Hvis du vil kontrollere hvilken del av et bilde en person fokuserer på når han/hun ser på det, kan du utheve motivet i bildet. Noen filtre som skaper en vignetteringseffekt, hjelper deg med å oppnå dette. Slike filtre krever imidlertid at hovedmotivet er plassert midt i bildet.

Sirkulære filtre i Adobe Camera Raw 8.0 trekker oppmerksomheten mot bestemte deler av bildet. Du kan for eksempel bruke det sirkulære filteret til å tegne en elliptisk form rundt et motiv, og øke eksponeringen og klarheten til området innenfor for å bringe mer oppmerksomhet til motivet. Motivet kan være utenfor sentrum eller hvor som helst på bildet.

Dette er hovedarbeidsflyten for å redigere et bilde ved hjelp av sirkulære filtre:

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.
 2. Finn ett eller flere områder i bildet du vil trekke seerens oppmerksomhet mot.
 3. Sett opp:
  • (Valgfritt) Et sirkulært filter for å redusere fokuset på bakgrunnen
  • Et sirkulært filter for å utheve motivet
  • Flere sirkulære filtre hvis mer enn ett motiv skal utheves
Bruk et sirkulært filter for å utheve motivet i bildet
Det originale bildet (venstre), og motivet tydelig uthevet ved hjelp av et sirkulært filter (høyre)

Bruk et sirkulært filter til å forbedre et bilde

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne en Camera Raw-fil.
  • Ha et bilde åpent i Photoshop, og velg Filter > Camera Raw-filter.
 2. Velg verktøyet Sirkulært filter på verktøylinjen.

  Merk:

  Trykk J for å veksle i verktøyet Sirkulært filter.

 3. Bruk alternativknappene Ny og Rediger til å velge om du vil opprette et filter eller redigere et eksisterende filter.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et sirkulært filter, kan du klikke og dra pekeren over et område og tegne en sirkel eller ellipse. Denne figuren definerer området som påvirkes av eller utelukkes fra endringene du skal utføre.
  • Hvis du vil redigere et sirkulært filter, klikker du ett av de grå håndtakene på bildet. Når håndtaket er merket, blir det rødt.
 5. Hvis du vil definere hvilket område av bildet som er endret, velger du et effektvalg (finnes under glidebryterne).

  • Utenfor Alle endringer brukes utenfor det merkede området.
  • Innenfor Alle endringer brukes innenfor det merkede området.
 6. Juster størrelsen (bredde og høyde) og retningen på det sirkulære filtret som ble lagt til. Velg et filter, og:

  • Klikk og dra midten av filtret for å flytte og omplassere det.
  • Hold pekeren over ett av de fire filterhåndtakene, og når pekerikonet endres, klikker og drar du for å endre størrelsen på filtret.
  • Hold pekeren nær kanten av filtret, og når pekerikonet endres, klikker og drar du kanten av filtret for å endre retningen.
  Det sirkulære filteret representeres av en elliptisk markering
  Det sirkulære filteret representeres av en elliptisk markering

 7. Bruk glidebryterne til å endre det merkede området for det sirkulære filtret. Fjær-glidebryteren justerer reduksjonen av den brukte effekten.

  Ved hjelp av alternativene for Sirkulært filter kan du bruke effekter på en elliptisk maske
  Ved hjelp av alternativene for Sirkulært filter-verktøyet kan du bruke effekter på en elliptisk maske.

 8. Følg trinn 3 til 6 for å fortsette med å legge til og redigere sirkulære filtre.

 9. Fjern merket for Overlapping for å vise hvordan sluttbildet ser ut. Hvis du vil slette alle de sirkulære filtrene og starte på nytt, klikker du Fjern alle (du kan ikke angre denne handlingen).

 10. Bruk Maskering-alternativet for å aktivere maskeringsvisualisering. Du kan også trykke Y for å veksle med Maskering-innstillingen.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sirkulært filter i Camera Raw i Photoshop CC.

Endre en forekomst av Sirkulært filter ved hjelp av pensekontroller

Du kan endre maskeringen for Sirkulært filter ved hjelp av penselkontroller. Når du har lagt til en maskering velger du Pensel-alternativet ved siden av Ny/Rediger for å få tilgang til penselkontrollene. Du kan også trykke Skift + K.

Bruk pluss- og minuspenslene ved behov.

Merk:

Hvis du vil se en video som beskriver penselkontrollene, kan du se Filterpensel i Adobe Camera Raw 8.5.

Penselkontroller for maskeringen for Sirkulært filter
Penselkontroller for maskeringen for Sirkulært filter

Hurtigtaster og endringstaster for verktøyet Sirkulært filter

Nye justeringer

 • Trykk og hold nede Skift mens du drar for å skape en justering som er begrenset til en sirkel.
 • Trykk og hold nede mellomromstasten når du drar, for å flytte ellipsen. Slipp mellomromstasten for å gjenoppta defineringen av figuren for den nye justeringen.

Redigere justeringer

 • Trykk og hold nede Skift-tasten når du drar i en justering for å flytte den, for å begrense flyttingen vannrett eller loddrett.
 • Trykk og hold nede Skift-tasten når du drar ett av de fire håndtakene for å endre størrelsen på en justering, for å beholde størrelsesforholdet i justeringen av figuren.
 • Trykk og hold nede Skift-tasten når du drar en justeringsgrense for å rotere justeringen, for å definere 15-graders roteringsintervaller.
 • Trykk X når en justering er merket, for å endre effektretningen (for eksempel fra utsiden til innsiden).

Slette justeringer

 • Trykk Delete-tasten når en justering er merket, for å slette justeringen.
 • Trykk Tilvalg-tasten/Alt + klikk en eksisterende justering for å slette den.

Justeringer med maksimal dekning

 • Trykk Kommando/Kontroll og dobbeltklikk i et tomt område for å lage en justering som er midtstilt og dekker det beskårede bildeområdet.
 • Trykk Kommando/Kontroll og dobbeltklikk i en eksisterende justering for å utvide den justeringen slik at den dekker det beskårede bildeområdet.