Powolne drukowanie w trybie non-PostScript

Powolne drukowanie w trybie non-PostScript może wystąpić w przypadku pliku PDF z osadzoną czcionką niesystemową (dotyczy wersji programu Acrobat DC ze stycznia 2016 r.).

Pliki zadań drukowania (PRN, XPS) powstałe podczas drukowania w trybie non-PostScript zawierają czcionki osadzone w postaci wektorów zamiast glifów, co powoduje znaczne zwiększenie rozmiaru pliku i w rezultacie spowolnienie drukowania.

Rozwiązanie: Edytuj rejestr

Firma Adobe w porozumieniu z firmą Microsoft pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Do momentu jego rozwiązania możliwe jest obejście problemu przez ręczne wprowadzenie zmian w rejestrze, co spowoduje przełączenie na stary interfejs API używany w poprzednich wersjach programów Acrobat lub Reader.

 1. Otwórz rejestr, otwierając okno Uruchamianie (klawisz Windows + R), wprowadzając regedit.exe, a następnie klikając przycisk OK.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  1. Biorąc pod uwagę zainstalowaną wersję produktu, znajdź odpowiednią lokalizację i utwórz odpowiedni klucz typu DWORD (wyłącznie w rejestrze Wow6432Node, jeżeli komputer jest urządzeniem 64-bitowym).
  2. Utwórz klucz o nazwie FeatureState w miejscu wskazanym poniżej; domyślnie klucz taki nie figuruje w systemie.

  W przypadku programu Acrobat DC (ciąg dalszy):

  • Klucz: 4033257
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  W przypadku programu Acrobat Reader DC (ciąg dalszy):

  • Klucz: 4033257
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  W przypadku programu Acrobat DC (Classic – Acrobat 2015):

  • Klucz: 4033260
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState

  W przypadku programu Acrobat Reader (Classic – Acrobat 2015):

  • Klucz: 4033260
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Acrobat Reader\2015\FeatureState

  Program Acrobat XI:

  • Klucz: 3919626
  • Lokalizacja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\FeatureState
 3. Zmień wartość na „0”.

 4. Zrestartuj program Acrobat lub Reader.

Uwaga:

W przypadku zastosowania obejścia problemu dla każdego zadania drukowania pliku PDF tworzony jest tymczasowy plik, zabezpieczony przed zmianami. Plik tymczasowy tworzony jest w katalogu plików tymczasowych użytkownika. Nazwa pliku nadawana jest w formacie: Z@xxx.tmp. Użytkownik nie będzie w stanie usunąć tego pliku w bieżącej sesji systemu operacyjnego. W celu usunięcia pliku konieczny jest restart systemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online