Brukerveiledning Avbryt

Bruke nøkkelord i Adobe Bridge

Bruke Adobe Bridge-nøkkelord på filene dine

I Nøkkelord-panelet kan du opprette og bruke Adobe Bridge-nøkkelord på filer. Nøkkelord kan organiseres i hierarkiske kategorier som består av overliggende og underliggende nøkkelord (kalt undernøkkelord). Ved hjelp av nøkkelord identifiserer du filer basert på innholdet. Du kan for eksempel bruke Filter-panelet til å vise alle filene i en mappe som deler nøkkelord, og du kan bruke kommandoen Finn for å finne filer som inneholder det aktuelle nøkkelordet.

Hvis du vil ha mer informasjon om nøkkelordhierarkier, kan du se Nestede hierarkiske nøkkelord i Adobe Bridge.

Opprette nye nøkkelord eller undernøkkelord

 1. Velg et nøkkelord i Nøkkelord-panelet.

  Hvis du for eksempel har valgt Navn, vil et nytt nøkkelord bli opprettet på samme nivå som Navn, for eksempel Sport. Du kan bruke undernøkkelord til å opprette et nytt nøkkelord under navn, for eksempel Juanita.

 2. Klikk knappen Nytt nøkkelord eller Nytt underordnet nøkkelord  , eller velg Nytt nøkkelord eller Nytt underordnet nøkkelord på panelmenyen.
 3. Skriv inn nøkkelordnavnet, og trykk Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Hvis du vil at et overordnet nøkkelord bare skal brukes strukturelt, setter du nøkkelordet i hakeparentes, for eksempel [Navn]. Nøkkelord i hakeparentes kan ikke legges til i filer.

Merk:

Du kan også legge til nøkkelord ved å bruke Finn-boksen nederst i Nøkkelord-panelet. Bruk komma til å indikere undernøkkelord og semikolon til å indikere individuelle oppføringer. Hvis du for eksempel vil legge til Los Angeles i kategorien Steder, velger du nøkkelordet Steder, skriver inn Los Angeles og klikker knappen Nytt underordnet nøkkelord.

Legge til nøkkelord i filer

 1. Velg filen eller filene du vil legge til nøkkelord i.
 2. I Nøkkelord-panelet velger du boksen ved siden av navnet til nøkkelordet eller undernøkkelordet. Hold nede Skift og klikk boksen for å velge alle overordnede nøkkelord.

En hake vises i boksen ved siden av nøkkelordet når det er lagt til i en valgt fil. Hvis du velger flere filer, men nøkkelordet bare ble lagt til i noen av dem, vises en bindestrek (-) i nøkkelordboksen.

Merk:

Hvis du Skift-klikker et undernøkkelord, blir de overliggende nøkkelordene også lagt til i filen. Hvis du vil endre virkemåten slik at du kan klikke på et undernøkkelord og automatisk legge til det overliggende nøkkelordet (og Skift-klikke for bare å legge til undernøkkelordet), velger du Bruk overordnede nøkkelord automatisk i Nøkkelord-innstillingene.

Fjerne nøkkelord fra en fil

 • Hvis du vil fjerne avmerkingen, merker du filen, og deretter klikker du boksen ved siden av navnet på nøkkelordet eller nøkkelordsettet. Hvis du også vil fjerne avmerkingen fra alle overordnede nøkkelord, holder du nede Skift og klikker nøkkelordboksen.
 • Hvis du vil fjerne en avmerking, Alt-klikker (Windows) eller Tilvalg-klikker (Mac OS) du nøkkelordboksen. Denne metoden er spesielt praktisk når du velger flere filer der nøkkelordene bare er brukt i enkelte, slik at en bindestrek vises i nøkkelordboksen. Hvis du vil fjerne en avmerking fra et nøkkelord og nøkkelordets overliggende nøkkelord, trykker du Alt + Skift (Windows) eller Tilvalg + Skift (Mac OS) og klikker nøkkelordboksen.
 • Merk filen, og velg deretter Fjern nøkkelord fra panelmenyen Nøkkelord. Klikk Ja for å fjerne alle nøkkelord fra filen.

  Tips: Hvis du vil låse en fil for å unngå at nøkkelord fjernes ved et uhell, høyreklikker (Windows) eller Kontroll-klikker (Mac OS) du filen i Innhold-panelet og velger Lås element. Når et element er låst, kan du ikke legge til eller fjerne nøkkelord, redigere metadata, legge til etiketter eller angi rangeringer.

Behandle nøkkelord

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil gi nytt navn til et nøkkelord, merker du nøkkelordet eller nøkkelordsettet og velger Gi nytt navn fra panelmenyen. Deretter overskriver du navnet i panelet og trykker Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

   merk: Når du gir nytt navn til et nøkkelord, endres navnet bare for de valgte filene. Det opprinnelige nøkkelordnavnet beholdes i alle andre filer der nøkkelordet er lagt til tidligere.

  • Hvis du vil flytte et nøkkelord til en annen nøkkelordgruppe, drar du nøkkelordet til det overordnende nøkkelordet der det skal vises, og deretter slipper du opp museknappen.

  • Hvis du vil endre et undernøkkelord til et nøkkelord, drar du undernøkkelordet under listen med nøkkelord og ned til bunnen av Nøkkelord-panelet.

  • Hvis du vil slette et nøkkelord, merker du nøkkelordet ved å klikke navnet, og deretter klikker du Slett nøkkelord-knappen  nederst i panelet eller velger Slett på panelmenyen.

   Merk: Midlertidige nøkkelord, f.eks. nøkkelord du får fra andre brukere, vises i kursiv i Nøkkelord-panelet. Du kan gjøre midlertidige nøkkelord permanente i Adobe Bridge ved å høyreklikke (Windows) eller Kontroll-klikke (Mac OS) nøkkelordet og velge Gjør fast på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil utvide eller slå sammen nøkkelordkategorier, klikker du pilen ved siden av kategorien eller velger Vis alle eller Skjul alle på panelmenyen.

  • Hvis du vil søke etter filer ved hjelp av nøkkelord, velger du Søk etter på menyen i Nøkkelord-panelet. (Se Søke etter filer og mapper med Adobe Bridge.)

Finne nøkkelord

 1. Skriv inn navnet på nøkkelordet du søker etter, i boksen nederst i Nøkkelord-panelet.

Alle nøkkelordene som inneholder tegnene du skriver inn, utheves som standard. Den første forekomsten utheves i grønt, og alle etterfølgende forekomster i gult. Klikk Søk etter neste nøkkelord eller Søk etter forrige nøkkelord for å velge et annet uthevet nøkkelord.

Merk:

Hvis du bare vil utheve nøkkelord som begynner med tegnene du skriver inn, klikker du forstørrelsesglassikonet i søkeboksen og velger Begynner med som søkemetode. Hvis det for eksempel er merket av for Inneholder, vil både "Indiana" og "Maine" utheves hvis du skriver inn "in". Hvis Starter med er valgt, utheves bare "Indiana".

Importere eller eksportere nøkkelord

Du kan importere tekstfiler som er rykket inn med tab og eksportert fra andre programmer, for eksempel Adobe Photoshop Lightroom. Du kan også eksportere Adobe Bridge-nøkkelord som tekstfiler. Disse filene er kodet som UTF-8 eller ASCII, som er et delsett av UTF-8.

 • Hvis du vil importere en nøkkelordfil til Adobe Bridge uten å fjerne eksisterende nøkkelord, velger du Importer på menyen i Nøkkelord-panelet og dobbeltklikker filen som skal importeres.
 • Hvis du vil importere en nøkkelordfil til Adobe Bridge og fjerne eksisterende nøkkelord, velger du Fjern og importer på menyen i Nøkkelord-panelet og dobbeltklikker filen som skal importeres.
 • Hvis du vil eksportere en nøkkelordfil, velger du Eksporter på menyen i Nøkkelord-panelet, angir et filnavn og klikker Lagre.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din