Brukerveiledning Avbryt

Gjenopprette og angre

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens (kun tilgjengelig i USA)
   1. Tekst til bilde (beta)
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Gjenopprette dokumenter

InDesign beskytter mot uventede strømbrudd og systemfeil via en funksjon for automatisk gjenoppretting. Data som er automatisk gjenopprettet, eksisterer i en midlertidig fil som er atskilt fra den originale dokumentfilen på disken. Under vanlige omstendigheter trenger du ikke å tenke på data som er automatisk gjenopprettet, fordi alle dokumentoppdateringer som er arkivert i den automatiske gjenopprettingsfilen, legges automatisk til i den originale dokumentfilen når du velger kommandoen Arkiver eller Arkiver som eller avslutter InDesign på vanlig måte. Det er bare viktig med data som er automatisk gjenopprettet hvis du ikke fikk arkivert dataene før et strømbrudd eller en systemfeil.

Du bør uansett arkivere filene ofte og ta sikkerhetskopier i tilfelle strømbrudd eller en systemfeil.

Finne gjenopprettede dokumenter

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Start InDesign.

  Hvis det finnes data som er automatisk gjenopprettet, viser InDesign det gjenopprettede dokumentet automatisk. [gjenopprettet] vises etter filnavnet på tittellinjen til dokumentvinduet for å angi at dokumentet inneholder endringer som ikke er arkivert, men som har blitt gjenopprettet automatisk.

  Merk:

  Hvis InDesign ikke kan åpne et dokument ved å bruke automatisk gjenopprettede endringer, kan data som er automatisk gjenopprettet, være ødelagt.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere de gjenopprettede dataene, velger du Fil > Arkiver som. Angi et arkiveringssted og et nytt filnavn, og velg Arkiver. Kommandoen Arkiver som beholder den gjenopprettede versjonen som inneholder de automatisk gjenopprettede dataene. [gjenopprettet] forsvinner fra tittellinjen.

  • Hvis du vil forkaste automatisk gjenopprettede endringer og bruke den siste versjonen av dokumentet som ble arkivert på disken før systemfeilen oppstod, lukker du filen uten å arkivere den, og deretter åpner du filen på disken, eller du velger Fil > Gjenopprett.

Endre arkiveringssted for gjenopprettede dokumenter

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
 2. Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) under Gjennopprettingsdata for dokument.
 3. Angi den nye plasseringen for det gjenopprettede dokumentet, klikk på Velg (Windows) eller Velg (Mac OS) og velg deretter OK.

Angre feil

Du kan om nødvendig avbryte tidkrevende operasjoner før de er fullført, angre de siste endringene eller gå tilbake til en tidligere arkivert versjon. Du kan angre eller gjenta opptil flere hundre av de siste handlingene (antallet avhenger av hvor mye minne som er tilgjengelig, og hva slags handlinger du utførte). Serien med handlinger slettes når du velger kommandoen Arkiver som, lukker et dokument eller avslutter programmet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angre den siste endringen, velger du Rediger > Angre [handling]. (Det er enkelte handlinger du ikke kan angre, for eksempel rulling.)

  • Hvis du vil utføre en handling på nytt, velger du Rediger > Utfør likevel [handling].

  • Hvis du vil angre alle endringer du har gjort siden forrige gang du arkiverte prosjektet, velger du Fil > Gjenopprett (InDesign) eller Fil > Gjenopprett innhold (InCopy).

  • Hvis du vil lukke en dialogboks uten å iverksette endringene, velger du Avbryt.

Gjenopprette skadde dokumenter automatisk

Det er flere faktorer, både interne og eksterne for InDesign-applikasjonen, som kan føre til at dokumenter blir ødelagt. 

InDesign har en automatisk reparasjonsmekanisme som oppdager og gjenoppretter ødelagte dokumenter automatisk. Den gjenopprettede versjonen av dokumentet åpnes i InDesign, og du blir bedt om å lagre det før du fortsetter.

varsel
Lagre det gjenopprettede dokumentet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?