Prosessversjon er teknologien som Camera Raw bruker til å justere og gjengi bilder. Avhengig av hvilken prosessversjon du bruker, er ulike valg og innstillinger tilgjengelige i fanen Grunnleggende og når du gjør lokale justeringer.

Prosessversjon 5

Nye bilder som redigeres i Camera Raw 11, bruker prosessversjon 5. PV 5 har forbedret gjengivelse av høy ISO som bidrar til å fjerne fiolette fargetoner som noen ganger vises i skyggene på bilder med lite lys. PV 5 har også en forbedret glidebryter for fjerning av uklarhet. Den kan også brukes til å gjøre bilder mer uklare av kreative grunner ved å flytte glidebryteren Fjern uklarhet mot venstre.

Prosessversjon 4

Bilder som redigeres for første gang i Camera Raw 10 bruker prosessversjon 4. PV 4 legger til støtte for funksjonen Områdemaske og har en forbedret Automatisk maske som håndterer bildestøy bedre. Bilder fra PV 3 (2012) blir automatisk oppgradert til PV 4 hvis de ikke er justert ved hjelp av Automatisk maske.

Prosessversjon 3 (2012)

Bilder som redigeres for første gang i Camera Raw 7 bruker prosessversjon 3. PV 3 har nye tonekontroller og nye algoritmer for tonetilordning for høykontrastbilder. Med PV 3 kan du justere Høylys, Skygger, Hvitt, Svart, Eksponering og Kontrast i panelet Grunnleggende. Du kan også angi lokale rettelser for hvitbalanse (temp og fargetone), Høylys, Skygger, Støy og Moaré.

 

Prosessversjon 2 (2010)

Bilder som redigeres i Camera Raw 6, bruker PV 2 som standard. PV 2 gir forbedret skarphet og støyreduksjon sammenlignet med forrige prosessversjon, PV 1.

Prosessversjon 1 (2003)

Den opprinnelige behandlingsmotoren som brukes av Camera Raw-versjon 5.x og eldre.

Du kan utnytte den nye behandlingen ved å oppdatere tidligere redigerte bilder til gjeldende prosessversjon.

Gjør ett av følgende for å oppdatere et bilde til Camera Raw 10-prosessen (PV 4):

  • Klikk knappen for å oppdatere til gjeldende prosess (utropstegnikonet) nederst til høyre i bildeforhåndsvisningen.
  • Velg Prosess > Versjon 4 (gjeldende) i kategorien Kamerakalibrering.

Hvis du vil bruke en eldre prosessversjon på et bilde, går du til kategorien Kamerakalibrering og velger Prosess
> Versjon 3 (2012), Prosess > Versjon 2 (2010) eller Prosess > Versjon 1 (2003).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet