Problem: podczas konwertowania pliku visio na plik PDF przy użyciu menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) w środowisku App-V, w programie Acrobat wyświetlany jest błąd „Brak plików modułu PDFMaker”

Komunikat o błędzie braku plików modułu PDFMaker

Rozwiązanie/metoda obejścia problemu:

1. Użyj wtyczki programu „Acrobat” w programie Visio, aby utworzyć pdf

Wtyczka programu „Acrobat” w programie Visio

2. Utwórz klucz rejestru:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\\Visio\Application]"AddonsPath"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\AppV\\Client\\Integration\\AD27D1EE-7CF5-4AD2-B5B3-C34AD99B76EA\\Root\\PDFMaker\\Office"

Pobierz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online