Brukerveiledning Avbryt

Administrere mediebuffer

Adobe Bridge behandler og bevarer en buffer av alle lyd- og videofiler. Denne funksjonen forbedrer ytelsen til avspillingsfiler, ettersom filene er lett tilgjengelige når du vil spille dem av senere. Det anbefales at du regelmessig fjerner gamle og ubrukte mediebufferfiler for å optimalisere ytelsen. Bufferen for slettede filer regenereres når mediekilden trenger dem.

Angi mediebufferinnstillinger

Utfør følgende trinn for å angi mediebufferinnstillingene:

 1. Gjør ett av følgende:

  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger.
  • (Mac OS) Velg Bridge > Innstillinger.
 2. I dialogboksen Innstillinger velger du Mediebuffer.

 3. Velg ett av følgende alternativer for å angi mediebufferinnstillingene dine:

  • Ikke slett hurtigbufferfiler automatisk: Velg dette alternativet for å hindre automatisk sletting av mediebufferfiler. Dette valget er aktivert som standard. 
  • Slett automatisk hurtigbufferfiler eldre enn: Velg dette alternativet for å automatisk slette bufferfiler som er eldre enn det spesifiserte antallet dager. Standardverdien er 90 dager. Du kan endre dette til en tidsperiode du foretrekker. 
  • Slett de eldste hurtigbufferfilene automatisk når hurtigbufferen overstiger: Velg dette alternativet for automatisk å slette gamle bufferfiler idet den maksimale grensen for buffere når den angitte størrelsen (i GB). Standardstørrelsen er 10 % av størrelsen på plasseringen hvor mediebufferen er. 
  Merk:

  Automatisk sletting av mediebufferfiler gjelder bare for .pek-, .cfa- og .ims-filene som er til stede i underkatalogene Peak-filer og mediebufferfiler.

 4. Feltet Plassering viser banen til de bufrede mediefilene. Klikk Vis i Explorer for å vise mediemapper som er tilgjengelig på den angitte banen.

 5. Klikk OK for å ta i bruk endringene.

  Merk:

  Når alders- eller størrelsepreferanse er aktivert, iverksettes endringer bare etter at du har avsluttet og startet Bridge på nytt. Ved neste programoppstart fastslår Bridge om mediebufferfilene oppfyller kriteriene for sletting, og begynner sletting fem minutter etter oppstart dersom disse kriteriene er oppfylt. Denne rengjøringen skjer deretter på en ukentlig basis.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din