Ved hjelp av hurtigtaster velger du raskt verktøy og kommandoer uten å bruke menyer. Når det finnes en hurtigtast for en kommando, vises den til høyre for kommandonavnet på menyen.

Merk:

I tillegg til at du kan bruke hurtigtaster, kan du åpne mange kommandoer fra hurtigmenyer. Hurtigmenyene inneholder kommandoer som er relevante for det aktive elementet, for eksempel et verktøy, en markering eller et panel. Hvis du vil vise en kontekstsensitiv meny, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Kontroll og klikker (Mac OS) i et område.

Dette er ikke en fullstendig liste over hurtigtaster. Denne tabellen inneholder hovedsaklig bare de hurtigtastene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Gå til neste visning

Ctrl+\

Kommando+\

Gå til forrige visning

Ctrl+Skift+\

Kommando+Skift+\

Vise/skjule paneler

Tab

Tab

Bytte mellom 0- og 1-stjernegradering

Ctrl+‘

Kommando+‘

Øke miniatyrstørrelse

Ctrl+plusstegn (+)

Kommando+plusstegn (+)

Redusere minatyrstørrelse

Ctrl+minustegn (+)

Kommando+minustegn (-)

Øke miniatyrstørrelse med én

Ctrl+Skift+plusstegn (+)

Kommando+Skift+plusstegn (+)

Redusere miniatyrstørrelse med én

Ctrl+Skift+minustegn (-)

Kommando+Skift+minustegn (-)

Gå opp en mappe (i Mapper-panelet eller en rad)

Pil opp

Pil opp

Gå ned en mappe (i Mapper-panelet eller en rad)

Pil ned

Pil ned

Gå opp et nivå (i Mapper-panelet)

Ctrl+Pil opp

Kommando+Pil opp

Gå ett objekt til venstre

Pil venstre

Pil venstre

Gå ett objekt til høyre

Pil høyre

Pil høyre

Gå til det første objektet

Home

Home

Gå til det siste objektet

End

End

Legge til i utvalg (ikke-sammenhengende)

Ctrl+klikk

Kommando+klikk

Oppdatere Innhold-panelene

F5

F5

Legge til et objekt i utvalget

Skift+Pil høyre, Pil venstre, Pil opp eller Pil ned

Skift+Pil høyre, Pil venstre, Pil opp eller Pil ned

Vise hjelpen

F1

Kommando+/

Gi nytt navn til neste (med filnavn valgt i Innhold-panelet)

Tab

Tab

Gi nytt navn til forrige (med filnavn valgt i Innhold-panelet)

Skift+Tab

Skift+Tab

Vise elementer med stjernegradering fra 1 til 5 eller høyere i Filter-panelet

Ctrl+Alt+1 til og med 5

Kommando+Tilvalg+1 til og med 5

Vise elementer med valgt stjernegradering i Filter-panelet

Ctrl+Alt+Skift+1 til og med 5

Kommando+Tilvalg+Skift+1 til og med 5

Vise elementer med etikettene 1 til 4 i Filter-panelet

Ctrl+Alt+6 til og med 9

Kommando+Tilvalg+6 til og med 9

Vise alle elementer med valgt gradering eller høyere i Filter-panelet

Skift+klikk

Skift+klikk

Fjerne filtre

Ctrl+Alt+A

Kommando + Tilvalg + A

Velge invertert i Filter-panelet

Hold nede Alt og klikk

Hold nede Tilvalg og klikk

Vise forstørrelsesglassverktøy i Forhåndsvisning-panelet eller gjennomgangsmodus

Klikk

Klikk

Flytte forstørrelsesglassverktøy

Klikk eller dra

Klikk eller dra

Vise flere forstørrelsesglass i Forhåndsvisning-panelet (velge flere)

Klikk

Klikk

Flytte flere forstørrelsesglassverktøy samtidig

Ctrl-klikk eller Ctrl-dra

Kommando-klikk eller Kommando-dra

Zoome inn med forstørrelsesglassverktøy

+

+

Zoome ut med forstørrelsesglassverktøy

-

-

Zoome inn med forstørrelsesglassverktøy (velge flere)

Ctrl+plusstegn (+)

Kommando+plusstegn (+)

Zoome ut med forstørrelsesglassverktøy (velge flere)

Ctrl+minustegn (+)

Kommando+minustegn (-)

Velge alle elementer i en stakk

Hold nede Alt og klikk

Hold nede Tilvalg og klikk

Bruke eller fjerne gjeldende nøkkelord og alle overordnede nøkkelord i Nøkkelord-panelet

Skift+klikk

Skift+klikk

Tvinge bort gjeldende nøkkelord i Nøkkelord-panelet

Hold nede Alt og klikk

Hold nede Tilvalg og klikk

Åpne avdekkingstrekanten i Nøkkelord-panelet

Ctrl+Pil høyre

Kommando + Pil høyre

Lukke avdekkingstrekanten i Nøkkelord-panelet

Ctrl+Pil venstre

Kommando + Pil venstre

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet