Gjenopprette InDesign-dokumenter

Lær deg hvordan man gjenoppretter dokumenter eller filer hvis InDesign lukkes uventet.

Hvis InDesign lukkes uventet på grunn av systemfeil, strømbrudd eller andre problemer, kan lagrede endringer i InDesign-dokumenter være tapt. InDesigns automatiske gjenopprettingsfunksjon hjelper deg med å få tilbake disse dokumentene.  

Om InDesigns automatiske gjenopprettingsfunksjon

Mens du gjør endringer til et InDesign-dokument, utfører InDesign en minilagring av endringene én gang hvert minutt. InDesign lagrer disse endringene i midlertidige filer i InDesigns gjenopprettingsmappe, legger endringene til dokumentet, og sletter deretter de midlertidige filene hver gang du velger Fil > Lagre. Hvis InDesign lukkes uventet, forsøker InDesign å bruke disse midlertidige filene til å gjenopprette endringene i dokumentet.

Innhold i mappen InDesign Recovery

Hver bruker har en separat InDesign Recovery-mappe. Hvis InDesign ikke finner mappen InDesign Recovery ved oppstart, oppretter den mappen på nytt.

 •  dbt [tilfeldig alfanumerisk tegn]: En midlertidig fil med minilagret informasjon for hvert åpne InDesign-dokument. Navnene på disse midlertidige filene vil alltid begynne med «dbt» og, i Windows, slutte med «tmp».
 • Standardinnstillinger: En midlertidig fil som lagrer standardinnstillinger. Det er den første temp-filen som listes opp når du ser innholdet i InDesign Recovery-mappen etter navn.
 • RecoveryData: En indeks for alle åpne InDesign-dokumenter og dokumenter som har krasjet, inkludert komplette banenavn. Listen over åpne dokumenter inneholder baner, ikke alias, som betyr at InDesign ikke kan gjenopprette filer du flytter eller gir nytt navn etter et krasj.
 • ProtectiveShutdownLog: En loggfil som genereres hvis InDesign krasjer på grunn av en tilgangsbrudd. Denne loggfilen er nyttig når man skal identifisere en spesifikk plugin som kan ha forårsaket feilen.
Merk:

Hvis du tar dokumentet som trenger gjenoppretting til et annet system og åpner det der, vil InDesign ikke kunne søke gjennom RecoveryData-filen, og du mister muligheten til å gjenopprette data som kan ha blitt lagret før krasjen. Derfor bør du prøve å gjenopprette dokumentene umiddelbart etter et krasj ved å starte InDesign og lagre gjenopprettede dokumenter.

Plasseringer av mappen InDesign Recovery

 • macOS: Brukere/[Brukernavn]/Bibliotek/Hurtigbuffer/Adobe InDesign/Versjon[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows: C:\Brukere\[Brukernavn]\AppData\Lokal\Adobe\InDesign\Versjon [#].0\en_US\Hurtigbufre\InDesign Recovery
Merk:

Informasjonen i mappene over er i kryptert format. Du kan ikke bruke den til å gjenopprette dokumentet ved å bruke et verktøy fra tredjepart eller tvinge InDesign til å gjenopprette data for deg.

Gjenopprette et InDesign-dokument

 1. Start InDesign på nytt for å begynne den automatiske gjenopprettingsprosessen.

  InDesign sjekker mappen InDesign Recovery etter informasjon om dokumenter som var åpne når det ble lukket, og prøver deretter å åpne disse dokumentene og inkludere alle minilagrede dokumenter i dem.

 2. Lagre det gjenopprettede dokumentet eller gå tilbake til den sist lagrede versjonen av dokumentet.

  Hvis InDesign klarer å åpne et dokument og inkluderer minilagret informasjon til dokumentet, vises filnavnet på følgende måte: «[Mitt originale filnavn] Recovered».

  • For å lagre det gjenopprettede dokumentet, velger du Fil > Lagre eller Fil > Lagre som. Når du blir bedt om det, klikker du på Ja for å overskrive den originale filen, og inkluderer den gjenopprettede, tidligere ulagrede informasjonen.
  • Du kan også velge Fil > Tilbake for å gå tilbake til den sist lagrede versjonen av dokumentet. Denne versjonen vil ikke inkludere ulagrede endringer du gjorde i dokumentet før InDesign lukket uventet.

  Hvis et gjenopprettet dokument er for skadet til å åpnes, kan det hende InDesign avsluttes igjen eller viser en feilmelding.

 3. (Valgfritt) sjekk filen ProtectiveShutdownLog for å påvise om en plugin fra en tredjepart førte til at InDesign krasjet.

  Åpne filen i et tekstredigeringsprogram for å se tid, dato, feil og plugin-moduler som var lastet inn i InDesign når krasjen skjedde. Se Feilsøking av pluginer fra tredjeparter.

Meldinger under automatisk gjenoppretting

Mens InDesign prøver å gjenopprette dokumentet ditt, kan det hende du ser en av meldingene i tabellen under.

Noen meldinger spør deg hvordan du vil fortsette. Under noen omstendigheter kan du klikke på følgende knapper:

 • Klikk på Ja for å fortsette gjenopprettingen av gjenværende dokumenter, men la dokumentet forbli i listen over dokumenter i RecoveryData-filen. Neste gang du starter InDesign vil det forsøke å gjenopprette dette dokumentet igjen.
 • Klikk på Nei for å fortsette gjenopprettingen av gjenværende dokumenter, men fjerne dokumentet fra listen over dokumenter i RecoveryData-filen. InDesign vil ikke prøve å gjenopprette denne filen igjen.
 • Klikk på Avbryt for å avslutte gjenopprettingsprosessen for alle dokumenter. Neste gang du starter InDesign, vil det forsøke å gjenopprette alle dokumenter igjen.
 • Klikk på Lagre som for å lagre det reparerte dokumentet som et nytt dokument.
 • Klikk på Fortsett for å jobbe med det nye dokumentet uten navn.

Melding

Hva betyr det?

Vil du starte automatisk gjenoppretting?

Minst ett av dokumentene som krever gjenoppretting er skadet (selv om meldingen ikke nevner noe om skade). Se Feilsøke skadede InDesign-dokumenter.

[Filnavn] ikke funnet. Vil du utsette gjenopprettingen av denne?

InDesign fant ikke dokumentet fordi det er slettet,
flyttet eller har fått nytt navn. Eller det kan hende volumet (serveren) der dokumentet er plassert, er midlertidig utilgjengelig.

[Filnavn] kunne ikke gjenopprettes fordi det har blitt endret.

Dokumentet er allerede gjenopprettet og lagret via et nettverk, så innholdet i dokumentet ikke lenger matcher den lokale filen som inneholder den minilagrede informasjonen. For å finne filen, velger du Fil > Åpne.  

Kan ikke åpne ukjent dokument. Databasens feilinformasjon er ikke tilgjengelig.

Dokumentets midlertidige fil er skadet eller kan ikke finnes. Du kan fortsatt åpne den sist lagrede versjonen av dokumentet.

[Filnavn] er så skadet at den ikke kan gjenopprettes.

Dokumentet kan ikke gjenopprettes fordi det er skadet. Se Feilsøke skadede InDesign-dokumenter.

[Filnavn] kan være skadet. Ønsker du å åpne det allikevel?

Dokumentet inneholder inkonsekvenser som kan føre til at InDesign krasjer. Hvis du åpner dokumentet, bør du kopiere og lime inn innholdet i et nytt dokument. Se Feilsøke skadede InDesign-dokumenter.

InDesign har oppdaget at filen [Filnavn] er skadet. Vi har reparert filen, men noe innhold kan mangle.

(Anbefalt) Klikk på Lagre som for å lagre den reparerte filen med et nytt navn.

Den originale filen var ødelagt og en ny fil har blitt opprettet med det gjenopprettede innholdet. Du kan lagre filen eller fortsette å jobbe med det nye dokumentet uten navn.

InDesign har oppdaget at filen [Filnavn] er skadet.

Vi har reparert filen, men noe innhold kan mangle. Den originale filen er intakt, og den reparerte filen er en kopi av denne

Den originale filen var ødelagt og en ny fil har blitt opprettet med det gjenopprettede innholdet.  

Adobe-logoen

Logg på kontoen din