Du kan legge til et merke for gjeldende sidetall på sidene for å angi hvor på siden sidetallet skal plasseres, og hvordan det skal se ut. Ettersom et sidetallsmerke oppdateres automatisk, vises alltid det riktige sidetallet, selv om du legger til, fjerner eller omorganiserer sider i dokumentet. Sidetallsmerker kan formateres som tekst.

Legge til et sidetallsmerke på en malside

Sidetallsmerker legges vanligvis til på malsider. Når du bruker malsider på dokumentsider, oppdateres sidenummereringen automatisk, på samme måte som topp- og bunntekster.

Sidenummer i mal
Sidetall i mal A (til venstre) og side 5 basert på samme mal (til høyre)

Hvis det automatiske sidetallet er på en malside, vises malsideprefikset. På en dokumentside vises det automatiske sidetallet. På et montasjebord vises MB.

Se videoopplæringen Legge til sidenummerering.

  1. Gå til Sider-panelet, og dobbeltklikk på malsiden der du vil legge til sidetallet. Hvis du vil opprette malsider, kan du se Opprette maler.

  2. Opprett en tekstramme som er stor nok til å romme det lengste sidetallet og eventuell tekst du vil vise ved siden av det. Plasser tekstrammen der du vil at sidetallet skal vises.

    Hvis dokumentet har motstående sider, må du opprette separate tekstrammer for venstre og høyre malside.

  3. I tekstrammen for sidetallet legger du til tekst som skal vises foran eller bak sidetallet (for eksempel “Side”).

  4. Plasser innsettingspunktet der du vil at sidetallet skal vises, og velg deretter Tekst > Sett inn spesialtegn > Merker > Gjeldende sidetall.

  5. Bruk malsiden på dokumentsidene der du vil at sidetallet skal vises. Hvis du vil bruke malsider, kan du se Bruke malsider.

Merk:

Hvis du vil fjerne sidetallet fra den første siden i dokumentet, har du to valg. Du kan bruke en annen mal eller malen Ingen, eller du kan overstyre og slette maltekstrammen på dokumentsiden. Ctrl/Kommando+Skift+klikk en maltekstramme for å overstyre den.

Endre sidenummereringsstilen

Som standard nummereres sidene med arabiske tall (1, 2, 3 ...). Du kan imidlertid nummerere sider med romertall med store eller små bokstaver (i, ii, iii ...) eller med vanlige store eller små bokstaver (a, b, c ...). Du kan også nummerere sidene med nuller foran. Hver del av dokumentet der det brukes en annen nummereringsstil, kalles en seksjon.

I japanske, kinesiske eller koreanske versjoner brukes arabiske tall som standard for sidetall. Hvis du bruker kommandoen Valg for nummerering og seksjon, kan du angi nummereringsstil, f.eks. romertall, arabiske tall, kanji eller annet. Stil-valget lar deg velge antall siffer i sidetallet, f.eks. 001 eller 0001. Hver del av dokumentet der det brukes en annen nummereringsstil, kalles en seksjon. For mer informasjon om seksjoner, se Definere seksjonsnummerering.

Bruk dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg for å endre sidenummereringsstilen til et annet format. Du kan også bruke denne dialogboksen for å starte sidenummereringen på nytt, eller for å starte sidenummereringen med et bestemt tall som du angir.

  1. Gå til Sider-panelet og marker siden der seksjonen med den nye nummereringsstilen skal starte.

  2. Velg Layout > Nummererings- og seksjonsvalg.

  3. Angi ønskede valg, og klikk deretter på OK. Se Valg for dokumentnummerering.

Ikonet for seksjonsindikatoren  vises over sideikonet i Sider-panelet, noe som indikerer begynnelsen på en ny seksjon.

Merk:

Hvis et tall eller en bokstav vises før det gjeldende sidetallet du satte inn, betyr det at et seksjonsprefiks er inkludert. Hvis du ikke vil ha dette prefikset, fjerner du merkingen for Inkluder prefiks ved nummerering av sider i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg.

Vanlige oppgaver for sidenummerering

InDesign har mange forskjellige funksjoner for å lage effekter for sidenummerering.

Oppgave:

Gjør følgende:

Legge sidenummerering til dokumenter i en bok

Se Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok.

Legge til seksjonsnumre og kapittelnumre.

Se Legge til seksjons- og kapittelnummerering.

Opprette løpende topp- eller bunntekster som bruker tekstvariabler, for eksempel opprettelsesdato, filnavn eller gjeldende overskrift eller tittel.

Se Opprette topp- og bunntekster og Tekstvariabler.

Sette inn teksten “Side x av y”, der x er gjeldende side og y er det totale antallet sider.

Sette inn en Gjeldende sidetall-markør for x, og sette inn tekstvariabelen Siste sidetall for y (velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel > Siste sidetall).

Opprette et artikkelhopp med teksten “Fortsetter på side x”.

Se Legge til automatiske sidetall for artikkelhopp.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet