Błąd związany z ograniczonym dostępem w aplikacji Creative Cloud

Ograniczony dostęp do aplikacji lub usług firmy Adobe

Narzędzie Creative Cloud Cleaner umożliwia rozwiązanie problemów związanych z następującym komunikatem o błędzie:

 • „Możesz mieć ograniczony dostęp do aplikacji lub usług firmy Adobe”.

Jest również przydatne w przypadkach, gdy wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów, które według użytkownika są błędne:
 • Aplikacje Creative Cloud są dostępne w wersji próbnej.
 • Upłynięcie okresu ważności wersji próbnej
 • „Nie można aktywować produktu [nazwa produktu]. Aby korzystać z tego produktu, należy go aktywować..."
To narzędzie działa poprzez edycję wpisów związanych z produktami firmy Adobe w pliku hosta, tak aby komputer mógł uzyskać dostęp do
naszych serwerów aktywacyjnych, umożliwiając pełen dostęp do zakupionych produktów.

 

Sposób pobierania i używania narzędzia Creative Cloud Cleaner

Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z przedstawionymi krokami:

Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pobrać plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

 2. Wybierz język: Naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub J, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Naciśnij klawisz Y, aby zaakceptować, lub klawisz N, aby odrzucić. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij 12, aby wybrać opcję Napraw plik hosta. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Potwierdź naprawę plików hostów: Naciśnij klawisz Y, a następnie Enter. To narzędzie służy do naprawy pliku hostów i wyświetla liczbę naprawionych wpisów.

 6. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner naciśnij klawisz Enter i uruchom ponownie komputer.

Mac OS

 1. Aby uruchomić narzędzie Adobe CC Cleaner, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 2. Wybierz język: naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub klawisz J, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: naciśnij klawisz Y, aby zaakceptować, lub klawisz N, aby odrzucić. Naciśnij klawisz Powrót.

 4. Wybierz opcję Napraw pliki hostów z tabeli, aby naprawić plik hostów, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie.

 5. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania programu Adobe Creative Cloud Cleaner kliknij opcję Zakończ i uruchom ponownie komputer.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto