Usuwanie błędu 131 występującego podczas aktualizacji programu Creative Cloud Desktop

Przy próbie aktualizacji programu Creative Cloud Desktop występuje błąd 131? Wypróbuj poniższe kroki.

Dlaczego w programie Creative Cloud Desktop występuje błąd 131?

W przypadku wystąpienia błędu 131 program Creative Cloud Desktop może zgłosić jeden z następujących komunikatów:

 • Nie można zsynchronizować. Zainstaluj komponenty synchronizacji i spróbuj ponownie. Kod błędu: 131
 • Problemy z aktualizacją aplikacji Creative Cloud. Kod błędu: 131
 • Aktualizacja Creative Cloud nie powiodła się. Nie można aktualizować aplikacji. Kod błędu: 131
Kod błędu 131

Błąd 131 w programie Creative Cloud Desktop

Błąd 131 w programie Creative Cloud Desktop

Błąd 131 wskazuje, że trzeba zamknąć niektóre procesy Creative Cloud działające w tle, takie jak Adobe Content Synchronizer (uprzednio CoreSync), Creative Cloud Libraries Synchronizer (uprzednio CCLibrary), Creative Cloud Content Manager (uprzednio CCXProcess) oraz Node, zanim będzie można zaktualizować program Creative Cloud Desktop. 

Jak naprawić błąd 131?

Aby naprawić błąd 131, wystarczy wymusić zamknięcie następujących procesów w tle Creative Cloud:

 • Creative Cloud Content Manager
 • Creative Cloud Libraries Synchronizer
 • Adobe Content Synchronizer
 • Node

Aby dowiedzieć się, jak zamknąć te procesy w tle, postępuj zgodnie z instrukcjami dla systemu operacyjnego.

 1. Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Menedżer zadań.

 2. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Więcej szczegółów, jeśli Menedżer zadań nie jest całkowicie rozszerzony.

 3. Na karcie Procesy wybierz opcję Creative Cloud Content Manager. Następnie wybierz opcję Zakończ zadanie

  Zakończenie zadania dla procesów w tle

 4. Powtórz krok 3 w odniesieniu do elementów Creative Cloud Libraries SynchronizerAdobe Content Synchronizer oraz Node.

 5. Spróbuj ponownie zaktualizować program Creative Cloud Desktop.

 1. W programie Finder wybierz opcje Przejdź > Narzędzia.

  Wybierz polecenie Idź, a następnie opcję Narzędzia

 2. Dwukrotnie kliknij aplikację Monitor aktywności.

  Monitor aktywności

 3. W polu wyszukiwania (po prawej na górze) wpisz Creative Cloud Content Manager.

  Pole wyszukiwania
  Zamykanie procesu Creative Cloud Content Manager

 4. Na liście dwukrotnie kliknij pozycję Creative Cloud Content Manager i wybierz opcję Zakończ.

  Okno zakończenia

 5. Wybierz opcję Wymuś zamknięcie.

  Wymuszanie zamknięcia procesów

 6. Powtórz kroki 3—5 w odniesieniu do elementów Adobe Content SynchronizerCreative Cloud Libraries Synchronizer oraz Node.

 7. Spróbuj ponownie zaktualizować program Creative Cloud Desktop.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?