Firma Apple nie będzie już oferować aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania QuickTime starszego typu w systemie Windows. W związku z tym oprogramowanie to będzie podatne na ataki. Aby zapewnić ochronę programów Acrobat i Reader, firma Adobe również wycofała obsługę programu QuickTime w systemie Windows. Programy Acrobat DC i Reader DC korzystają teraz z wbudowanego w systemie Windows odtwarzacza do odtwarzania filmów QuickTime starszego typu — filmów osadzonych w plikach PDF utworzonych w programie Acrobat 9 i starszych wersjach.

Podczas próby odtworzenia filmów QuickTime osadzonego w pliku PDF zostanie wyświetlone następujące ostrzeżenie:

Komunikat z ostrzeżeniem

Jest to zachowanie domyślne. Aby zmienić to zachowanie, wybierz pozycje Edycja > Preferencje i wybierz pozycję Multimedia (starsze):

  • Nie używaj programu QuickTime Player do odtwarzania plików multimedialnych: domyślnie w celu odtwarzania starszych plików multimedialnych QuickTime w systemie Windows używany jest odtwarzacz wbudowany, a nie program QuickTime Player. Ponadto jeśli ta opcja nie jest wybrana, a program QuickTime Player jest niedostępny, w systemie Windows używany jest odtwarzacz wbudowany.
Opcje odtwarzacza

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online