Problem: Plik przekształceń językowych użyty do skonfigurowania instalacji programu Acrobat poprzez wiersz polecenia nie został zastosowany i wyświetlany jest błąd. 

Jeśli używasz polecenia msiexec, które obejmuje plik przekształcenia językowego (*.mst), wyświetlany jest błąd: Błąd zastosowania przekształceń. Zweryfikuj, czy podane ścieżki przekształceń są prawidłowe.

Rozwiązanie: Uwzględnij plik poprawki w swoim poleceniu. 

Upewnij się, że plik poprawki (*.msp) został uwzględniony w poleceniu. Aby uwzględnić plik poprawki, w poleceniu użyj właściwości PATCH.

Na przykład zaktualizowany wiersz polecenia powinien wyglądać następująco:

msiexec /i AcroPro.msi PATCH=”[path]\<nazwapliku>.msp" TRANSFORMS=”[path]\<nazwapliku>.mst"

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online