Brukerveiledning Avbryt

Workflow Builder

 1. Brukerhåndbok for Bridge
 2. Innledning
  1. Dette er nytt i Bridge
  2. Systemkrav for Bridge
  3. Arbeidsområdet i Adobe Bridge
  4. Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader
  5. Organisere innhold og ressurser ved hjelp av Adobe Bridge
 3. Jobbe med innholdselementer
  1. Creative Cloud Libraries i Bridge
  2. Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata
  3. Vise og behandle filer i Adobe Bridge
  4. Arbeide med metadata i Adobe Bridge
  5. Jobb med Adobe Bridge-lageret
  6. Bruk nøkkelord i Adobe Bridge
  7. Starte Adobe Bridge
  8. Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge
  9. Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt
  10. Bruke samlinger i Adobe Bridge
  11. Stable filer i Adobe Bridge
  12. Automatisere oppgaver i Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. Forhåndsvise Dynamic Media-filer i Adobe Bridge
  15. Opprette webgallerier og PDF-er
  16. Arbeide med delt Bridge-buffer
  17. Administrere mediebuffer
 4. Bridge og andre Adobe-apper
  1. Arbeide med Adobe Media Encoder
  2. Arbeide med Adobe Premiere Pro
 5. Eksporter og publiser
  1. Ressurskonvertering ved bruk av Eksport-panelet
  2. Publisere bilder til Adobe Stock
  3. Publisere ressurser til Adobe Portfolio
 6. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster for Adobe Bridge
  2. Hurtigtaster-panelet i Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Håndtere Camera Raw-innstillinger
  2. Rotere, beskjære og justere bilder
  3. Reparere bilder med det forbedrede flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw
  4. Sirkulært filter i Camera Raw
  5. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  6. Opprette panoramabilder
  7. Prosessversjoner i Camera Raw
  8. Gjøre lokale justeringer i Camera Raw
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Lær hvordan du ved hjelp av arbeidsområdet Arbeidsflyt enkelt kan kombinere ulike oppgaver og sette dem sammen for å opprette dine egne arbeidsflyter for gjentatt bruk.

Arbeidsområdet Arbeidsflyt

Arbeidsområdet Arbeidsflyt er tilgjengelig på programlinjen øverst. Du kan også bytte til arbeidsområdet Arbeidsflyt ved å navigere til Vinduer > Arbeidsområde > Arbeidsflyt.

Arbeidsområdet Arbeidsflyt

Arbeidsområdet består av følgende paneler:

 • Oppgavediagram: Dette vises midt i arbeidsområdet. Bruk dette området til å legge til oppgaver i ønsket rekkefølge for å bygge arbeidsflytene dine.
 • Arbeidsflytdetaljer: På høyre side vises detaljene for arbeidsflyten og de tilhørende oppgavene. Bruk dette panelet til å gi navn til forhåndsinnstillingene for arbeidsflyt, angi målmappen for utdataene og tilpasse oppgaveinnstillingene.
 • Arbeidsflyt-panelet: Nederst til venstre, ved siden av Filtre- og Samling-panelet, vises Arbeidsflyt-panelet.  Alle forhåndsinnstillingene for arbeidsflyt vises her. Nederst i Arbeidsflyt-panelet finner du alternativene Start arbeidsflyt og Vis fremdrift.
 • Innhold-panelet vises nederst i midten, og Mapper- og Favoritt-panelet vises øverst til venstre. 

Bygg arbeidsflyten

Når du skal begynne å bygge arbeidsflytene dine, må du bytte til arbeidsområdet Arbeidsflyt. Arbeidsområdet Arbeidsflyt skal vises på programlinjen, sammen med de andre arbeidsområdene, for eksempel Viktigste og Biblioteker. Du kan også bytte til arbeidsområdet ved å navigere til Vinduer Arbeidsområde Arbeidsflyt.

Opprett en ny arbeidsflyt

 1. Gjør ett av følgende for å opprette en ny forhåndsinnstilling:

  • Klikk på plussikonet i Arbeidsflyt-panelet.
  • Klikk på alternativet Opprett ny arbeidsflyt i Arbeidsflyt-panelet.
  • Ctrl-klikk (macOS) eller høyreklikk (Windows) i Arbeidsflyt-panelet, slik at kontekstmenyen åpnes. Velg Opprett ny forhåndsinnstilling.
  Opprett ny arbeidsflyt

  Opprett ny forhåndsinnstilling

 2. Det opprettes en ny forhåndsinnstilling for arbeidsflyt med navnet Min arbeidsflyt, som vises i Arbeidsflyt-panelet.

Legg til oppgaver i arbeidsflyten

Når den tomme arbeidsflyten er opprettet, kan du begynne å legge til ønskede oppgaver for å sette sammen arbeidsflyten.

 1. Gjør ett av følgende for å legge til en oppgave:

  • Klikk på Legg til oppgave i delen Oppgavediagram.
  • Klikk på +-ikonet nederst til venstre i delen Oppgavediagram.
  Legg til en oppgave

 2. Velg fra listen over tilgjengelige oppgaver, Gi nytt navn til gruppe, Endre format, Endre størrelse til og Bruk metadata, og legg til oppgavene i ønsket rekkefølge for å bygge arbeidsflyten. 

Angi detaljene for arbeidsflyten og oppgavene

I delen Arbeidsflytdetaljer kan du angi navnet på forhåndsinnstillingen for arbeidsflytlagringsalternativer for arbeidsflyt (utdataplassering) og oppgavedetaljer basert på den valgte oppgaven.

Navn på forhåndsinnstilling for arbeidsflyt

 • Navn på forhåndsinnstilling: Angi navnet på forhåndsinnstillingen for arbeidsflyt.
Navn på forhåndsinnstilling for arbeidsflyt

Merk:

Hvis alternativet for lagring velges, overskrives den eksisterende forhåndsinnstillingen. Hvis du vil opprette en kopi av en arbeidsflyt, høyreklikker du på den for å duplisere forhåndsinnstillingen for arbeidsflyt først, og deretter redigerer og lagrer du den. 

 

Lagringsalternativer for arbeidsflyt

 • Lagre i: Utvid rullegardinlisten for å velge en plassering – Opprinnelig filplassering og Spesifikk mappe
 • Hvis du velger alternativet Spesifikk mappe, kan du bruke Bla gjennom-feltet til å angi en plassering for de eksporterte filene dine. 
 • Aktiver avmerkingsboksen med navnet Lagre i undermappe, og skriv inn et navn for å angi en undermappeplassering. 
 • Du kan også administrere konflikter ved å velge et av alternativene fra rullegardinlisten — Opprett unikt filnavn, Overskriv eksisterende fil, eller Hopp over fil.
Lagringsalternativer for arbeidsflyt

Oppgavedetaljer

Endre format

Bruk dette alternativet hvis du vil endre formatet ved bruk av Arbeidsflyt-panelet. Bridge støtter JPEG, DNG, TIFF og PNG for konvertering.

Endre format

Bruke metadata:

 • Inkluder opprinnelige metadata: Merk denne avmerkingsboksen, og bruk rullegardinmenyen for å velge blant metadataene som er knyttet til filene du ønsker å beholde.
 • Merk av for Fjern plasseringsinformasjon for å fjerne plasseringsspesifikke metadata fra de lagrede filene.
 • Bruk metadatamal: Merk denne avmerkingsboksen, og velg fra følgende felt:
  • Navn: Velg hvilke som helst av de tilgjengelige metadataene fra Navn-rullegardinlisten. 
  • Metode: Velg en metode — Tilføy metadata eller Erstatt metadata.
  • Flere nøkkelord (separert av semikolon): Bruk dette feltet for å legge til flere nøkkelord for filene du vil eksportere.

Hvis du vil lære mer om å bruke metadatamaler, kan du se Arbeide med metadatamaler.

Bruk metadata

Endre størrelse til

Dette alternativet er bare aktuelt for JPEG, PNG og TIFF.

 • Skaler bilde: Velg dette alternativet hvis du vil angi en skaleringsprosent.
 • Endre størrelse til: Velg dette alternativet for å endre størrelsen på ressursene dine, eller for å fylle et målrektangelområde og angi målene. Du kan endre størrelsen på bilder basert på Lang kant, Kort kant eller Bredde/høyde
  • Ved å velge Tilpass kan du tilpasse bildet ditt for endring av størrelse basert på Lang kant, Kort kant eller Bredde/høyde.
   1. Lang kant: Du kan manuelt endre Mål og Oppløsning før du endrer størrelsen på bildene.
   2. Kort kant: Du kan manuelt endre Mål og Oppløsning før du endrer størrelsen på bildene.
   3. Bredde/høyde: Du kan manuelt endre Bredde, Høyde og Oppløsning før du endrer størrelsen på bildene. Når du velger Bredde/høyde som alternativ for å tilpasse, endres størrelsen på bildet basert på et målrektangel.
  • Ved å velge Fyll kan du endre størrelsen på bildet basert på Bredde høyde. Du kan også vise miniatyrbilder med den opprinnelige og nye størrelsen til bildene nevnt under hvert miniatyrbilde.
  • Du kan angi oppløsningen til bildet ditt i Piksler/tommer eller Piksler/cm, og målene til bildet i piksler/tommer/cm.
 • Ikke forstørr: Velg dette alternativet hvis du vil sørge for at bildet ikke blir forstørret ved endring av størrelsen.
 • Oppdateringsmetode: Velg en av de tilgjengelige oppdateringsmetodene – Bilineær, Bikubisk (best for jevne graderinger) eller Bikubisk skarpere (best for reduksjon).
Endre størrelse til

Gi nytt navn til gruppe

 • Navn på forhåndsinnstilling: Velg en forhåndsinnstilling fra menyen Forhåndsinnstillinger hvis du vil gi nytt navn ved hjelp av navnesystemer som brukes ofte. Viktig: Forhåndsinnstillinger for Gi nytt navn til gruppe brukes som referanse i Workflow Builder. Eventuelle endringer som gjøres i innstillingene for å gi nytt navn, må lagres for at de skal kunne tas i bruk i arbeidsflyten.

  Obs!
  • Hvis du endrer en forhåndsinnstilling for Gi nytt navn til gruppe utenfor Workflow Builder, og hvis det refereres til denne forhåndsinnstillingen i en arbeidsflyt, vil det bli tatt hensyn til endringene som er gjort i forhåndsinnstillingen for Gi nytt navn til gruppe.
  • Hvis du sletter en forhåndsinnstilling for Gi nytt navn til gruppe utenfor Workflow Builder, går referansen til den forhåndsinnstillingen tapt i arbeidsflyten.
 • Nytt filnavn: Velg elementene fra menyene, og skriv inn passende tekst for å lage nye filnavn. Klikk plussikonet (+) eller sletteikonet ( ) for å legge til eller slette elementer.
 • Alternativer: Velg Behold gjeldende filnavn i XMP-metadata hvis du vil beholde det opprinnelige filnavnet i metadataene. Under Kompatibilitet velger du operativsystemet som du vil filene med nye navn skal være kompatible med. Det gjeldende operativsystemet velges som standard og kan ikke velges bort.
Merk:

Når du har angitt arbeidsflytdetaljene og oppgavedetaljene og lagret forhåndsinnstillingen for arbeidsflyt, vises den i Arbeidsflyt-panelet, klar til bruk.

 

Gi nytt navn til gruppe

Kjør arbeidsflyten

Når du har angitt arbeidsflytdetaljene og oppgavedetaljene og lagret forhåndsinnstillingen for arbeidsflyt, vises den i Arbeidsflyt-panelet.

 1. Gjør ett av følgende for å starte en arbeidsflyt:

  • Dra de valgte ressursene fra Innhold-panelet og slipp dem i en forhåndsinnstilling i Arbeidsflyt-panelet, og klikk på Start arbeidsflyt.
  • Velg ressursene i Innhold-panelet, og Ctrl-klikk (macOS) eller høyreklikk (Windows), slik at kontekstmenyen åpnes. Velg Arbeidsflyt, og velg ønsket forhåndsinnstilling
  • Gå til Fil  > Arbeidsflyt, og velg ønsket forhåndsinnstilling
   .
  Merk:

  Hvis en forhåndsinnstilling for arbeidsflyt ikke blir lagret etter at det er gjort endringer i den, blir du spurt om du vil lagre endringene og fortsette med dem eller forkaste endringene og fortsette uten dem.

   

   

Vis fremdrift i arbeidsflyten

Du kan se hele listen over arbeidsflytjobber. Listen omfatter ventende jobber, aktive jobber og fullførte jobber. Hvis du vil sjekke fremdriften til arbeidsflytene dine, gjør du følgende:

 1. Klikk på Vis fremdrift nederst i Arbeidsflyt-panelet

  Vis fremdrift

 2. I dialogboksen som åpnes, Fremdrift i arbeidsflyten, kan du se fremdriftsstatusen for arbeidsflytjobbene dine. 

  Fremdrift i arbeidsflyten

 3. Klikk på Slett for å fjerne jobblisten, eller Lukk for å gå ut av fremdriftsvinduet. 

Avbryt en arbeidsflyt

Gjør følgende for å avbryte en arbeidsflyt:

 1. Klikk Vis fremdrift nederst i Arbeidsflyt-panelet

  Vis fremdrift

 2. I dialogboksen Fremdrift i arbeidsflyten kan du når som helst klikke på avbrytingsikonet  ved siden av en valgt jobbstatus for å stoppe arbeidsflytprosessen.

  Avbryt arbeidsflyt

Angi innstillinger for arbeidsflyt

Hvis du vil angi innstillinger for arbeidsflyt, gjør du følgende:

 1. Naviger til Adobe Bridge > Innstillinger > Arbeidsflyt (macOS) eller Rediger > Innstillinger > Arbeidsflyt (Windows)
  .

 2. I panelet Alternativer kan du angi innstillinger for informasjonen som vises i dialogboksen Fremdrift i arbeidsflyten.

  • Maksimalt antall arbeidsflytjobber i jobblisten: Angi ønsket verdi manuelt. Det maksimale antallet jobber i dialogboksen for jobbfremdrift er som standard satt til 100. Bridge sletter eldre historikk utover 100 jobber.
  • Maksimalt antall pågående arbeidsflytjobber: Angi ønsket verdi manuelt. Du kan ha 20 eksportjobber i køen samtidig.
  Innstillinger for arbeidsflyt

Filformater som støttes

Følgende filformater støttes for oppgaven Endre format:

JPEG

Bildekvalitet: Bruk glidebryteren for å angi bildekvaliteten. Verdiene kan variere fra 1 (laveste bildekvalitet) til 12 (høyeste bildekvalitet).

Endre format JPG

PNG

 • Bitdybde: 16-biters eller 8-biters versjon 
 • Fargerom: I de fleste arbeidsflyter med fargehåndtering er det best å bruke en forvalgt fargeinnstilling som er testet av Adobe, for eksempel sRGB. Velg et fargeromalternativ ut fra kravene dine.
 • Lagre gjennomsiktighet: Dette gjør det mulig å bevare gjennomsiktigheten til et bilde.
Endre format PNG

TIFF

 • Komprimering: Når du lagrer bilder som TIFF, kan du velge å komprimere og zippe filer.
 • Fargerom: I de fleste arbeidsflyter med fargehåndtering er det best å bruke en forvalgt fargeinnstilling som er testet av Adobe, for eksempel sRGB. Velg én ut fra kravene dine.
 • Bitdybde: Brukere kan velge å lagre informasjon på to måter — 8 biter per komponent eller 16 biter per komponent.
 • Lagre gjennomsiktighet: Dette gjør det mulig å bevare gjennomsiktigheten til et bilde.
Endre format TIFF

DNG

 • JPEG-forhåndsvisning: Du kan velge et alternativ for forhåndsvisning – Ingen, Middels og Full.
 • Bygg inn opprinnelig RAW-fil: Aktiver dette alternativet hvis du vil bygge inn den opprinnelige RAW-filen.
 • Slett opprinnelig fil: Aktiver dette alternativet hvis du vil slette den opprinnelige filen når filformatet er endret.
Endre format DNG

Bruk eksempelet på forhåndsinnstilling for arbeidsflyt hvis du vil se en forhåndsinnstilling for arbeidsflyt i aksjon. 

Du kan bruke eksempelet på forhåndsinnstilling for arbeidsflyt med navnet Gi nytt navn, Endre format og Endre størrelse, som er tilgjengelig som standard i Bridge. Klikk på denne forhåndsinnstillingen for arbeidsflyt hvis du vil vise detaljene.

Eksempel på arbeidsflyt

Du kan også duplisere denne forhåndsinnstillingen og lagre den med et nytt navn for å finjustere og utforske alternativene.

Dupliser forvalg

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?