dra filene til en annen mappe i Adobe Bridge-vinduet eller i Windows Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS).

   Merk: Hvis filen du drar, finnes på et annet montert volum enn Adobe Bridge, kopieres filen i stedet for å flyttes. Hvis du vil flytte en fil til et annet montert volum, kan du holde nede Ctrl (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og dra filen.

 • Gjør ett av følgende for å slette filer eller mapper:
  • Merk filene eller mappene, og velg Slett element-knappen .

  • Velg filene eller mappene, og trykk Ctrl + Delete (Windows) eller Kommando + Delete (Mac OS).

  • Velg filene eller mappene og trykk på Delete. Velg deretter Slett i dialogboksen.

Klippe ut, kopiere og flytte filer over Bridge og Finder eller Explorer

Bridge lar deg utføre følgende operasjoner:

 • Kopiere filer og mapper fra Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) og lime dem inn i Bridge
 • Klippe ut eller flytte filer og mapper fra Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) og lime dem inn i Bridge
 • Kopiere filer og mapper fra Bridge og lime dem inn i Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac OS)
 • Klippe ut eller flytte filer og mapper fra Bridge og lime dem inn i Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac OS)

Tabellen nedenfor forklarer hvordan du kan klippe ut, kopiere eller flytte filer på tvers av Bridge og Filutforsker eller Finder.

Funksjonalitet

Windows

Mac OS

Kopiere fra Filutforsker eller Finder til Bridge

I Filutforsker kan du høyreklikke på filene eller mappene du vil kopiere til Bridge, og deretter velge Kopier. Alternativt kan du trykke på Ctrl + C.

I Bridge velger du Rediger > Lim inn eller trykker på Ctrl + V.

I Finder høyreklikker du på filene eller mappene du ønsker å kopiere til Bridge, og deretter velger du Kopier eller trykker på Kommando + C.

I Bridge velger du Rediger > Lim inn eller trykker på Kommando + V.

Kopiere fra Bridge til Filutforsker eller Finder

I Bridge velger du filene eller mappene du ønsker å kopiere, og deretter velger du Rediger > Kopier eller trykker på Ctrl + C.

I Filutforsker høyreklikker du hvor som helst og velger lim inn eller trykker på Ctrl + V.

I Bridge velger du filene eller mappene du ønsker å kopiere, og deretter velger du Rediger > Kopier eller trykker på Kommando + C.
I Finder høyreklikker du og velger Lim inn eller trykker på Kommando + V.

Klippe ut eller flytte fra Filutforsker eller Finder til Bridge

I Filutforsker høyreklikker du på filene eller mappene du ønsker å flytte til Bridge, og deretter velger du Klipp ut eller trykker på Ctrl + X.

I Bridge velger du Rediger > Lim inn eller trykker Ctrl + V.

I Finder høyreklikker du på filene eller mappene du ønsker å flytte til Bridge, og deretter velger du Kopier.

I Bridge kan du aktivere Flytt-alternativet ved å høyreklikke på Innhold-panelet mens du holder inne Tilvalg-tasten. Klikk på Flytt. Alternativt kan du trykke på Tilvalg + Kommando + V.

Klippe ut eller flytte fra Bridge til Filutforsker/Finder

I Bridge velger du filene eller mappene du ønsker å flytte, og deretter velger du Rediger > Klipp ut eller trykker på Ctrl + C.

I Filutforsker høyreklikker du hvor som helst og velger lim inn eller trykker på Ctrl + V.

I Bridge høyreklikker på du mappene du vil flytte, velger Flytt til og velger deretter ønsket mappe. 

Alternativt kan du først kopiere filene dine. Hold deretter inne Tilvalg i Finder, og velg Flytt fra hurtigmenyen eller trykk på Tilvalg + Kommando + V.

Rotere bilder

Du kan rotere visningen av JPEG-, PSD-, TIFF- og Camera Raw-bilder i Adobe Bridge. Rotering påvirker ikke bildedataene, men hvis du roterer et bilde i Adobe Bridge, kan også bildevisningen i det opprinnelige programmet roteres.

 1. Velg ett eller flere bilder i innholdsområdet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Roter 90 grader med klokken, Roter 90 grader mot klokken, eller Roter 180 grader.

  • Velg knappen Roter 90 grader med klokken, eller Roter 90 grader mot klokken på programlinjen.

Arbeide med Camera Raw

Camera Raw-filer inneholder ubehandlet bildedata fra bildesensoren i et kamera. Adobe Photoshop Camera Raw-programvaren, som er tilgjengelig i Adobe Bridge hvis du har installert Adobe Photoshop eller Adobe After Effects, behandler Camera Raw-filer. Du kan også behandle JPEG- (.JPG) eller TIFF-filer ved å åpne dem i Camera Raw fra Adobe Bridge.

Bruk Adobe Bridge for å kopiere og lime inn innstillinger fra én fil til en annen, behandle grupper av filer eller angi innstillinger for filer uten å åpne dialogboksen Camera Raw.

 • De aktuelle alternativene må angis i Camera Raw-innstillingene for å kunne åpne JPEG- eller TIFF-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge. Velg Rediger > Camera Raw-innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Camera Raw-innstillinger (Mac OS). Velg JPEG > Åpne alle støttede JPEG-filer automatisk og/eller TIFF > Åpne alle støttede TIFF-filer automatisk under Behandling av JPEG og TIFF. Deretter dobbeltklikker du på en JPEG- eller TIFF-fil for å åpne den i Camera Raw. Hvis du vil åpne JPEG- og TIFF-filer i Photoshop, velger du Åpne [JPEG- eller TIFF-filer] automatisk med innstillinger.
 • Det aktuelle alternativet må angis i Adobe Bridge-innstillingene for å kunne åpne RAW-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac OS). Under Virkemåte i kategorien Generelt velger du Dobbeltklikk redigerer innstillinger for Camera Raw i Bridge. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, åpnes RAW-filer i Photoshop når de dobbeltklikkes på.
 • Se også Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?