Nowy klucz rejestru RunOnce tworzony przy każdym logowaniu użytkownika

W przypadku aktualizacji programu Acrobat/Reader do wersji 11.0.10 i 10.1.13 (w systemie Windows) za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na komputerze, tworzony jest nowy klucz rejestru RunOnce. Chociaż ten nowy klucz tak naprawdę nie uruchamia pliku wykonywalnego i nie spowalnia uruchamiania systemu, to jednak programy innych firm, które monitorują takie zmiany klucza, powodują wyświetlanie alertu. 

Ten problem nie występuje w systemie Mac OS.

Rozwiązanie 1: Wyloguj się z komputera i zaloguj się ponownie

Rozwiązanie 2: Uruchom ręcznie instalator msi

Uruchom instalator msi, który można pobrać tutaj. Jeśli jest to konieczne, uruchom ponownie komputer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online