Rotere bilder

 • Klikk knappen Roter bilde 90° mot klokken (eller trykk L).
 • Klikk knappen Roter bilde 90° med klokken  (eller trykk R).

Merk:

I Adobe Bridge kan du også rotere bilder med kommandoene på Rediger-menyen, uten å åpne dialogboksen Camera Raw.

Rette opp bilder

 1. Velg Rett opp bilde-verktøyet i dialogboksen Camera Raw   . En annen mulighet er å trykke på A-tasten.

 2. Dra Rett opp-verktøyet i forhåndsvisningsbildet for å angi hva som er vannrett, og hva som er loddrett.

Merk:

Beskjæringsverktøyet blir aktivt rett etter at du har brukt Rett opp-verktøyet.

Rette opp et bilde automatisk

Du kan rette opp et bilde automatisk på en av de følgende tre måtene:

 • Dobbeltklikk på Rett opp-verktøyet () på verktøylinjen.
 • Når du har valgt Rett opp-verktøyet, dobbeltklikker du det forhåndsviste bildet.
 • Når du har valgt beskjæringsverktøyet, kan du trykke på Kommando (Mac OS) eller Ctrl (Windows) for å bytte midlertidig til Rett opp-verktøyet. Nå kan du dobbeltklikke hvor som helst i forhåndsvisningen.

Beskjære bilder

 1. Velg Beskjæringsverktøyet i dialogboksen Camera Raw (eller trykk C).

  Hvis du vil begrense det innledende beskjæringsområdet til bestemte proporsjoner, holder du nede museknappen mens du velger beskjæringsverktøyet , og deretter velger du et alternativ på menyen. Hvis du vil begrense en tidligere brukt beskjæring, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du beskjæringen.

 2. Dra i forhåndsvisningsbildet for å tegne beskjæringsboksen.
 3. Hvis du vil flytte, skalere eller rotere beskjæringsområdet, drar du i området eller håndtakene.

  Merk:

  Hvis du vil avbryte beskjæringsoperasjonen, trykker du ESC, med beskjæringsverktøyet aktivt, eller du klikker og holder nede beskjæringsverktøyknappen og velger Fjern beskjæring på hurtigmenyen. Hvis du vil avbryte beskjæringen og lukke dialogboksen Camera Raw uten å behandle Camera Raw-bildefilen, klikker du Avbryt-knappen eller deaktiverer beskjæringsverktøyet og trykker ESC.

 4. Når du er fornøyd med beskjæringen, trykker du på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Det beskårede bildet endrer størrelsen slik at det fyller forhåndsvisningsområdet, og koblingen for arbeidsflytalternativene under forhåndsvisningsområdet viser den oppdaterte bildestørrelsen og dimensjonene.

Korrigere røde øyne

 1. Zoom inn bildet til minst 100 %.
 2. Velg verktøyet for fjerning av røde øyne på verktøylinjen ().

 3. I høyre rute velger du Røde øyne eller Kjæledyrøyne fra hurtigmenyen Type.

 4. Dra en markering rundt det aktuelle øyet på bildet.

  Camera Raw tilpasser størrelsen på markeringen til pupillen. Du kan tilpasse størrelsen på markeringen ved å dra i markeringskantene.

 5. Dra skyvekontrollen for pupillestørrelse (Pupil Size), som du finner i verktøyalternativene under histogrammet, til høyre for å gjøre korrigeringsområdet større.
 6. (Bare for korrigering av røde øyne i bilder av kjæledyr) Velg Legg til Fang lys-funksjon om nødvendig. Et punkt med oppfanget lys (catchlight) gir et reflekterende høylys i et avbildet øye.

 7. (Bare for korrigering av røde øyne av mennesker) Dra Gjør mørkere-glidebryteren mot høyre for å gjøre pupillområdet mørkere innenfor markeringen og irisområdet utenfor markeringen.

 8. Fjern merket for Vis overlapping for å fjerne markeringen, og kontroller korrigeringen.

  Merk:

  Du kan flytte mellom flere markerte områder med øyne ved å klikke markeringen.

Fjerne flekker

Bruk flekkfjerningsverktøyet  til å reparere et markert område i et bilde med en fargeprøve fra et annet område.

 1. Velg flekkfjerningsverktøyet  på verktøylinjen.
 2. Velg ett av følgende på Type-menyen:

  Reparer

  Bruker prøveområdets tekstur, lyssetting og skyggelegging på det markerte området.

  Klon

  Bruker prøveområdet på det markerte området.

 3. (Valgfritt) Dra skyvekontrollen for radius, som du finner i verktøyalternativene under histogrammet, for å angi hvor stort område som skal påvirkes av flekkfjerningsverktøyet.
 4. Flytt flekkfjerningsverktøyet inn i bildet, og klikk den delen av bildet som skal retusjeres. En rød- og hvitstiplet sirkel vises over det markerte området. Den grønn- og hvitstiplede sirkelen angir prøveområdet som skal brukes til å klone eller reparere.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angi prøveområdet, drar du innenfor den grønne og hvite sirkelen for å flytte den til et annet område i bildet.
  • Hvis du vil angi det markerte området som skal klones eller repareres, drar du innenfor den røde og hvite sirkelen.
  • Hvis du vil justere størrelsen på sirklene, flytter du pekeren over kanten på en av sirklene til pekeren endres til en tohodet pil, og deretter drar du for å gjøre begge sirklene større eller mindre.
  • Hvis du vil avbryte operasjonen, trykker du Tilbake (Windows) eller Delete (Mac OS).

Gjenta denne prosedyren for hvert bildeområde som trenger retusjering. Hvis du vil fjerne alle prøveområdene og starte på nytt, klikker du Fjern alle-knappen i verktøyalternativene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet