HiDPI-støtte

InDesign er et program som støtter høy pikseltetthet (HiDPI). Programmet støtter forskjellige skjerminnstillinger for piksler per tomme (PPT) og dynamiske PPT-endringer. Brukergrensesnittet ser konsekvent bra ut på en rekke forskjellige innstillinger for PPT-visning. Med støtte for PPT-følsomhet i InDesign er brukergrensesnittet forutsigbart i visning med høy PPT. Brukergrensesnittelementene er skarpe og klare og er visuelt tiltalende under ulike skaleringsfaktorer.

Funksjoner for høy pikseltetthet i Windows

En liste over funksjoner relatert til høy pikseltetthet som støttes på Windows-plattformen.

Funksjon

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Kontrollpanelinnstillinger for PPT

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

PPT-virtualisering for programmer som ikke er PPT-følsomme

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

PPT-virtualisering for programmer som er PPT-følsomme for system

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

API for å deklarere PPT-følsomhet

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

API-er for å hente systemmetrikk og PPT

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vindusmelding for PPT-endring

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

API-er for å hente PPT for skjerm

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Krever omstart/avlogging for PPT-endring for skjerm

-

-

-

-

Nei

Krever omstart/avlogging for PPT-endring for system

Start på nytt

Start på nytt

Logg av

Logg av

Logg av

PPT-innstilling per bruker

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Automatisk konfigurering av PPT ved første pålogging

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Automatisk konfigurering av PPT ved hver pålogging

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

PPT på skjermnivå

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Visningsavstand innlemmet i standardberegning av PPT

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Kontroller for PPT for systemet og PPT på skjermnivå

Windows beregner PPT-verdien for systemet ved første pålogging for å velge PPT-verdien som gir den beste opplevelsen for den aktuelle maskinvaren. Du kan overstyre PPT-verdien som er standard for systemet, i kontrollpanelet for å gjøre brukergrensesnittet større eller mindre enn standardinnstillingen.  

Hvis du vil endre PPT-innstillingen i Windows 7 og Windows 8, gjør du følgende:

Endre PPT-innstillinger i Win 7 og Win 8

 1. Åpne Kontrollpanel, klikk Utseende og personalisering, og klikk deretter Visning.

 2. Gjør ett av følgende i skjermbildet Visning:

  • Hvis du vil øke størrelsen på tekst og andre elementer på skjermen, klikker du Middels – 125 % eller Større – 150, og deretter klikker du OK.
  • Hvis du vil redusere størrelsen på tekst og andre elementer på skjermen, klikker du Mindre – 100 % (standard), og deretter klikker du OK.
 3. Når du skal vise endringene, lukker du alle programmene og logger av.

Hvis du vil angi egendefinerte PPT-innstillinger i Windows 7 og Windows 8, gjør du følgende:

 1. Åpne Kontrollpanel, klikk Utseende og personalisering, og klikk deretter Visning.

 2. Klikk Angi brukerdefinert tekststørrelse (PPT) i skjermbildet Visning.

 3. Angi den ønskede prosenten i listen Skaler til denne prosentandelen av normal størrelse i dialogboksen Egendefinert PPT-innstilling, og klikk OK. I dette tilfellet er prosentverdien 150 % av standardverdien på 96 PPT lik 144 PPT. Legg merke til avmerkingsboksen Bruk Windows XP-basert PPT-skalering. Hvis du merker av i denne boksen, deaktiverer du PPT-virtualisering.

 4. Hvis du vil vise endringene, lukker du alle programmene, og deretter logger du av og på igjen.

Endre PPT-innstillinger i Win 8.1

Avmerkingsboksen La meg velge ett skaleringsnivå for alle mine visninger bestemmer hvorvidt skaleringsvirkemåten for Windows 8 (ikke merket) eller Windows 8.1 (merket) skal brukes:

 • Windows 8-virkemåte: Skrivebordsprogrammer som ikke er PPT-følsomme, skaleres i henhold til PPT-verdien for den primære skjermen. Brukere kan endre denne systemomfattende skaleringsfaktoren ved å velge en annen alternativknapp eller angi en egendefinert verdi.
 • Windows 8.1-virkemåte: Skrivebordsprogrammer som ikke er PPT-følsomme, skaleres i henhold til PPT-verdien for hver skjerm enkeltvis. Brukere kan foreta videre justeringer ved hjelp av overstyring av skrivebordsskalering.

Hvis du ikke velger å la Windows håndtere visningsinnstillingene, er Windows 8-funksjonaliteten aktiv. Windows 8-alternativknappene for å ta i bruk en systemomfattende skaleringsfaktor vises i Kontrollpanel. Skalering på skjermnivå er med andre ord deaktivert.

Hvis du velger å la Windows håndtere visningsinnstillingene, er skaleringsfunksjonaliteten på skjermnivå for Windows 8.1 aktiv, og alternativknappene i Kontrollpanel erstattes med en glidekontroll for forminskning og forstørring. Denne kontrollen angir en overstyring av skrivebordsskalering. Glidebryteren kan ha flere innstillinger, avhengig av området for PPT-platåer i den gjeldende maskinkonfigurasjonen.

Hvis du bruker en ny verdi for overstyring av skrivebordsskalering, justeres skaleringen av hver skjerm opp eller ned tilsvarende, hvis mulig. Hvis en skjerm allerede er på minimum (96 PPT = 100 % skalering) eller maksimum (192 PPT = 200 % skalering), får overstyringen ingen virkning på denne skjermen. Hvis oppskalering for en skjerm resulterer i at den virtuelle størrelsen blir mindre enn minimumsoppløsningen på 1024 x 720, får overstyringen innen virkning.

Når du tar i bruk en endring fra glidekontrollen for forminskning og forstørring (ved hjelp av Bruk-knappen), blir den nye skaleringen iverksatt umiddelbart. Denne nye skaleringen for punkgrafikk påvirker alle programmene. Innholdet i PPT-følsomme programmer kan være litt uskarpt til neste pålogging når PPT-verdiene leses på nytt og gjengis tilsvarende.

Hvis du vil angi brukerdefinerte PPT-innstillinger i Windows 8.1 med skalering på skjermnivå, gjør du følgende:

 1. Åpne Kontrollpanel, klikk Utseende og personalisering, og klikk deretter Visning.

 2. Gjør ett av følgende i skjermbildet Visning:

  • Hvis du vil øke størrelsen på tekst og andre elementer på skjermen, beveger du glidebryteren mot Større og klikker Bruk.
  • Hvis du vil redusere størrelsen på tekst og andre elementer på skjermen, beveger du glidebryteren mot Mindre og klikker Bruk.
 3. Disse endringene tas i bruk umiddelbart. Programmene skaleres og virtualiseres til av- og pålogging.

Hvis du vil angi brukerdefinerte PPT-innstillinger i Windows 8.1 uten skalering på skjermnivå, gjør du følgende:

 1. Velg menyen Start, klikk Kontrollpanel, klikk Utseende og personalisering, og klikk deretter Visning.
 2. Merk av for La meg velge ett skaleringsnivå for alle mine visninger. Skjermbildet i Windows 7 og Windows 8 vises. Du kan endre PPT ved hjelp av de kjente alternativknappene.