Перегляд коментарів

Список коментарів відображає всі коментарі у PDF-файлі та надає панель інструментів із загальними параметрами, наприклад сортуванням, фільтруванням та іншими параметрами для роботи з коментарями.

Список коментарів
Панель завдань «Коментар» містить список коментарів.

Відкриття списку коментарів

 1. Виберіть «Коментар» > «Список коментарів».
 2. Виконайте одну з наведених нижче дій за допомогою меню «Параметри» у верхній частині списку коментарів.
  • Розгорніть чи згорніть коментарі. Виберіть команду «Розгорнути всі» або «Згорнути всі» у меню параметрів списку коментарів. Щоб розгорнути або згорнути окремі коментарі, клацніть знак плюса або мінуса поряд із коментарем.

  • Від'єднайте список коментарів для його відображення у окремому вікні.

  • Імпорт і експорт коментарів.

  • Створення або друк зведення коментарів.

  • Експорт у Word або в AutoCAD.

  • Визначте параметри коментування.

Сортування коментарів

Коментарі у списку коментарів можна сортувати за автором, сторінкою, типом, датою, станом перевірки або станом особи. У низці відповідей сортується лише перше повідомлення, а повідомлення-відповіді сортуються в тій самій категорії, що і перше повідомлення у низці.

 1. Виберіть «Коментар» > «Список коментарів».
 2. Виберіть параметр із меню «Сортування за»  у списку коментарів.

Фільтрування коментарів

Ви можете приховати або показати коментарі за їхнім типом, рецензентом (автором), станом або станом перевірки. Фільтрування впливає на вигляд коментарів як у вікні документа, так і в списку коментарів. Коли ви роздруковуєте або підсумовуєте коментарі, ви можете вказати, чи друкуються або підсумовуються сховані коментарі. Коли ви приховуєте коментарі-примітки, на які одержано відповідь, вся решта відповідей у низці також приховується.

Примітка.

У рецензування за допомогою електронної пошти приховані коментарі не включаються, коли ви надсилаєте коментарі ініціаторові.

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій у меню «Фільтрувати коментарі»  у списку коментарів.
  • Щоб очистити всі фільтри, виберіть «Показати всі коментарі». Або ж скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+8 (Windows) або Command+8 (Mac OS).

  • Щоб приховати всі коментарі, виберіть пункт «Приховати всі коментарі». Також можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl+Shift+8 (у Windows) або Command+Shift+8 (у Mac OS).

  • Щоб виконати фільтрування коментарів, виберіть категорії, які потрібно відображати. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб відображалися лише неперевірені клейкі примітки, виберіть  > «Тип» > «Клейкі примітки», щоб відображалися лише клейкі примітки, а потім виберіть  > «Перевірено» > «Неперевірені», щоб відображалися лише неперевірені клейкі примітки.

  • Щоб видалити фільтр, виберіть для прихованих категорій значення «Усі». Наприклад, щоб виконати фільтрування для відображення коментарів лише від певного рецензента, виберіть  > «Рецензент» > «Усі».

  • Щоб відкрити всі спливаючі примітки, клацніть анотацію правою кнопкою та виберіть «Відкрити всі спливаючі примітки». (Доступно, лише якщо закрито список коментарів)

  • Щоб закрити всі спливаючі примітки, клацніть анотацію правою кнопкою та виберіть «Згорнути всі спливаючі примітки». (Доступно, лише якщо закрито список коментарів)

Відповідь на коментарі

Примітка.

У Reader функції коментування доступні лише в PDF-файлах, в яких активовано коментування. PDF-файли в ході рецензії зазвичай включають права коментування.

Відповіді на коментарі дуже важливі у спільному рецензуванні, коли учасники можуть прочитати коментарі один одного. Їх також можуть використовувати ініціатори рецензування, щоб рецензенти могли знати, як застосовуються їхні пропозиції. Коли один або декілька рецензентів відповідають на якийсь коментар, набір відповідей називається низкою. Перші дві відповіді з дискусії відображаються у спливаючій примітці. У списку коментарів відображаються всі відповіді. Відповіді ставляться уступом під первісним коментарем. Число відповідей на коментар з’являється в рамці, коли ви ставите курсор на коментарі.

A. Заголовок відповіді B. Меню параметрів C. Команда «Відповісти» в списку коментарів
Відповіді з’являються безпосередньо під коментарем у спливаючій примітці та у списку коментарів.

A. Заголовок відповіді B. Меню «Параметри» C. Команда «Відповісти» у списку коментарів 

Відповідь у спливаючій примітці

 1. Відкрийте спливаючу примітку для коментаря.
 2. Виберіть «Відповісти» в меню «Параметри».
 3. Введіть відповідь у полі, що з'явиться.

Відповідь у списку коментарів

 1. Виберіть коментар у списку коментарів.
 2. Виберіть «Відповісти» в меню «Параметри».
 3. Уведіть відповідь у полі, що з'явиться.

Вилучення відповіді

Якщо ви видаляєте коментар, на який були відповіді, видаляється лише коментар. Усі коментарі залишаються у PDF-файлі, дискусія зберігається. Перша відповідь отримує статус коментарю.

 1. У спливаючій примітці клацніть відповідь правою кнопкою та виберіть «Видалити».

Встановлення статусу або позначки

Примітка.

У Reader функції коментування доступні лише в PDF-файлах, в яких активовано коментування. PDF-файли в ході рецензії зазвичай включають права коментування.

Позначки стану та галочки використовуються для відстеження коментарів, що їх ви прочитали, або тих, що потребують додаткових дій. У Windows ви можете скористатися позначками стану та галочками, щоб вказати, які коментарі ви бажаєте експортувати у документ Word. Встановлюючи стан рецензування, ви можете показати чи приховати групу коментарів і поінформувати учасників рецензування, як ви збираєтесь обробляти коментар. Коли встановлено стан рецензування, можна усувати відображення стану рецензування з коментаря в списку коментарів, навіть якщо стан рецензування змінюється на «Немає». Галочки, призначені для вашого власного користування, не з’являються, коли інші переглядають PDF-файл, хіба що ви змінюєте стан коментарів.

Встановлення стану

 1. Виберіть коментар у списку коментарів і клацніть правою кнопкою, щоб відобразити меню параметрів. Потім виберіть параметр у меню «Задати статус».

  Статус рецензування з'являється в коментарі разом із іменем того, хто його встановив. Якщо стан рецензування для цього коментаря встановлює інший рецензент, у списку коментарів з’являються імена обох рецензентів разом зі станами рецензування.

 2. Щоб переглянути історію змін коментарів, клацніть значок примітки, позначку або рядок заголовка спливаючої примітки правою клавішею миші та виберіть «Властивості». Перейдіть на вкладку «Історія рецензії».

Позначення коментарів галочкою

 1. Виберіть коментар у списку коментарів, а потім клацніть поле з відміткою поруч із коментарем, щоб відобразився значок відмітки .

Підсумовування коментарів є зручним способом одержати зведення всіх коментарів, пов’язаних із даним PDF-файлом. Підсумовуючи коментарі, ви можете створити новий PDF-файл із коментарями, який можете друкувати, або ж ви можете просто надрукувати зведення. Зведення не асоціюється та не прив’язується до PDF-файлу, з якого походять коментарі.

Параметри макета сторінки для зведень коментарів
Параметри макета сторінки для зведень коментарів

A. Документ і коментарі зі з’єднувальними лініями на одній сторінці B. Документ і коментарі зі з’єднувальними лініями на окремих сторінках C. Лише коментарі D. Документи й коментарі з порядковими номерами 

Без налаштування Acrobat друкує PDF-файли із поставленими штампами. Для оптимального керування друком коментарів виберіть у списку коментарів  > «Друкувати зі зведенням коментарів».

 1. Виконайте фільтрування коментарів, щоб відобразити лише коментарі, які потрібно включити у зведення. (У списку коментарів виберіть команду «Фільтрувати коментарі» та виберіть категорії коментарів, які потрібно відображати.)
 2. Для оптимального керування друком коментарів виберіть  > «Друкувати зі зведенням коментарів». Також можна вибрати  > «Створити зведення коментарів», щоб створити з коментарів окремий PDF-файл.
 3. У діалоговому вікні «Створити зведення коментарів» виконайте наведені нижче дії.
  • Виберіть схему для документа і коментарів. Макет визначає доступні можливості.

  • Виберіть, як сортувати коментарі.

  • Вкажіть діапазон сторінок і виберіть, чи включати сторінки без коментарів.

  • Виберіть, які коментарі мають відображатися у зведенні: усі чи лише ті, що наразі відображаються.

 4. Клацніть «Створити зведення коментарів».

Пошук коментаря

Знаходження коментаря у списку коментарів шляхом пошуку за певним словом або фразою.

 1. Виберіть «Коментар» > «Список коментарів», щоб відобразити список коментарів.
 2. У полі «Пошук» вкажіть слово або фразу, які потрібно знайти.

У списку коментарів відображаються коментарі, які відповідають критеріям пошуку; кількість коментарів відображається в заголовку панелі.

Видалення коментарів

Неможливо видаляти коментарі інших рецензентів у спільній рецензії, а також заблоковані коментарі.

Примітка.

Щоб видалити всі коментарі з PDF-файлу, виберіть «Інструменти» > «Захист» > «Видалити приховану інформацію». Потім видаліть коментарі за допомогою діалогового вікна. Ця функція недоступна у програмі Reader.

Видалення коментаря

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Виділіть коментар і натисніть кнопку «Видалити».

  • У списку коментарів виберіть коментарі, які потрібно видалити, а потім у меню параметрів виберіть команду «Видалити».

   Примітка. Перед тим як натискати клавішу «Видалити», переконайтеся, що потрібний коментар виділено.

Розблокування коментаря

 1. Клацніть коментар правою клавішею миші та виберіть пункт «Властивості».
 2. Зніміть виділення з поля «Заблоковано».

Перевірка правопису всього тексту в коментарях

Ви можете перевіряти правопис у тексті, що ви додаєте в коментарі-нотатці або в полі форми. Проте ви не можете перевіряти правопис тексту в базовому PDF-файлі.

 1. Виберіть «Правка» > «Перевірка правопису» > «У коментарях, полях та редагованому тексті». Якщо PDF-файл відкрито в браузері, переконайтеся, що відкрито панель інструментів «Правка», і натисніть кнопку «Перевірка орфографії» .
 2. Клацніть «Пуск».
 3. Щоб змінити слово, виконайте одну з таких дій:
  • Виправте виділене слово. Щоб скасувати зміни, натисніть кнопку «Скасувати правку». Щоб схвалити зміну, клацніть команду «Змінити».

  • Двічі клацніть запропоноване виправлення.

  • Виділіть запропоноване виправлення та клацніть «Змінити». Клацніть «Змінити всі», щоб замінити кожний екземпляр нерозпізнаного слова запропонованим виправленням.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності