Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud w trybie offline

Cel

Aplikacja Creative Cloud na komputer daje opcję usunięcia aplikacji Creative Cloud, co wyjaśniono w artykule https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/help/uninstall-remove-app.html.Jednak gdy komputer jest w trybie offline, nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji Creative Cloud na komputer, a zatem nie masz dostępu do tych funkcji. 

Kroki

Windows:

  1. Otwórz menu Windows i wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję System i kliknij opcję Aplikacje i funkcje.
  3. Z wyświetlonej listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikacje do usunięcia i kliknij „Odinstaluj”.


macOS:

  1. Znajdź folder aplikacji w folderze Aplikacje.
  2. Kliknij dwukrotnie alias dezinstalatora znajdującego się w tej lokalizacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Deinstalatory znajdują się również w lokalizacji /Applications/Utilities/Adobe Installers.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?