Når du jobber i et samarbeidsmiljø, kan du dele en buffer med andre Bridge-brukere og la dem bruke den delte bufferen i stedet for å opprette en buffer. Deling av buffer gir følgende fordeler:

 • Bedre ytelse ved at det blir raskere å bla gjennom, søke etter og filtrere bufrede elementer 
 • Fjerner behovet for å bygge bufferen på nytt og lagrer buffergenereringen for andre brukere

Alle Adobe Bridge-brukere kan eksportere bufferen til en delt plassering, og andre brukere kan importere en kopi av den delte bufferen til sine lokale systemer. Hvis maskinene er synkronisert, kan du ved å administrere bufferen på en sentral plassering bruke den allerede eksporterte bufferen på nytt, uten at du trenger å bygge bufferen på nytt på andre maskiner.

updatedartboard_2
Deling av buffer i et samarbeidsmiljø

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du angir bufferinnstillinger, kan du se Arbeide med Adobe Bridge-bufferen.

Bygge og administrere en delt buffer

Hvis du vil opprette og administrere en buffer for en mappe du vil dele med flere brukere, kan du velge Verktøy Administrer buffer. Dialogboksen Administrer buffer vises. 

ManageCache_1
Dialogboksen Administrer buffer

I dialogboksen Administrer buffer gjør du følgende: 

 1. Hvis du vil opprette en buffer for den valgte mappen og undermappene, velger du Bygg og eksporter buffer for mappen "valgt mappenavn" og alle underliggende mapper. Dette valget er aktivert som standard.

  MerkTilgangsnivået for hver mappe vurderes under oppretting av bufferen.

  • Velg Bygg 100 %-forhåndsvisninger for å opprette full forhåndsvisning av bilder i bufferen. Dette valget er deaktivert som standard.

  TipsHvis du arbeider ofte med forstørrede og zoomede bilder, anbefales det at du velger alternativet Bygg 100 %-forhåndsvisninger. Vær oppmerksom på at dette imidlertid tar opp mer diskplass og gjør den innledende behandlingen betydelig langsommere.

  • Klikk OK.
 2. Hvis du vil importere en buffer fra en bestemt delt mappe, velger du Importer buffer. Klikk Neste, og velg en delt mappe som du vil importere en buffer fra. 

  Når du blar gjennom en mappe som inneholder en delt buffer, laster Bridge automatisk ned bufferen på datamaskinen din som standard. Hvis du vil deaktivere denne automatiske importfunksjonen, opphever du valget av alternativet Importer hurtigbuffer fra mapper automatisk hvis mulig ved å velge Rediger Innstillinger Buffer.

  Cache_autoImport
  Innstilling for å importere buffer automatisk
 3. Hvis du vil slette bufferen, velger du Tøm buffer. Du kan bruke dette alternativet hvis du mistenker at bufferen for en mappe er gammel og må genereres på nytt (for eksempel hvis miniatyrbilder og metadata ikke oppdateres).

  • Hvis du vil slette alle bufferfiler på maskinen din, velger du Slett alle lokale bufferfiler. Dette valget er aktivert som standard. Når du klikker Neste, vises en varselmelding der du må bekrefte handlingen.
  ManageCache_purge
  Advarselsmelding
  • Hvis du vil selektivt slette bufferfilene fra en bestemt plassering, velger du Slett buffer for en bestemt plassering. Klikk Neste, og velg en plassering du vil slette filene fra. Hvis plasseringen du velger å slette bufferfiler fra, er en mappe med en eksportert buffer, vises en varseldialogboks. I denne boksen velger du ett av følgende alternativer:
   • Bare tøm min hurtigbuffer: Sletter bare den lokale kopien av bufferfiler. De delte bufferfilene forblir upåvirket. 
   • Tøm hurtigbuffer for alle brukere: Sletter både de delte og de lokale utgavene av bufferfiler.
  • Velg Inkluder undermapper for å slette bufferen for undermappene.
  • Klikk Fortsett.
  Purge_cache
  Advarselsmelding
  • Hvis plasseringen du velger å slette bufferfiler fra, ikke har den eksporterte bufferen, vises en varseldialogboks.
   • Velg Inkluder undermapper for å slette bufferen for undermappene.
   • Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen. 
   • Klikk Fortsett for å slette den lokale bufferen.
  ManageCache_warning
  Advarselsmelding

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet