Du kan forhåndsvise de fleste video- og lydfiler i Adobe Bridge. Du kan forhåndsvise SWF-innhold, FLV-filer og F4V-filer, i tillegg til de fleste filtypene som støttes av den QuickTime-versjonen du har installert på datamaskinen din. Bruk avspillingsinnstillingene for å kontrollere hvordan mediefiler spilles av.

Merk:

Avspillingsforhåndsvisning for videoer støttes ikke i 32-biters Windows. Det støttes bare i 64-biters Windows.

Forhåndsvise mediefiler i Forhåndsvisning-panelet

 1. Merk filen du vil forhåndsvise, i Innhold-panelet.
 2. I Forhåndsvisning-panelet klikker du Spill av-knappen for å starte videoen, Pause-knappen  for å stoppe avspillingen midlertidig, Loop-knappen  for å aktivere eller deaktivere kontinuerlig avspilling eller Volum-knappen  for å justere lydstyrken.

  Merk:

  Du kan gjøre brukergrensesnittet i Adobe Bridge lysere eller mørkere for å få en bedre forhåndsvisning av dynamiske mediefiler. Se Justere lysstyrke og farger.

Spille av forhåndsvisninger i fullskjerm av dynamiske mediefiler.

 1. Merk filen du vil forhåndsvise, i Innhold-panelet.
 2. Velg Vis > Forhåndsvisning i fullskjerm.
 3. Klikk Pause-knappen  for å stoppe avspillingen midlertidig, Spill av-knappen  for å gjenoppta avspillingen, Loop-knappen  for å aktivere eller deaktivere kontinuerlig avspilling eller Volum-knappen for å justere lydstyrken.
 4. Trykk Esc for å komme tilbake til Adobe Bridge.

Angi innstillinger for avspilling

 1. I Adobe Bridge velger du Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge CS5.1 > Innstillinger (Mac OS).
 2. Klikk Avspilling.
 3. Endre ett av følgende, og klikk OK.

  Bildefrekvens for stakkavspilling

  I stakker som inneholder ti eller flere bilder, kan du forhåndsvise bildene. Alternativet gjør at du kan angi en bildefrekvens for forhåndsvisning av bildestakker. (Se Stakke filer i Adobe.)

  Spill av lydfiler automatisk ved forhåndsvisning

  Når du klikker en lydfil for å vise den i Forhåndsvisning-panelet, spilles lyden av automatisk. Deaktiver alternativet hvis du vil spille av lydfiler manuelt.

  Gjenta lydfiler ved forhåndsvisning

  Gjentar (kjører) lydfilen sammenhengende. Fjern avmerkingen hvis du bare vil spille av lydfilen én gang.

  Spill av videofiler automatisk ved forhåndsvisning

  Spill av en videofil automatisk i Forhåndsvisning-panelet når du velger den i Innhold-panelet.

  Gjenta videofiler ved forhåndsvisning

  Gjentar (kjører) videofilen sammenhengende. Fjern avmerkingen hvis du bare vil spille av videofilen én gang.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet