Brukerveiledning Avbryt

Arbeide med metadata i Adobe Bridge

 1. Brukerhåndbok for Bridge
 2. Innledning
  1. Dette er nytt i Bridge
  2. Systemkrav for Bridge
  3. Arbeidsområdet i Adobe Bridge
  4. Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader
  5. Organisere innhold og ressurser ved hjelp av Adobe Bridge
 3. Jobbe med innholdselementer
  1. Creative Cloud Libraries i Bridge
  2. Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata
  3. Vise og behandle filer i Adobe Bridge
  4. Arbeide med metadata i Adobe Bridge
  5. Jobb med Adobe Bridge-lageret
  6. Bruk nøkkelord i Adobe Bridge
  7. Starte Adobe Bridge
  8. Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge
  9. Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt
  10. Bruke samlinger i Adobe Bridge
  11. Stable filer i Adobe Bridge
  12. Automatisere oppgaver i Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. Forhåndsvise Dynamic Media-filer i Adobe Bridge
  15. Opprette webgallerier og PDF-er
  16. Arbeide med delt Bridge-buffer
  17. Administrere mediebuffer
 4. Bridge og andre Adobe-apper
  1. Arbeide med Adobe Media Encoder
  2. Arbeide med Adobe Premiere Pro
 5. Eksporter og publiser
  1. Ressurskonvertering ved bruk av Eksport-panelet
  2. Publisere bilder til Adobe Stock
  3. Publisere ressurser til Adobe Portfolio
 6. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster for Adobe Bridge
  2. Hurtigtaster-panelet i Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Håndtere Camera Raw-innstillinger
  2. Rotere, beskjære og justere bilder
  3. Reparere bilder med det forbedrede flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw
  4. Sirkulært filter i Camera Raw
  5. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  6. Opprette panoramabilder
  7. Prosessversjoner i Camera Raw
  8. Gjøre lokale justeringer i Camera Raw
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
Arbeide med metadata i Adobe Bridge CC

Om metadata

Metadata er et sett med standardisert informasjon om en fil, for eksempel forfatternavn, oppløsning, fargeområde, copyright og nøkkelord som er brukt. De fleste digitale kameraer legger til noe grunnleggende informasjon i en bildefil, for eksempel høyde, bredde, filformat og tidspunktet for når bildet ble tatt. Du kan bruke metadata til å strømlinjeforme arbeidsflyten og organisere filene.

XMP-standarden

Metadatainformasjon lagres med XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop er bygd på. Justeringer som gjøres i bilder med Photoshop Camera Raw, lagres som XMP-metadata. XMP bygger på XML, og metadataene lagres som oftest i filen. Hvis det ikke er mulig å lagre informasjonen i filen, lagres metadataene i en egen fil som kalles en underfil. XMP gjør det enklere å utveksle metadata mellom Adobe-programmer og på tvers av publiseringsarbeidsflyter. Du kan for eksempel lagre metadata fra én fil som en mal og deretter importere metadataene til andre filer.

Metadata som er lagret i andre formater, for eksempel EXIF, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP slik at de enklere kan vises og håndteres. Andre programmer og funksjoner bruker også XMP til å kommunisere og lagre informasjon, for eksempel versjonskommentarer, som du kan søke i med Adobe Bridge.

I de fleste tilfeller beholdes metadataene sammen med filen, selv når filformatet endres (for eksempel fra PSD til JPG). Metadata opprettholdes også når filer plasseres i et Adobe-dokument eller -prosjekt.

Merk:

Hvis du er C++- eller Java-utvikler, kan du bruke XMP Toolkit SDK til å tilpasse behandlingen og utvekslingen av metadata. Hvis du er Adobe Flash®- eller Flex-utvikler, kan du bruke XMP File Info SDK til å tilpasse dialogboksen Filinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Adobes webområde.

Arbeide med metadata i Adobe Bridge

Mange av de kraftige Adobe Bridge-funksjonene som gjør det mulig å organisere, søke i og holde oversikt over filene og versjonene, er avhengige av XMP-metadata i filene. Det er to måter å arbeide med metadata på i Adobe Bridge: via Metadata-panelet og via dialogboksen Filinformasjon.

I enkelte tilfeller finnes det flere visninger for samme metadataegenskap. En egenskap kan for eksempel hete Forfatter i én visning og Redigering i en annen, men begge refererer til samme underliggende egenskap. Selv om du tilpasser disse visningene til bestemte arbeidsflyter, forblir de standardisert via XMP.

Metadata-panelet

En fils metadata inneholder informasjon om innhold, copyright, opphav og historikk. I Metadata-panelet kan du vise og redigere metadataene for valgte filer, bruke metadata til å søke etter filer og bruke maler for å legge til og erstatte metadata.

Følgende typer metadata kan vises, avhengig av hvilken fil som er valgt:

Filegenskaper

Beskriver egenskapene for filen, inkludert størrelse, opprettelsesdato og endringsdato.

IPTC (IIM, Legacy)

Viser redigerbare metadata, som beskrivelse og informasjon om copyright. Dette settet med metadata er skjult som standard fordi IPTC Core overstyrer det. Du kan imidlertid vise metadataene for IPTC (IIM, eldre versjoner) ved å velge dem fra alternativene for metadata i dialogboksen Innstillinger.

IPTC Core

Viser redigerbare metadata om filen. IPTC Core-spesifikasjonene ble utviklet av International Press Telecommunications Council (IPTC) for profesjonell fotografering, spesielt nyhets- og arkivbilder.

IPTC Extension

Inneholder ekstra identifikasjonsinformasjon om fotoinnhold, inkludert rettighetsinformasjon.

Skrifter

Viser en liste over skrifttypene som brukes i Adobe InDesign-filer.

Koblede filer

Viser filer som er koblet til et Adobe InDesign-dokument.

Plater

Viser en liste over CMYK-plater angitt for utskrift i Adobe Illustrator-filer.

Dokumentfargekart

Viser fargekartene som er brukt i Adobe InDesign- og Adobe Illustrator-filer.

Kameradata (Exif)

Viser informasjon tilordnet av digitale kameraer, inkludert kamerainnstillingene som ble brukt da bildet ble tatt.

GPS

Viser navigeringsinformasjon fra et GPS-system (Global Positioning System), som er tilgjengelig i enkelte digitale kameraer. Bilder uten GPS-informasjon har ikke GPS-metadata.

Camera Raw

Viser innstillingene som brukes av plugin-modulen Camera Raw.

Audio

Viser metadata for lydfiler, blant annet artist, album, spornummer og sjanger.

Video

Viser metadata for videofiler, blant annet pikselsideforhold, scene og bilde.

Rediger historikk

Fører en logg over endringene som gjøres i bilder med Photoshop.

Merk: Innstillingen for historikkloggen må være aktivert i Photoshop for at loggen skal lagres med filens metadata.

DICOM

Viser informasjon om bilder som er lagret i DICOM-format (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Mobil SWF

Viser informasjon om SWF-filer, inkludert tittel, forfatter, beskrivelse og copyright.

 1. Gjør ett av følgende for å angi hvilke typer metadata som skal vises i Metadata-panelet:
  • Velg Innstillinger på menyen i Metadata-panelet.
  • Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge  > Innstillinger (macOS), og velg deretter Metadata fra listen til venstre.
 2. Velg metadatafeltene du vil vise i Metadata-panelet.

 3. Merk av for Skjul tomme felt for å skjule felt uten informasjon.

 4. Klikk OK.

Plakaten for metadata

Plakaten for metadata bruker vanlige ikoner for kommandoer og funksjoner i digitale kameraer.

Plakat for metadata i Bridge
Plakat for metadata

A. Blenderåpning B. Målingsmodus C. Hvitbalanse D. Bildemål E. Bildestørrelse F. Fargeprofil eller filtype G. Lukkerhastighet H. Eksponeringskompensasjon I. ISO 

Målingsmodusikoner som vises i plakaten for metadata:

Gjennomsnitt eller sentervektet gjennomsnitt

Evaluerende

Punkt

Flerpunkt

Matrise eller mønster

Delvis

Sentervektet gjennomsnitt eller sentervektet

Annet eller ukjent

Digital ESP

 

 

Merk:

Se dokumentasjonen for ditt kamera hvis du vil ha mer informasjon om ikonene for målingsmodus.

Hvitbalanseikoner som vises i plakaten for metadata:

Som bilde

Tungsten

Auto

Lystoffrør

Dagslys

Blits

Overskyet

Egendefinert

Skygge

 

 

 1. Gjør ett av følgende for å vise eller skjule plakaten for metadata:
  • Merk av eller fjern merket for Vis plakat for metadata på menyen i Metadata-panelet.
  • Merk av eller fjern merket for Vis plakat for metadata i metadatainnstillingene.

Vise metadata

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk én eller flere filer, og vis informasjonen i Metadata-panelet. Hvis du merker flere filer, vises bare metadata som er felles for filene. Bruk rullefeltene for å vise skjulte kategorier. Klikk trekanten for å vise alt i en kategori.
  Merk:

  Du kan endre skriftstørrelsen i panelet ved å velge Øk skriftstørrelse eller Reduser skriftstørrelse på panelmenyen.

  • Velg én eller flere filer, og velg Fil > Filinformasjon. Velg deretter en av kategoriene øverst i dialogboksen. Bruk venstre- eller høyrepilene til å bla gjennom kategorier, eller klikk nedoverpilen og velg en kategori fra listen.
  • Velg Vis > Som detaljer for å vise metadataene ved siden av miniatyrene i Innhold-panelet.
  • Velg Vis > Som liste for å vise metadataene i kolonner i Innhold-panelet.
  • Plasser pekeren over en miniatyr i innholdsområdet. (Metadata vises i et verktøytips bare hvis Vis verktøytips er valgt i innstillingene for miniatyrer.)
  Metadata-panel

Redigere metadata i Metadata-panelet

 1. Klikk blyantikonet helt til høyre for metadatafeltet du vil redigere.
 2. Skriv inn tekst i boksen for å redigere eller legge til metadata.
 3. Trykk Tab for å flytte gjennom metadatafeltene.
 4. Når du har redigert metadataene, klikker du Bruk-knappen  nederst i Metadata-panelet. Hvis du vil fjerne innstillinger du har gjort, klikker du på Avbryt  nederst i panelet.

Vise Camera Raw- og Lightroom-metadata i Adobe Bridge

Fordi både Adobe Bridge, Camera Raw og Lightroom bruker XMP-standarden for å lagre metadata, kan alle programmene lese endringer i metadata som er gjort av de andre programmene. Hvis du for eksempel legger til en stjernegradering eller IPTC-informasjon i Adobe Bridge, kan Lightroom vise de metadataene i Bibliotek-modulen. På samme måte vil justeringer eller andre endringer i metadata som du gjør på et bilde i Camera Raw eller Lightroom, vises i Adobe Bridge. Metadataendringer som gjøres i Lightroom må lagres som XMP i Lightroom for at Adobe Bridge skal kunne lese dem.

Når Adobe Bridge blar gjennom filer, leser programmet metadata på nytt, oppdager endringer og oppdaterer forhåndsvisninger automatisk. Når Adobe Bridge registrerer endringer i metadataene for et bilde, vises et Har innstillinger-symbol  i bildeminiatyren i Innhold-panelet.

Merk:

Hvis du raskt bytter mellom Lightroom og Adobe Bridge, kan det hende du merker en forsinkelse i oppdateringen som vises i panelene Innhold og Forhåndsvisning. Hvis du har ventet noen sekunder og Adobe Bridge ikke automatisk viser endringene i metadata fra Lightroom eller Camera Raw, kan du velge Vis > Oppdater eller trykke F5.

Vise koblede InDesign-filer

Adobe InDesign CS5- og CS6-dokumenter som inneholder koblede filer, har et koblingssymbol  øverst til høyre i miniatyren i Innhold-panelet. Metadataene til de koblene filene er tilgjengelige i Adobe Bridge.

 1. Velg et Adobe InDesign-dokument med koblede filer i Innhold-panelet til Adobe Bridge-vinduet.

 2. I Metadata-panelet kan du utvide delen Koblede filer hvis du vil se navnene og banene til koblede filer.

 3. Høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) på INDD-filen og velg Vis koblede filer for å se de koblede filene i Innhold-panelet.

Vise farger (Illustrator og InDesign) eller skrifttyper (InDesign)

Når du velger et InDesign-dokument, viser Metadata-panelet skrifttyper og fargekart som er brukt i dokumentet. Når du velger et Illustrator-dokument, viser Metadata-panelet plager og fargekart som er brukt i dokumentet.

 1. Velg et InDesign- eller Illustrator-dokument i Innhold-panelet i Adobe Bridge-vinduet.

 2. I Metadata-panelet utvider du delene for skrifttyper (bare InDesign), plater (bare Illustrator) eller dokumentfargekart.

Legge til metadata ved hjelp av dialogboksen Filinformasjon

Dialogboksen Filinformasjon viser kameradata, filegenskaper, redigeringshistorikk og informasjon om opphavsrett og forfatter. Dialogboksen Filinformasjon viser også egendefinerte metadatapaneler. Du kan legge til metadata direkte i dialogboksen Filinformasjon. Hvis du velger flere filer, viser dialogboksen hvor det er forskjellige verdier for et tekstfelt. All informasjon som du skriver inn i et felt, overstyrer eksisterende metadata og tar i bruk den nye verdien på alle valgte filer.

Merk:

Du kan også vise metadata i Metadata-panelet, i enkelte visninger i Innhold-panelet og ved å plassere pekeren over miniatyren i Innhold-panelet.

 1. Velg én eller flere filer.
 2. Velg Fil > Filinformasjon.

 3. Velg blant følgende fra fanene øverst i dialogboksen:
  Merk:

  Bruk høyre og venstre piltast for å bla gjennom fanene, eller klikk pilen som peker nedover og velg en kategori fra listen.

  Beskrivelse

  Her kan du skrive inn dokumentinformasjon om filen, for eksempel dokumenttittel, forfatter, beskrivelse og nøkkelord som kan brukes til å søke etter dokumentet. Hvis du vil angi informasjon om opphavsrett, velger du Opphavsrettsbeskyttet på hurtigmenyen Opphavsrettsstatus. Skriv deretter inn navnet på eieren av opphavsretten, merknaden om opphavsrett og URL-adressen til personen eller selskapet som eier opphavsretten.

  IPTC Core

  Inneholder fire områder: Innhold beskriver det visuelle innholdet i bildet. Kontakt viser fotografens kontaktinformasjon. Bilde viser beskrivende informasjon om bildet. Status viser informasjon om arbeidsflyt og copyright.

  IPTC Extension

  Inneholder ekstra identifikasjonsinformasjon om fotoinnhold, inkludert rettighetsinformasjon.

  Kameradata

  Til venstre vises skrivebeskyttet informasjon om kameraet og innstillingene som ble brukt til å ta bildet, for eksempel merke, modell, lukkerhastighet og blenderåpning. Til høyre vises skrivebeskyttet filinformasjon om bildefilen, inkludert pikselmål og oppløsning.

  GPS

  Viser navigeringsinformasjon fra et GPS-system (Global Positioning System), som er tilgjengelig i enkelte digitale kameraer. Bilder uten GPS-informasjon har ikke GPS-metadata.

  Videodata

  Viser informasjon om videofilen, inkludert bredden og høyden på videobildet, og du kan skrive inn informasjon om videofilen, for eksempel båndnavn og scenenavn.

  Lyddata

  Brukes til å angi informasjon om lydfiler, for eksempel tittel og artist.

  Mobil SWF

  Viser informasjon om filer for mobile medier, inkludert tittel, forfatter, beskrivelse og innholdstype.

  Kategorier

  Her kan du skrive inn informasjon basert på kategorier for Associated Press.

  Opphav

  Her kan du skrive inn filinformasjon som er nyttig for nyhetsformidlere, inkludert når og hvor filen ble opprettet, overføringsinformasjon, spesielle instruksjoner og overskriftsinformasjon.

  DICOM

  Viser informasjon om pasienter, studier, serier og utstyr for DICOM-bilder.

  Historikk

  Viser informasjon fra Adobe Photoshop-historikkloggen for bilder lagret med Photoshop. Valget Historikk vises bare hvis Adobe Photoshop er installert.

  Avansert

  Viser metadataegenskaper slik de er lagret i de respektive strukturene for navneområde.

  Rådata

  Viser XMP-tekstinformasjon om filen.

 4. Skriv inn informasjonen du vil legge til, i et felt som vises.
 5. (Valgfritt) Klikk Innstillinger nederst i dialogboksen Filinfo for å få alternativer for å gjøre metadataredigering raskere: aktiver automatisk fullføring, tilbakestill XMP-endringer, eller gjenopprett standarddialogboksen.

 6. Klikk OK for å bruke endringene.

Arbeide med maler for metadata

Du kan opprette nye metadatamaler i Adobe Bridge ved hjelp av kommandoen Opprett mal for metadata. Du kan også endre metadataene i dialogboksen Filinformasjon og lagre dem som en tekstfil med filtypen .xmp. XMP-filer kan du dele med andre brukere eller bruke på andre filer.

Du kan lagre metadata i en mal som kan brukes til å sette inn metadata i InDesign-dokumenter og andre dokumenter som opprettes med XMP-aktivert programvare. Maler du oppretter, lagres på et felles sted som alle XMP-aktiverte programmer har tilgang til.

 • Du oppretter en metadatamal ved å velge Verktøy > Opprett mal for metadata. Skriv inn et malnavn, og velg metadataverdiene du vil inkludere. Deretter klikker du Lagre.
Merk:

Hvis du velger et metadataalternativ og lar den tilhørende boksen være tom, fjerner Adobe Bridge eksisterende metadata når du bruker malen.

 • Velg Verktøy > Opprett mal for metadata for å gå til en lagret metadatamal i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS). Klikk hurtigmenyen øverst til høyre i dialogboksen Opprett mal for metadata, og velg Vis malmappen.
 • Hvis du vil slette en metadatamal, velger du malen i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) og trykker Slett, eller du drar malen til papirkurven.
 • Hvis du vil bruke metadatamaler på filer i Adobe Bridge, velger du én eller flere filer og velger deretter en kommando på menyen i Metadata-panelet:

Tilføy metadata > [malnavn]

Bruker malmetadataene der det ikke finnes noen metadataverdi eller -egenskap i filen.

Erstatt metadata > [malnavn]

Erstatter alle eksisterende metadata i filen med metadataene i malen.

 • Hvis du vil redigere en metadatamal, velger du Verktøy > Rediger metadatamal > [malnavn]. Skriv inn andre verdier for de inkluderte metadataene, og klikk Lagre.
 • Hvis du vil lagre en fils metadata som en XMP-fil, velger du Fil > Filinformasjon. Klikk hurtigmenyen nederst i dialogboksen, ved siden av Innstillinger-knappen, og velg Eksporter. Skriv inn et filnavn, angi en plassering og klikk Lagre.
Merk:

Du kan bare eksportere metadata fra én fil om gangen. Alternativet Eksporter er ikke tilgjengelig hvis flere filer er valgt.

Importere metadata til et dokument

 1. Velg én eller flere filer.
 2. Velg Fil > Filinformasjon.

 3. Velg Importer på hurtigmenyen nederst i dialogboksen.
  Merk:

  Du må lagre en metadatamal før du kan importere metadata fra en mal.

 4. Angi hvordan du vil importere dataene:

  Fjern eksisterende egenskaper, og erstatt med malegenskaper

  Erstatter alle metadata i filen med metadataene i XMP-filen.

  Behold opprinnelige metadata, men erstatt like egenskaper fra mal

  Erstatter bare metadata som ikke har de samme egenskapene i malen.

  Behold opprinnelige metadata, men legg til like egenskaper fra mal

  (Standard) Bruker malmetadataene bare der det ikke finnes noen metadataverdi eller -egenskap i filen.

 5. Klikk OK.

 6. Gå til XMP-tekstfilen, og klikk Åpne.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet