Brukerveiledning Avbryt

Bruke samlinger i Adobe Bridge

Grupper bildene dine på ett sted, og se dem samlet.

Samlinger brukes til å gruppere bilder på ett sted, slik at det er enkelt å vise dem selv om de er lagret i ulike mapper eller på ulike harddisker. Smarte samlinger er en type samlinger som genereres fra et lagret søk. I Samlinger-panelet kan du opprette, finne og åpne samlinger. Du kan også opprette og redigere smarte samlinger.

Opprette en samling

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Ny samling-knappen  nederst i Samlinger-panelet for å opprette en ny, tom samling.

  • Velg én eller flere filer i Innhold-panelet, og klikk deretter Ny samling-knappen i Samlinger-panelet. Klikk Ja når du blir spurt om du vil ta med de valgte filene i den nye samlingen.

Merk:

Når du velger en fil i en samling, vises filen som standard med filplassering i samlingsmappen. Hvis du vil gå til mappen der filen faktisk er lagret, velger du filen og velger deretter Fil > Vis i Bridge.

Opprette en smart samling

 1. Klikk knappen Ny smart samling nederst i Samlinger-panelet.
Merk:

Hvis du vil legge til eller fjerne en smart samling i Favoritter-panelet, høyreklikker (Windows) eller Kontroll-klikker (Mac OS) du den smarte samlingen i Samlinger-panelet og velger Legg til i favoritter eller Fjern fra favoritter.

Redigere en smart samling

 1. Velg en smart samling i Samlinger-panelet.
 2. Klikk knappen Rediger smart samling .
 3. Angi nye kriterier for den smarte samlingen, og klikk deretter Lagre.
  Merk:

  Fjern bilder fra en smart samling ved å redigere kriteriene. Hvis du sletter et bilde mens du viser en smart samling, flyttes bildet til papirkurven.

Gi nytt navn til en samling

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk navnet på samlingen, og skriv inn et nytt navn.

  • Høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) navnet på samlingen, og velg Gi nytt navn på menyen. Overskriv deretter navnet på samlingen med et nytt navn.

Slette en samling

Når du sletter en samling, fjerner du den bare fra listen over samlinger i Adobe Bridge. Ingen filer slettes fra harddisken.

 1. Gjør ett av følgende for å slette en samling:
  • Merk navnet på samlingen i Samlinger-panelet, og klikk deretter papirkurvikonet.

  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) navnet på samlingen, og velg deretter Slett på menyen.

Legge til filer i en samling

 1. Gjør ett av følgende for å legge til filer i en samling:
  • Dra filene fra Innhold-panelet, Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) til navnet på samlingen i Samlinger-panelet.

  • Kopier og lim inn filer fra Innhold-panelet til navnet på en samling i Samlinger-panelet.

Fjerne filer fra en samling

 1. Hvis du vil fjerne filer fra en samling, velger du samlingen i Samlinger-panelet og gjør ett av følgende:
  • Velg en fil i Innhold-panelet, og klikk Fjern fra samling eller høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) og velg Fjern fra samling.

  • Velg en fil i Innhold-panelet, og trykk Slett. Klikk Avvis for å merke filen som avvist, Slett for å flytte den til papirkurven, eller Avbryt for å beholde den.

Kopiere filer mellom samlinger

 1. Velg en samling i Samlinger-panelet.
 2. Dra en fil fra Innhold-panelet til samlingen du vil kopiere den til i Samlinger-panelet.

Finne filer som mangler

Adobe Bridge sporer plasseringen til filene i en samling. Hvis du flytter en fil i Adobe Bridge, forblir den i samlingen. Hvis en samling inneholder filer du har flyttet eller gitt nytt navn i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS), eller hvis filene er på en flyttbar harddisk som ikke er tilkoblet når du viser samlingen, vises en advarsel øverst i Innhold-panelet om at filene mangler.

 1. Klikk Reparer for å finne de manglende filene.
 2. I dialogboksen Søk etter manglende filer velger du de manglende filene og gjør ett av følgende:
  • Klikk Bla gjennom for å gå til den nye filplasseringen.

  • Klikk Hopp over for å ignorere de manglende filene.

  • Klikk Fjern for å fjerne de manglende filene fra samlingen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?