Brukerveiledning Avbryt

Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt

 1. Brukerhåndbok for Bridge
 2. Innledning
  1. Dette er nytt i Bridge
  2. Systemkrav for Bridge
  3. Arbeidsområdet i Adobe Bridge
  4. Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader
  5. Organisere innhold og ressurser ved hjelp av Adobe Bridge
 3. Jobbe med innholdselementer
  1. Creative Cloud Libraries i Bridge
  2. Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata
  3. Vise og behandle filer i Adobe Bridge
  4. Arbeide med metadata i Adobe Bridge
  5. Jobb med Adobe Bridge-lageret
  6. Bruk nøkkelord i Adobe Bridge
  7. Starte Adobe Bridge
  8. Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge
  9. Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt
  10. Bruke samlinger i Adobe Bridge
  11. Stable filer i Adobe Bridge
  12. Automatisere oppgaver i Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. Forhåndsvise Dynamic Media-filer i Adobe Bridge
  15. Opprette webgallerier og PDF-er
  16. Arbeide med delt Bridge-buffer
  17. Administrere mediebuffer
 4. Bridge og andre Adobe-apper
  1. Arbeide med Adobe Media Encoder
  2. Arbeide med Adobe Premiere Pro
 5. Eksporter og publiser
  1. Ressurskonvertering ved bruk av Eksport-panelet
  2. Publisere bilder til Adobe Stock
  3. Publisere ressurser til Adobe Portfolio
 6. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster for Adobe Bridge
  2. Hurtigtaster-panelet i Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Håndtere Camera Raw-innstillinger
  2. Rotere, beskjære og justere bilder
  3. Reparere bilder med det forbedrede flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw
  4. Sirkulært filter i Camera Raw
  5. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  6. Opprette panoramabilder
  7. Prosessversjoner i Camera Raw
  8. Gjøre lokale justeringer i Camera Raw
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
Forhåndsvis bilder i Forhåndsvisning-panelet, Forhåndsvisning i fullskjerm og Gjennomgangsmodus

I Adobe Bridge kan du forhåndsvise bilder i Forhåndsvisning-panelet, Forhåndsvisning i fullskjerm og gjennomgangsmodus. I Forhåndsvisning-panelet kan du vise opptil ni miniatyrbilder, slik at du raskt kan sammenligne dem. Med Forhåndsvisning i fullskjerm vises bilder i fullskjermmodus. I gjennomgangsmodus vises bilder i en fullskjermvisning der du kan navigere mellom bildene, justere utvalget, gi etikett til, rangere og rotere bilder og åpne bilder i Camera Raw.

Vise bilder som lysbildefremvisning

Med kommandoen Bildepresentasjon kan du vise miniatyrbilder som bildepresentasjoner over hele skjermen. Slik blir det enkelt å arbeide med store versjoner av alle grafikkfilene i en mappe. Du kan panorere og zoome inn i bilder i en bildepresentasjon og angi alternativer for hvordan bildepresentasjoner vises, deriblant overganger og titler.

 • Hvis du vil vise en bildepresentasjon, åpner du en mappe med bilder eller velger bildene du vil vise i bildepresentasjonen. Deretter velger du Vis > Bildepresentasjon.
 • Hvis du vil vise kommandoer for å arbeide med bildepresentasjoner, trykker du H mens du er i bildepresentasjonsvisning.
 • Hvis du vil angi alternativer for bildepresentasjon, trykker du L mens du er i bildepresentasjonsvisning, eller du velger Vis > Alternativer for bildepresentasjon.

  Visningsalternativer:

  Velg å gjøre tilleggsskjermer svarte, gjenta bildepresentasjonen eller zoome frem og tilbake.

   

  Bildealternativer:

  Angi varighet for bildepresentasjon, titler og bildeskalering.

   

  Alternativer for overgang:

  Angi overgangsstiler og -hurtighet.

   

Forhåndsvise bilder i Forhåndsvisning-panelet

 1. Velg opptil ni bilder i Innhold-panelet, og velg (om nødvendig) Vindu > Forhåndsvisning-panel.

Forhåndsvise bilder ved hjelp av alternativet Forhåndsvisning i fullskjerm

 • Velg ett eller flere bilder, og velg deretter Vis > Forhåndsvisning i fullskjerm eller trykk mellomromstasten.
 • Trykk plusstasten (+) eller minustasten (-) for å zoome bildet inn eller ut, eller klikk i bildet for å zoome. Du kan også bruke rullehjulet på musen til å øke eller redusere forstørrelsen.
 • Hvis du vil panorere bildet, zoomer du inn og drar.
 • Trykk Pil høyre eller Pil Venstre for å gå til neste eller forrige bilde i mappen.

  merk: Hvis du velger flere bilder før du bytter til Forhåndsvisning i fullskjerm, bruker du Pil høyre og Pil venstre til å bla gjennom de valgte bildene.

 • Trykk mellomromstasten eller Esc for å avslutte Forhåndsvisning i fullskjerm.

Vurdere og velge bilder i gjennomgangsmodus

Gjennomgangsmodus er en fullskjermvisning som brukes til å bla gjennom et utvalg av bilder, justere utvalget og utføre vanlige redigeringsoppgaver. I gjennomgangsmodus vises bildene i en roterende "karusell" som du kan navigere i interaktivt.

Gjennomgangsmodus

 1. Åpne en mappe med bilder, eller velg bildene du vil se gjennom. Velg deretter Vis > Gjennomgangsmodus.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk venstre- eller høyrepilen nederst til venstre på skjermen, eller trykk Pil venstre eller Pil høyre på tastaturet for å gå til forrige eller neste bilde.

  • Dra forgrunnsbildet til høyre eller venstre for å flytte det forrige eller neste bildet fremover.

  • Klikk i et bilde i bakgrunnen for å flytte det fremst.

  • Dra et bilde ut av skjermens nederste del for å fjerne det fra utvalget. Du kan også klikke nedpilen nederst til venstre på skjermen.

  • Høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) et bilde for å rangere det, legge til en etikett, rotere det eller åpne det.

  • Trykk ] for å rotere forgrunnsbildet 90 grader med klokken. Trykk [ for å rotere bildet 90 grader mot klokken.

  • Du avslutter gjennomgangsmodus ved å trykke Esc eller klikke X-knappen nederst til høyre på skjermen.

  • Klikk Ny samling-knappen nederst til høyre på skjermen for å opprette en samling fra de valgte bildene og avslutte gjennomgangsmodus.

  Merk:

  Trykk H i gjennomgangsmodus for å vise hurtigtaster for å arbeide i granskingsmodus.

Bruke Forstørrelsesglass-verktøyet

Med Forstørrelsesglass-verktøyet kan du forstørre en del av et bilde. Forstørrelsesglassverktøyet er tilgjengelig i Forhåndsvisning-panelet og på det fremste eller det valgte bildet i gjennomgangsmodus. Hvis bildet vises i en størrelse under 100 %, forstørrer Forstørrelsesglass-verktøyet det som standard til 100 %. Du kan vise ett Forstørrelsesglass-verktøy per bilde.

 • Hvis du vil forstørre et bilde med Forstørrelsesglass-verktøyet, klikker du verktøyet i Forhåndsvisning-panelet eller i gjennomgangsmodus. I gjennomgangsmodus kan du også klikke knappen for Forstørrelsesglass-verktøyet nederst til høyre på skjermen.
 • For å skjule Forstørrelsesglass-verktøyet klikker du X-en nederst til høyre på verktøyet, eller du kan klikke i det forstørrede området til verktøyet. I gjennomgangsmodus kan du også klikke knappen for Forstørrelsesglass-verktøyet nederst til høyre på skjermen.
 • Dra Forstørrelsesglass-verktøyet i bildet, eller klikk i et annet område av bildet for å endre forstørrelsesområde.
 • Hvis du vil zoome inn og ut med Forstørrelsesglass-verktøyet, bruker du rullehjulet på musen eller trykker plusstasten (+) eller minustasten (-).
 • Hvis du vil vise flere Lupe-verktøy i flere bilder i Forhåndsvisning-panelet, klikker du hvert enkelt bilde.
 • Hvis du vil synkronisere flere Forstørrelsesglass-verktøy i Forhåndsvisning-panelet, Ctrl-klikker eller Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-klikker eller Kommando-drar (Mac OS) du ett av bildene.

Bruke programvaregjengivelse for forhåndsvisninger

Velg dette alternativet hvis bildepresentasjoner eller bilder i Forhåndsvisning-panelet, Forhåndsvisning i fullskjerm eller gjennomgangsmodus ikke vises riktig. Programvaregjengivelse for forhåndsvisninger viser forhåndsvisninger korrekt, men visningshastigheten kan være treg, og andre begrensninger kan gjelde.

 1. Velg Bruk programvaregjengivelse under Avanserte innstillinger.
 2. Start Adobe Bridge på nytt.
Merk:

Programvaregjengivelse aktiveres automatisk på datamaskiner med mindre enn 64 MB VRAM, og på systemer med to skjermer og mindre enn 128 MB VRAM.

Redigere fotograferingstidspunkt

Du må kanskje endre fotograferingstidspunktet på bildefilene dine hvis du reiser til en annen tidssone uten å endre dato- eller klokkeinnstillingen på kameraet før begynner å fotografere. Bridge lar deg endre fotograferingstidspunkt for JPEG- og RAW-filer.

Hvis du vil endre fotograferingstidspunktet, velger du én eller flere bildefiler og utfører følgende trinn:

  • Velg Rediger > Rediger fotograferingstidspunkt.
  • Høyreklikk miniatyrbildet i Innhold-panelet, og velg Rediger fotograferingstidspunkt.
  • I Metadata-panelet i Kameradata (Avslutt)-seksjonen klikker du redigeringsikonet ved siden av Opprinnelig dato/klokkesett-feltet, som vist nedenfor.
  Redigeringsknapp i Metadata-panelet

  Dialogboksen Rediger fotograferingstidspunkt vises, som vist nedenfor:

 1.  I dialogboksen Rediger fotograferingstidspunkt i Justeringstype-delen angir du følgende:

  • Velg Endre til angitt dato og klokkeslett for å endre dato og klokkesett for fotograferingen. Velg ny dato og nytt klokkeslett i Korrigert tidspunkt-feltet.
  • Merk avmerkingsboksen Forskyvning av timer, minutter og sekunder for å forskyve fotograferingstidspunktet med det angitte antall timer, minutter og sekunder.
   • Velg Legg til hvis du vil legge til de angitte timene, minuttene og sekundene.
   • Velg Trekk fra hvis du ønsker å trekke fra de angitte timene, minuttene og sekundene fra det opprinnelige fotograferingstidspunktet.
  • Merk avmerkingsboksen Endre til filens opprettelsesdato og -klokkeslett for å angi fotograferingstidspunktet i kameradataene til filens opprettelsesdato.
 2. Klikk Endre for å ta i bruk endringene i de valgte filene.

Tilbakestille fotograferingstidspunktet til originaltidspunktet

Hvis du endre tilbake til det opprinnelige fotograferingstidspunktet, velger du bildet og gjør ett av følgende: 

 • Velg Rediger > Tilbakestill fotograferingstidspunktet til originaltidspunktet
 • Høyreklikk bildet, og velg Tilbakestill fotograferingstidspunktet til originaltidspunktet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet