Problem

Po zainstalowaniu programu Adobe Acrobat X 10.0.1 w 64-bitowym systemie Windows 7 menu kontekstowe programu Acrobat zniknęło z Eksploratora Windows. 

Rozwiązanie 1: Zarejestruj plik DLL menu kontekstowego

  1. Wybierz opcję Start > Wszystkie programy.
  2. Kliknij opcję Akcesoria.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  4. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
  5. Wpisz poniższy wiersz i naciśnij klawisz Return.

W programie Acrobat 10 i 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows:

regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat Elements\ContextMenu64.dll"

W programie Acrobat 10 i 32-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows:

regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat Elements\ContextMenu32.dll"  

W programie Acrobat 9 i 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows:

regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat Elements\ContextMenu64.dll" 

W programie Acrobat 9 i 32-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows:

regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat Elements\ContextMenu32.dll"  

 

Rozwiązanie 2: Dodaj klucz menu kontekstowego programu Acrobat do folderu Approved w rejestrze okna.

Sprawdź, czy ciąg o wartości Adobe.Acrobat.ContextMenu nie jest blokowany przez komputer z systemem Windows.

Ścieżka do ciągu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell
Extensions\Blocked z wartością: Adobe.Acrobat.ContextMenu

Jeśli ciąg znajduje się w zablokowanych kluczach okna, usuń ten konkretny ciąg z powyższej lokalizacji na komputerze, którego dotyczy problem, i uruchom komputer ponownie.

Powyższy ciąg powinien znajdować się tylko w folderze Approved. 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online