Brukerveiledning Avbryt

Arbeide med delt Bridge-buffer

I Bridge kan du administrere bufferen på en robust måte og generere den delte bufferen i et samarbeidsmiljø. Når du arbeider på delte stasjoner, gjør mekanismen for delt buffer i Bridge det mulig å importere den allerede genererte delte bufferen og bruke den på nytt.

Merk:

I Bridge CC 2018 og tidligere versjoner var bufferen primært rettet mot individuelle brukere som arbeidet i sine egne mapper. Bufferen ble generert og vedlikeholdt separat for hver bruker, og derfor, når du jobbet i et samarbeidsmiljø (delte stasjoner på tvers av nettverk, eksterne harddisker), pleide det å ta lang tid å generere og vedlikeholde buffere på maskinen til hver enkelt bruker.

Hvorfor og når trenger jeg en delt buffer?

Når du arbeider i et samarbeidsmiljø, kan du bygge en delt buffer for andre Bridge-brukere. Denne delte bufferen gir følgende fordeler:

 • Bedre ytelse ved at det blir raskere å bla gjennom, søke etter og filtrere bufrede elementer 
 • Fjerner behovet for å bygge bufferen på nytt og lagrer buffergenereringen for andre brukere
Merk:

Funksjonen for administrering av delte buffere er kun nyttig når du jobber i et samarbeidsmiljø med flere brukere. Hvis du er den eneste brukeren, har du ingen nytte av en delt buffer, og du kan få plassproblemer.

Det anbefales at du ikke bruker funksjonen for delte buffere hvis du er den eneste brukeren. I slike tilfeller fungerer buffergenerering og administrasjonsarbeid på samme måte som i Bridge CC 2018.

For å få bedre forståelse bør du vurdere en organisasjon som har designere, illustratører og fotografer som ofte arbeider med bilder. Disse bildene er tilgjengelige i et lagringsområde for bilder. Bridge brukes til å bla i, legge til, vise, redigere eller søke etter bilder i dette lagringsområdet.

Hvis du bruker Bridge CC 2018 og tidligere versjoner, genereres en separat buffer for alle bildene på hver enkelt persons maskin, noe som er en tidkrevende prosess. 

Med Bridge CC 2019 kan du bruke funksjonen for administrasjon av delte buffere til å eksportere den delte bufferen, og andre brukere kan importere en kopi av den delte hurtigbufferen til sine lokale systemer. Hvis maskinene er synkronisert, kan du ved å administrere bufferen på en sentral plassering bruke den allerede eksporterte bufferen på nytt, uten at du trenger å bygge bufferen på nytt på andre maskiner.

Deling av buffer i et samarbeidsmiljø
Deling av buffer i et samarbeidsmiljø | Bruker A eksporterer bufferen og oppretter en mappe for den delte bufferen. | Bruker B og bruker C importerer den delte bufferen fra denne mappen til sine lokale systemer.

Merk:

Følgende er de to viktige buffermappene du bør kjenne til:

 • Mappe for delt buffer (.BridgeSharedCache): En mappe på det delte nettverket hvor den eksporterte bufferen ligger for gjenbruk av andre Bridge-brukere. Denne mappen opprettes når du bygger og eksporterer den delte bufferen.
 • Mappe for importert buffer: En mappe på din lokale maskin der den importerte delte bufferen ligger. Denne mappen opprettes automatisk når du importerer den delte bufferen.

Når kan jeg utføre eksport-, import- og tømmeoppgaver for en delt buffer?

Når du arbeider med en delt buffer i et flerbrukermiljø i Bridge, kan du utføre følgende operasjoner:
 • Eksport: Du kan utføre eksportoperasjonen for manuelt å generere en buffer for den valgte mappen og undermappene. Under en eksport genererer Bridge miniatyrbilder, forhåndsvisninger og indekser internt og lagrer dem i mappen for delt buffer innenfor den valgte mappen. Denne mappen inneholder den delte bufferen som kan gjenbrukes av andre brukere. I et flerbrukermiljø anbefales det at bare én bruker, som har skrivetilgang, utfører eksportoperasjonen for å generere den delte bufferen, og ingen bruker bør endre mappen for delt buffer.
 • Import: Når den delte bufferen eksporteres for gjenbruk, kan du utføre importoperasjonen for å få en lokal kopi av denne delte bufferen på systemene dine. Import kan gjøres på to måter:
  • Eksplisitt import (ved bruk av dialogboksen Administrer buffer): Importerer (kopierer) den eksporterte bufferen fra alle mappene på én gang. 
  • Automatisk bufferimport (kontrolleres fra et alternativ i innstillingene): Importerer (kopierer) bufferen hver gang du blar i mappen via Bridge. 

Når import utføres på en av disse måtene, kopierer Bridge innholdet i mappene for delt buffer til en mappe (mappen for importert buffer) på maskinen din.  

 • Tømming: Du kan utføre følgende typer tømmeoperasjoner for buffere:
  • Tømme eksportert (delt) buffer: Den eksporterte bufferen er plassert i mappen for delt buffer. Du kan tømme denne mappen for å slette den delte bufferen, ved å velge Tøm en bestemt plassering i dialogboksen Administrer buffer eller høyreklikke bufferen og velge Tøm buffer for utvalg
  • Tøm den importerte bufferen for en mappe: Du kan tømme den importerte bufferen for en mappe ved å velge Tøm en bestemt plassering i dialogboksen Administrer buffer eller høyreklikke mappen og velge Tøm buffer for utvalg
  • Tøm hele den importerte bufferen: Du kan tømme hele den importerte bufferen i mappen for importert buffer ved å velge Tøm alle lokale bufferfiler i dialogboksen Administrer buffer.
Merk:

Bridge CC 2019 SDK inneholder ManageCache-objektet som gir funksjonalitet til å eksportere, importere og tømme en delt buffer. Du kan også bruke dette objektet til å automatisere disse operasjonene. Du finner mer informasjon på https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Hvordan kan jeg eksportere, importere og tømme en delt buffer?

Hvis du vil opprette og administrere en buffer for en mappe du vil dele med flere brukere, kan du velge Verktøy Administrer buffer. Dialogboksen Administrer buffer vises. 

Dialogboksen Administrer buffer

I dialogboksen Administrer buffer gjør du følgende: 

 1. Hvis du vil opprette en buffer for den valgte mappen og undermappene, velger du Bygg og eksporter buffer for mappen "valgt mappenavn" og alle underliggende mapper. Dette valget er aktivert som standard.

  MerkTilgangsnivået for hver mappe vurderes under oppretting av bufferen. Under eksportoperasjonen opprettes indekser, miniatyrbilder og forhåndsvisninger internt, og informasjon om eksportversjon lagres i mappen for delt buffer. Bridge eksporterer også metadatainformasjon om filene.

  • Velg Bygg 100 %-forhåndsvisninger for å opprette full forhåndsvisning av bilder i bufferen. Dette valget er deaktivert som standard.

  TipsHvis du arbeider ofte med forstørrede og zoomede bilder, anbefales det at du velger alternativet Bygg 100 %-forhåndsvisninger. Vær oppmerksom på at dette imidlertid tar opp mer diskplass og gjør den innledende behandlingen betydelig langsommere.

  • Klikk OK.
 2. Hvis du vil importere en buffer fra en bestemt delt mappe, velger du Importer buffer. Klikk Neste, og velg en delt mappe som du vil importere en buffer fra. 

  Under import kopierer Bridge miniatyrbilder, forhåndsvisninger, metadatainformasjon og indekser internt på din lokale maskin i en mappe for delt buffer. Denne kopieringsoperasjonen er raskere enn regenerering av miniatyrbilder og forhåndsvisninger for buffere, og derfor kan du vise og søke etter bilder raskere. Når bufferen er importert og tilgjengelig i mappen for delt buffer, vil alle oppdateringer av filen også føre til at den importerte bufferkopien som ligger i mappen for delt buffer, oppdateres.

  Når du blar gjennom en mappe som inneholder en delt buffer, laster Bridge automatisk ned bufferen på datamaskinen din som standard. Hvis du vil deaktivere denne automatiske importfunksjonen, opphever du valget av alternativet Importer buffer fra mapper automatisk hvis mulig ved å velge Rediger Innstillinger Buffer.

  Innstilling for å importere buffer automatisk

  Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du angir bufferinnstillinger, kan du se Arbeide med Adobe Bridge-bufferen.

 3. Hvis du vil slette bufferen, velger du Tøm buffer. Du kan bruke dette alternativet hvis du mistenker at bufferen for en mappe er gammel og må genereres på nytt (for eksempel hvis miniatyrbilder og metadata ikke oppdateres).

  • Hvis du vil slette alle bufferfiler på maskinen din, velger du Tøm alle lokale bufferfiler. Dette valget er aktivert som standard. Når du klikker Neste, vises en advarselmelding der du må bekrefte handlingen.
  Advarselsmelding

  • Hvis du vil selektivt slette bufferfilene fra en bestemt mappe, velger du Tøm buffer for en bestemt plassering. Klikk Neste, og velg en mappe du vil slette filene fra. Hvis mappen du velger å slette bufferfiler fra, er en mappe med en eksportert buffer, vises en varseldialogboks. I denne boksen velger du ett av følgende alternativer:
   • Bare tøm min hurtigbuffer: Sletter bare den lokale kopien av bufferfiler. De delte bufferfilene forblir upåvirket. 
   • Tøm hurtigbuffer for alle brukere: Sletter både de delte og de lokale utgavene av bufferfiler.
  • Velg Inkluder undermapper for å slette bufferen for undermappene.
  • Klikk Fortsett.
  Advarselsmelding

  • Hvis mappen du velger å slette bufferfiler fra, ikke har den eksporterte bufferen, vises en varseldialogboks.
   • Velg Inkluder undermapper for å slette bufferen for undermappene.
   • Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen. 
   • Klikk Fortsett for å slette den lokale bufferen.
  Advarselsmelding

Hvilke tilganger trenger jeg for å kunne eksportere og importere en delt buffer?

For å kunne eksportere en buffer må du ha lese- og skrivetilgang for hele lagringsområdet. Under en eksport prøver Bridge å opprette mappen for delt buffer som inneholder bufferen (miniatyrbilder, forhåndsvisninger og indekser) som andre brukere kan importere. Hvis du ikke har skrivetilgang, kan du ikke opprette mappen for delt buffer.

På samme måte kan du ved en import eller automatisk import bare importere buffere for mapper du har lesetilgang til. Hvis du ikke har lesetilgang til mappen, kan ikke Bridge lese mappen for delt buffer og få tilgang til den delte bufferen.

Begrensning

Med Bridge CC 2019 kan du sette i gang en eksport for å oppdatere den delte bufferen for et lagringsområde, eller du kan bruke Bridge SDK til å planlegge eksport.

Hvis det imidlertid er mange filer som skal legges til i eller slettes fra et lagringsområde, noe som gir stor belastning på disken, kan eksportprosessen ta lang tid. 

Feilscenarioer

Bridge stopper eksportoperasjonen og viser en feilmelding i følgende tilfeller:

 • Full disk: Hvis disken eller nettverkplasseringen er full under genereringen av bufferen.
 • Ingen lese- eller skrivetilgang: Hvis du ikke har tilgang til mappen du prøver å eksportere.
 • Nettverksproblem: Hvis nettverket er nede og eksport pågår fra et sted på nettverket.

Vanlige spørsmål (FAQs)

Når du har filer på den lokale maskinen din og du er den eneste brukeren som arbeider på disse filene, har du ingen nytte av å opprette og eksportere den delte bufferen. Du kan bla i filene i Bridge, og den eksisterende mekanismen for Bridge-buffere kan generere bufferen for filene.

En delt buffer er bare nyttig når ressursene er i et samarbeidsmiljø og flere brukere arbeider med den. 

Når du blar i en mappe som inneholder en delt buffer, oppdager Bridge automatisk mappen for delt buffer og kopierer indeksene, miniatyrbildene og forhåndsvisningene til mappen for importert buffer. Funksjonen for automatisk import er aktivert som standard. Hvis du vil deaktivere automatisk import, opphever du valget av Importer buffer fra mapper automatisk hvis mulig i dialogboksen Innstillinger > Buffer.

Den delte bufferen genereres i den samme mappen som filene dine er i. Når du eksporterer bufferen for en delt mappe, oppretter Bridge en mappe for delt buffer (.BridgeSharedCache) innenfor den overordnede mappen og alle undermappene. Bufferfilene (miniatyrbilder for 256, 1024, forhåndsvisning i full størrelse, og indeksinformasjon) for respektive mapper genereres og lagres i mappen for delt buffer.

Den importerte bufferen er på følgende plassering på en lokal maskin etter import:
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache.

Plasseringen av mappen for importert buffer kan ikke endres.

Ja, den eksporterte bufferen (som ligger i mappen) blir foreldet, og det anbefales å eksportere bufferen på nytt.

Hvis du importerer den foreldede delte bufferen, oppdager Bridge på intelligent vis at filen har blitt oppdatert og oppdaterer automatisk den importerte bufferen på din lokale maskin.

Bridge oppdager og oppdaterer en delt buffer
Bruker B importerer bufferen fra mappen for delt buffer (eksportert av bruker A). | Bruker C oppdaterer de opprinnelige filene på nettverket den delte bufferen eksisterer for | Bridge på bruker Bs system oppdager en foreldet buffer og oppdaterer automatisk den lokale kopien.

Hvis du legger til nye filer eller endrer eksisterende filer etter at du har eksportert en delt buffer, må du eksportere den samme mappen på nytt. Under den nye eksporten eksporteres kun bufferen for nye eller endrede filer. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?