Lokale justeringer

Kontrollene i bildejusteringskategoriene i Camera Raw påvirker fargen og tonen i et helt bilde. Hvis du vil justere et bestemt område av et bilde (eller gjøre lokale justeringer, for eksempel lysne eller mørkne området), kan du bruke verktøyene Justeringspensel, Gradert filter eller Sirkulært filter i Camera Raw.

Justeringspensel-verktøyet gjør det mulig å bruke eksponering, tekstur, klarhet og andre typer justeringer selektivt ved å "male" dem på bildet.

Gradert filter-verktøyet gjør det mulig å bruke de samme typene justering gradvis i et bildeområde. Du kan gjøre et område så bredt eller smalt som du vil.

Med verktøyet Sirkulært filter kan du tegne et ellipseformet område rundt motivet og bruke justeringer selektivt, enten innenfor eller utenfor det markerte området. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se Sirkulært filter i Camera Raw.

Du kan bruke begge typer lokale justeringer på alle bilder. Du kan synkronisere lokale justeringsinnstillinger i flere valgte bilder. Du kan også opprette lokale justeringsinnstillinger slik at du raskt kan bruke en effekt som du bruker ofte, på nytt.

Det kreves litt eksperimentering for å få “riktige” lokale justeringer i Camera Raw. Den beste fremgangsmåten er å velge et verktøy, angi alternativer for verktøyet og til slutt bruke justeringen på bildet. Deretter kan du gå tilbake og redigere justeringen eller bruke en ny.

Lokale justeringer er ikke-ødeleggende, i likhet med alle andre justeringer som brukes i Camera Raw. De brukes aldri permanent på bildet. Lokale justeringer lagres sammen med et bilde i en XMP-underfil eller i Camera Raw-databasen, avhengig av hva som er angitt i Camera Raw-innstillingene.

Bruke lokale justeringer med Justeringspensel-verktøyet i Camera Raw

 1. Velg Justeringspensel-verktøyet  på verktøylinjen (eller trykk K).

  Camera Raw åpner alternativene for Justeringspensel-verktøyet under histogrammet og setter maskemodusen til Ny.

 2. Velg ønsket justeringstype i alternativene for Justeringspensel-verktøyet ved å dra glidebryteren for en effekt.

  Merk:

  Hvilke effekter som er tilgjengelige, avhenger av om du arbeider i prosessversjon 2012, 2010 eller 2003 som beskrevet. Hvis du vil oppdatere et bilde til PV2012, klikk utropstegnikonet nederst til høyre i bildeforhåndsvisningen.

  Temp

  Justerer fargetemperaturen i et område på bildet og gjør det varmere eller kaldere. En temperatureffekt med gradert filter kan forbedre bilder som er tatt under ulike lysforhold.

  Fargetone

  Kompenserer for grønt eller magenta fargeskjær.

   

  Eksponering

  Angir den generelle lysstyrken i bildet. Hvis du bruker en lokal rettelse for Eksponering, kan du oppnå resultater som ligner tradisjonell lysning og mørkning.

  Kontrast

  Justerer kontrasten i bildet, med større effekt på mellomtoneverdiene. 

  Høylys

  Gjenoppretter detaljer i overeksponerte belyste områder på et bilde.

   

  Skygger

  Gjenoppretter detaljer i undereksponerte skyggeområder på et bilde.

  Hvitt

  Justerer de hvite punktene i et bilde

  Svart

  Justerer de svarte punktene i et bilde

  Tekstur

  Fremhev eller reduser tekstur i bildet ditt. Flytt glidebryteren mot venstre for å jevne ut detaljer. Flytt den mot høyre for å fremheve detaljer. Når du justerer glidebryteren Tekstur, påvirkes ikke fargen og tonen.

  Klarhet

  Tilfører et bilde dybde ved å øke den lokale kontrasten.

  Fjern uklarhet

  Reduserer eller øker eksisterende uklarhet i et bilde

  Metning

  Endrer fargens livaktighet eller renhet.

  Skarphet

  Forbedrer kantdefinisjonen for å få frem detaljene på et bilde. En negativ verdi gjør detaljene uskarpe.

  Støyreduksjon

  Reduserer lystetthetsstøy, som kan bli tydelig når skyggeområder åpnes.

  Moaréreduksjon

  Fjerner moaréartefakter eller kantfargestøy.

  Rens kant

  Fjerner farger langs ytterkanter. Se Fjerne lokale fargeytterkanter.

  Farge

  Bruker en fargetone på det merkede området. Velg kulør ved å klikke fargeeksempelboksen til høyre for effektnavnet.

  Merk:

  Klikk pluss- (+) eller minusikonet (-) for å øke eller redusere effekten med en forhåndsinnstilt verdi. Klikk flere ganger for å få en sterkere justering. Dobbeltklikk glidebryteren for å nullstille effekten.

 3. Angi penselalternativer:

  Størrelse

  Angir diameteren for penseltuppen i bildepunkter.

  Uttoning

  Kontrollerer hardheten til penselstrøket.

  Flyt

  Kontrollerer graden av justering.

  Tetthet

  Kontrollerer graden av gjennomsiktighet i strøket.

  Automatisk maske

  Begrenser penselstrøk til områder med lignende farge.

  Vis maske

  Veksler mellom å vise og skjule maskeoverlegg i bildeforhåndsvisningen.

 4. Flytt Justeringspensel-verktøyet over bildet.

  Trådkorset angi punktet der justeringen brukes. Den fylte sirkelen angir penselstørrelse. Den svart- og hvitstiplede sirkelen angir uttoningsmengde.

  Merk:

  Hvis uttoningen er satt til 0, angir den svarte og hvite sirkelen penselstørrelse. Ved svært små uttoningsmengder vises kanskje ikke den fylte sirkelen.

 5. Mal med Justeringspensel-verktøyet i bildeområdet du vil justere.

  Når du slipper museknappen, vises et tegnestiftikon  i punktet der justeringen skal brukes. Maskemodusen endres til Legg til i alternativene for Justeringspensel-verktøyet.

 6. (Valgfritt) Finjuster ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra en effektglidebryter i alternativene for Justeringspensel-verktøyet for å tilpasse effekten i bildet.
  • Trykk V for å skjule eller vise tegnestiftikonet.
  • Hvis du vil veksle mellom å vise og skjule maskeoverlegget, bruker du alternativet Vis maske, trykker Y eller holder pekeren over tegnestiftikonet.

  Merk:

  Hvis du vil tilpasse fargen på maskeoverlegget, klikker du fargekartet ved siden av Vis maske. Deretter velger du en ny farge fra fargevelgeren.

  • Hvis du vil angre en del av justeringen, klikker du Fjern i alternativene for Justeringspensel-verktøyet og maler over justeringen.

  Merk:

  Du kan opprette en viskelærpensel som har andre egenskaper enn gjeldende Justeringspensel-verktøy. Det gjør du ved å klikke menyknappen Lokale justeringer  og velge Separat viskelærstørrelse. Deretter angir du ønsket størrelse, fjær, flyt og tetthet for viskelæret.

  • Fjern justeringen helt ved å velge tegnestiften og trykke Delete.
  • Trykk Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å angre den siste justeringen.
  • Klikk Fjern alle nederst i verktøyalternativene for å fjerne alle justeringene som er gjort med Justeringspensel-verktøyet, og sett maskemodusen til Ny.
 7. (Valgfritt) Klikk Ny for å justere en ekstra gang med Justeringspensel-verktøyet, og finjuster eventuelt ved hjelp av teknikkene i trinn 6.

  Merk:

  Når du arbeider med flere Justeringspensel-justeringer, må du passe på at du er i Legg til-modus for å kunne veksle mellom dem. Klikk et tegnestiftikon for å velge justeringen og foreta finjusteringer.

Bruke lokale justeringer med Gradert filter-verktøyet i Camera Raw

 1. Velg Gradert filter-verktøyet  på verktøylinjen (eller trykk G).

  Camera Raw åpner alternativene for Gradert filter-verktøyet under Histogram og setter maskemodusen til Ny.

 2. Velg ønsket justeringstype i alternativene for Gradert filter-verktøyet ved å dra glidebryteren for en av følgende effekter:

  Merk:

  Hvilke effekter som er tilgjengelige, avhenger av om du arbeider i prosessversjon 2012, 2010 eller 2003 som beskrevet. Hvis du vil oppdatere et bilde til PV2012, klikk utropstegnikonet nederst til høyre i bildeforhåndsvisningen.

  Temp

  Justerer fargetemperaturen i et område på bildet og gjør det varmere eller kaldere. En temperatureffekt med gradert filter kan forbedre bilder som er tatt under ulike lysforhold.

  Fargetone

  Kompenserer for grønt eller magenta fargeskjær.

  Eksponering

  Angir den generelle lysstyrken i bildet. Hvis du bruker et gradert filter for Eksponering, kan du oppnå resultater som ligner tradisjonell lysning og mørkning.

  Kontrast

  Justerer kontrasten i bildet, med større effekt på mellomtoneverdiene.

  Høylys

  Gjenoppretter detaljer i overeksponerte belyste områder på et bilde.

  Skygger

  Gjenoppretter detaljer i undereksponerte skyggeområder på et bilde.

  Hvitt

  Justerer de hvite punktene i et bilde

  Svart

  Justerer de svarte punktene i et bilde

  Tekstur

  Fremhev eller reduser tekstur i bildet ditt. Flytt glidebryteren mot venstre for å jevne ut detaljer. Flytt den mot høyre for å fremheve detaljer. Når du justerer glidebryteren Tekstur, påvirkes ikke fargen og tonen.

  Klarhet

  Tilfører et bilde dybde ved å øke den lokale kontrasten.

  Fjern uklarhet

  Reduserer eller øker eksisterende uklarhet i et bilde

  Metning

  Endrer fargens livaktighet eller renhet.

  Skarphet

  Forbedrer kantdefinisjonen for å få frem detaljene på bildet. En negativ verdi gjør detaljene uskarpe.

  Støyreduksjon

  Reduserer lystetthetsstøy, som kan bli tydelig når skyggeområder åpnes.

  Moaréreduksjon

  Fjerner moaréartefakter eller kantfargestøy.

  Rens kant

  Fjerner farger langs ytterkanter. Se Fjerne lokale fargeytterkanter.

  Farge

  Bruker en fargetone på det merkede området. Velg kulør ved å klikke fargeeksempelboksen til høyre for effektnavnet.

  Merk:

  Klikk pluss- (+) eller minusikonet (-) for å øke eller redusere effekten med en forhåndsinnstilt mengde. Dobbeltklikk glidebryteren for å nullstille effekten.

 3. Dra inn bildet for å bruke et gradert filter på et område i bildet.

  Filteret starter ved det røde punktet og den rødprikkede linjen og fortsetter forbi det grønne punktet og den grønnprikkede linjen.

  Maskemodusen endres til Rediger i alternativene for Gradert filter-verktøyet.

 4. (Valgfritt) Presiser filteret ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra en effektglidebryter i alternativene for Gradert filter-verktøyet for å tilpasse filteret.
  • Veksle mellom å vise og skjule hjelpelinjeoverlegg ved å velge alternativet Overlapping (eller trykk V).
  • Dra det grønne eller røde punktet for å utvide, trekke sammen eller rotere effekten.
  • Dra den prikkete svart-hvit-linjen for å forskyve effekten.
  • Plasser pekeren over den prikkete grønn-hvit- eller rød-hvit-linjen, nær det grønne eller røde punktet, til det vises en dobbeltpekende pil. Dra deretter for å utvide eller trekke sammen effekten på slutten av området.
  • Plasser pekeren over den prikkete grønn-hvit- eller rød-hvit-linjen, bort fra det grønne eller røde punktet, til det vises en buet dobbeltpekende pil. Dra deretter for å rotere effekten.
  • Fjern filteret ved å trykke Slett.
  • Trykk Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å angre den siste justeringen.
  • Bruk Maskering-alternativet for å aktivere maskeringsvisualisering. Du kan også trykke Y for å veksle med Maskering-innstillingen.
  • Klikk Fjern alle nederst i verktøyalternativene for å fjerne alle Gradert filter-effektene, og sett maskemodusen til Ny.
 5. (Valgfritt) Klikk Ny for å bruke en ekstra Gradert filter-effekt, og finjuster eventuelt ved hjelp av teknikkene i trinn 4.

  Merk:

  Når du arbeider med flere Gradert filter-effekter, kan du klikke en overlapping for å velge effekten og finjustere den.

Endre en forekomst av Gradert filter ved hjelp av penselkontroller

Du kan endre maskeringen for Gradert filter ved hjelp av penselkontrollene. Når du har lagt til en maskering, velger du Pensel-alternativet ved siden av Ny/Rediger for å få tilgang til penselkontrollene. Alternativt kan du velge en forekomst av Gradert filter og trykke Skift+K.

Bruk pluss- og minuspenslene ved behov.

Hvis du vil se en video som beskriver penselkontrollene, kan du se Filterpensel i Adobe Camera Raw.

Merk:

Legg til / fjern-funksjonaliteten er bare tilgjengelig for Photoshop CC-kunder som bruker Camera Raw 8.5 eller nyere.

Bruke lokale justeringer med farge-, lystetthets- eller dybdeområdemaske

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Camera Raw

Ved hjelp av kontrollene for fargeområdemaske, lystetthetsområdemaske og dybdeområdemaske kan du raskt lage et nøyaktig maskeringsområde på bildet for å bruke lokale justeringer.

Du begynner ved å opprette en rask første maskeringsmarkering med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter. Deretter kan du finjustere markeringen ved hjelp av fargeområdevelgeren for å ta fargeprøver i maskeområdet, velgeren eller glidebryteren for lystetthetsområde for å angi endepunktene for lystetthet for markeringsmasken eller velgeren eller bryteren for dybdeområde for å angi endepunktene for dybde for markeringsmasken.

Finjustere markering ved hjelp av dybdeområdemaske

Merk:

Dybdeområdemasken er bare tilgjengelig for bilder som har innebygd dybdekartinformasjon. Per i dag er dette begrenset til HEIC-bilder tatt med Apple iPhone 7+, 8+ og X, XS, XS MAX og XR (se listen over støttede Apple iPhone-modeller) i portrettmodus i den innebygde iOS-kameraappen. Hvis et bilde mangler dybdeinformasjon, er alternativet for dybdemaskering deaktivert i rullegardinlisten Områdemaske.

Når du har opprettet en første markeringsmaske med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter, kan du finjustere maskeområdet basert på dybdeområdet for markeringen. Hvis du vil bruke dybdeområdemaskering, følger du disse trinnene:

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.

 2. På verktøylinjen i Camera Raw-dialogboksen velger du verktøyet Justeringspensel, Gradert filter eller Sirkulært filter. Deretter oppretter du en første markeringsmaske over et bestemt område av bildet som du vil korrigere.

  Første maske
  Det første maskeområdet, opprettet ved hjelp av et gradert filter som dekker hele bildet.
 3. Fra verktøyene i justeringspanelet til høyre velger du Områdemaske-typen som Dybde fra rullegardinlisten. Som standard er Områdemaske satt til Ingen (deaktivert som standard).

  depth_range_mask
  Kontroller for dybdeområdemaske
 4. Hvis du vil velge et dybdeområde innenfor maskeområdet, gjør du følgende:

  • Juster glidebryteren for Dybdeområde for å angi sluttpunktene for det valgte dybdeområdet. Alternativt kan du velge pipetteverktøyet  (over glidebryteren for Dybdeområde). Klikk og dra et område av bildet for å angi dybdeområdet. Vi anbefaler at du velger et lite område når du bruker dette verktøyet, slik at du kan fokusere på et spesifikt dybdeområde. 
  • Bruk glidebryteren for Utjevning for å justere hvor jevn reduksjonen skal være i endene av det valgte dybdeområdet.

  Merk:

  Du får en mer nøyaktig visning av maskeområdet ved å trykke på Alt-tasten (Win) / Tilvalg-tasten (Mac) mens du flytter glidebryteren for Dybdeområde eller Utjevning for å få svart og hvit visualisering over bildet.

 5. Merk av i boksen for Visualiser dybdekart for å vise bildets dybdeinformasjon fremstilt i svart/hvitt. Den hvite delen av bildet representerer forgrunnen, mens den svarte delen av bildet representerer bakgrunnen. Den røde fargen viser det faktiske maskerte området, som er en kombinasjon av dybden og den lokale justeringen som er brukt.

  Visualiser dybdekart
  Velg Visualiser dybdekart for å vise bildets dybdeinformasjon.

  Når du har finjustert maskeområdet, kan du nå foreta selektive justeringer i justeringspanelet for å gjøre nøyaktige bilderedigeringer.

Arbeide med fargeområdemaske

Når du har valgt en første markeringsmaske på bildet ved hjelp av justeringspenslene eller sirkulært filter / gradert filter, kan du finjustere maskeringsmasken basert på fargeprøvene du henter fra maskeområdet.

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.

  Bildet som skal redigeres i Camera Raw
  Bildet som skal redigeres i Camera Raw
 2. I Camera Raw-dialogboksen velger du Justeringspensel-verktøyet, Gradert filter-verktøyet eller Sirkulært filter-verktøyet på verktøylinjen. Deretter oppretter du en første markeringsmaske over et bestemt område av bildet som du vil korrigere.

  Det første maskeområdet, opprettet ved hjelp av et gradert filter som dekker hele bildet
  Det første maskeområdet, opprettet ved hjelp av et gradert filter som dekker hele bildet
 3. Fra verktøyene i justeringspanelet til høyre velger du Områdemaske-typen som Farge fra rullegardinlisten. Som standard er Områdemaske satt til Ingen (deaktivert som standard).

 4. Bruk pipetteverktøyet (ved siden Områdemaske-alternativet) for å ta en fargeprøve i maskeområdet. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil ta én fargeprøve i maskeområdet, klikker du med pipetteverktøyet på ønsket sted i bildet. 
  • Du kan oppnå mer presist fargevalg ved å klikke og dra et område rundt de fargene i bildet som du vil justere.
  • Hvis du vil ta fargeprøver fra flere markeringer, holder du inne Skift-tasten mens du velger en enkeltfarge (Skift + klikk) eller mens du velger et område (Skift + klikk + dra). Du kan legge til opptil fem fargeprøver.
  En fargeområdemaske som dekker bakgrunnstonene i bildet
 5. Juster glidebryteren for Fargeområde for å begrense eller utvide utvalget av valgte farger.

  Merk:

  For å få en mer nøyaktig visning av maskeområdet kan du trykke Alt-tasten (Win) / Tilvalg-tasten (Mac) mens du flytter glidebryteren for Fargeområde for å få svart og hvit visualisering over bildet.

  Hvis du vil avslutte fargeprøvetaking, kan du trykke Esc-tasten eller klikke pipetten (nær alternativet Områdemaske).

  Lokale justeringer brukt på fargemasken
  Lokale justeringer brukt på fargemasken. Redusert eksponering, høylys og metning i effektmenyen for å gjøre bakgrunnen mørkere og få bladene til å skille seg mer ut.

Etter å ha finjustert maskeområdet kan du nå foreta selektive justeringer for å lage nøyaktige bilderedigeringer.

Med Adobe Camera Raw 10.1 og nyere kan du fjerne en fargeområdemaskeprøve. Dette gjør du ved å trykke Alt (Windows) / Tilvalg (Mac) og klikke fargeområdemaskeprøven.

Arbeide med masken for lystetthetsområde

Når du har opprettet en første markeringsmaske på bildet med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter, kan du finjustere maskeområdet basert på lystetthetsområdet for markeringen.

 1. Åpne et bilde i Adobe Camera Raw.

 2. I Camera Raw-dialogboksen velger du Justeringspensel-verktøyet, Gradert filter-verktøyet eller Sirkulært filter-verktøyet på verktøylinjen. Deretter oppretter du en første markeringsmaske over et bestemt område av bildet som du vil korrigere.

  Første maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter
  Første maskeområde opprettet ved hjelp av et gradert filter.
 3. Fra verktøyene i justeringspanelet til høyre velger du Områdemaske for Lystetthet fra rullegardinlisten. Som standard er Områdemaske angitt som Ingen.

  Lystetthetsområdemaske
  Kontroller for lystetthetsområdemaske
  • Juster glidebryteren for Lystetthetsområde for å angi sluttpunktene for det valgte lystetthetsområdet. Alternativt kan du velge pipetteverktøyet  (over glidebryteren for Lystetthetsområde). Klikk og dra et område på bildet du vil justere. Vi anbefaler at du velger et lite område, slik at du kan fokusere på et spesifikt lystetthetsområde.
  • Bruk glidebryteren for Utjevning for å justere hvor jevn reduksjonen skal være i endene av det valgte lystetthetsområdet.

  Merk:

  Du får en mer nøyaktig visning av maskeområdet ved å trykke på Alt-tasten (Win) / Tilvalg-tasten (Mac) mens du flytter glidebryteren for Lystetthetsområde eller Utjevning for å få svart og hvit visualisering over bildet.

  Lokale justeringer brukt på masken for lystetthetsområde
  Bruk lokale justeringer på lystetthetsområdemasken.
 4. Merk av i boksen for Visualiser lystetthetskart for å vise bildets lystetthetsinformasjon fremstilt i svart/hvitt. Delen i rødt viser det faktiske maskerte området, som er en kombinasjon av dybden og den lokale justeringen som er brukt.

  Visualiser lystetthetskart
  Velg Visualiser lystetthetskart for å vise bildets lystetthetsinformasjon.

Etter å ha finjustert maskeområdet kan du foreta selektive justeringer for å gjøre nøyaktige bilderedigeringer.

Lagre og bruke lokale justeringsinnstillinger

Du kan lagre lokale justeringer som forhåndsinnstillinger slik at du raskt kan bruke effektene på andre bilder. Du kan opprette, velge og administrere lokale justeringsinnstillinger ved hjelp av menyen for Camera Raw-innstillinger  i alternativene for Justeringspensel- eller Gradert filter-verktøyet. Du bruker lokale justeringsinnstillinger ved hjelp av Justeringspensel-verktøyet  eller Gradert filter-verktøyet .

Merk:

Lokale justeringer kan ikke lagres i forhåndsinnstillingene for Camera Raw-bilder.

 1. I alternativene for Justeringspensel- eller Gradert filter-verktøyet i Camera Raw-dialogboksen klikker du menyknappen for Camera Raw-innstillinger . Deretter velger du en av disse kommandoene:

  Ny innstilling for lokal rettelse

  Lagrer de gjeldende, lokale justeringseffektinnstillingene som forhåndsinnstilling. Skriv inn et navn, og klikk OK. Lagrede forhåndsinnstillinger vises i menyen Lokale justeringer og kan brukes på alle bilder som åpnes i Camera Raw.

  Slett “navn på forhåndsinnstilling”

  Sletter den valgte lokale justeringsinnstillingen.

  Gi nytt navn til “navn på forhåndsinnstilling”

  Gir nytt navn til den valgte lokale justeringsinnstillingen. Skriv inn et navn, og klikk OK.

  Navn på forhåndsinnstilling

  Velg en forhåndsinnstilling for å bruke den med Justeringspensel- eller Gradert filter-verktøyet.

Når du bruker lokale justeringsinnstillinger, må du huske på dette:

 • Bare én lokal justeringsinnstilling kan velges om gangen.

 • Når du bruker en lokal justeringsinnstilling med Justeringspensel-verktøyet, kan du fortsatt tilpasse penselalternativene, inkludert Størrelse, Fjær, Flyt og Tetthet. Forhåndsinnstillingen gjelder effektinnstillingene for den angitte penselstørrelsen.

 • Etter at en lokal justeringsinnstilling er brukt, kan du finjustere den slik du ønsker.

 • De samme effektinnstillingene er tilgjengelige for Justeringspensel-verktøyet og Gradert filter-verktøyet. Lokale justeringsinnstillinger kan dermed brukes med begge verktøyene, uavhengig av hvilket verktøy som ble brukt til å opprette forhåndsinnstillingen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet