Jak prawidłowo odinstalować program Adobe Muse CC z systemu Mac OS i Windows (XP, 7 i 8)?

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz stronę na temat wycofania usługi Adobe Muse.

Aby prawidłowo odinstalować program Muse CC z komputera, użyj aplikacji komputerowej Creative Cloud (więcej informacji można znaleźć na stronie Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud). Aby odinstalować ręcznie, przejdź do odpowiedniej części poniżej.

Mac OS

 1. W aplikacji Finder wybierz polecenia HD > Programy > Narzędzia > Adobe Installers.

  Odinstalowywanie programu Muse
 2. W folderze Adobe Installers kliknij dwukrotnie ikonę Uninstall Adobe Muse (pl. Odinstaluj program Adobe Muse).

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji.

Windows XP

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.

 2. Znajdź program Adobe Muse na liście aplikacji, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji.

Windows 7

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.

 2. Znajdź program Adobe Muse na liście aplikacji i kliknij go dwukrotnie.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji.

Windows 8

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg pulpitu/ekranu startowego i z menu podręcznego wybierz polecenie Panel sterowania.

 2. W oknie Panel sterowania w kategorii Programy wybierz polecenie Odinstaluj program.

  Odinstalowywanie programu
 3. Znajdź program Adobe Muse na liście aplikacji i kliknij go dwukrotnie.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online