Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Імпорт коментарів

Примітка.

У Reader функції коментування доступні лише в PDF-файлах, в яких активовано коментування. PDF-файли в ході рецензії зазвичай включають права коментування.

Коментарі легко імпортувати з PDF-документа. Також можна імпортувати коментарі з файлу в форматі Form Data Format (FDF) або XFDF, що є FDF-файлом на основі XML. Неможливо відкривати та переглядати самі FDF- або XFDF-файли.

 1. У документі, в який потрібно імпортувати коментарі, у меню  «Параметри» списку коментарів виберіть пункт «Імпортувати файл даних».
 2. Виберіть «Всі файли (*.*) з меню. Якщо ви знаєте формат файлу коментарів, що бажаєте імпортувати, виберіть його.
 3. Двічі клацніть ім'я документа з коментарями.

  Розміщення коментарів збігається з розміщенням у файлі, з якого вони були імпортовані. Якщо коментарі з'являються не на своєму місці, PDF-документи джерела та призначення, можливо, різні. Наприклад, якщо коментарі імпортуються з десятисторінкового документа до двосторінкового, відобразяться лише коментарі на перших двох сторінках.

Експорт коментарів

Примітка.

У Reader функції коментування доступні лише в PDF-файлах, в яких активовано коментування. PDF-файли в ході рецензії зазвичай включають права коментування.

Якщо ви додаєте коментарі до PDF-файлу, що не є частиною керованої рецензії, вам може знадобитися експортувати ваші коментарі, щоб надіслати їх комусь, або вам може знадобитися імпортувати одержані коментарі. (PDF-файли у процесі керованої рецензії включають особливі функції, що уможливлюють надсилання та публікування ваших коментарів замість їх експорту).

Коли експортуються коментарі, створюється файл у форматі даних форми (FDF), що містить лише коментарі. Тому FDF-файли зазвичай менші за PDF. Ви або інший рецензент можете згодом імпортувати ці коментарі з FDF-файлу у вихідний PDF-файл.

Експорт коментарів до файлу даних

 1. У меню параметрів  списку коментарів виберіть пункт «Експортувати все до файлу даних».
 2. Назвіть файл та виберіть файли Acrobat FDF (*.fdf) або Acrobat XFDF (*.xfdf) для типу файлу.
 3. Вкажіть розташування файлу, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Експорт виділених коментарів

Примітка.

Експорт виділених коментарів недоступний в Reader.

 1. У списку коментарів виділіть коментарі, які потрібно експортувати.
 2. У меню параметрів  списку коментарів виберіть пункт «Експортувати вибране у файл даних».
 3. Назвіть файл та виберіть файли Acrobat FDF (*.fdf) або Acrobat XFDF (*.xfdf) для типу файлу.
 4. Вкажіть розташування файлу, а потім натисніть кнопку «Зберегти».

Експорт коментарів у Word (Windows)

У деяких примірниках рецензенти роблять коментарі у PDF-файлі, створеному з документа Microsoft Word. Ви можете переглянути вихідний документ Word, експортуючи ці коментарі з PDF-файлу. Наприклад, текст, вставлений, закреслений або замінений інструментами редагування тексту в PDF-файлі, може бути вилучений або перенесений просто у документ-джерело Word. Форматування, додане до коментарів (наприклад, текст жирним шрифтом), втрачається під час цього процесу і має бути додане до документа Word вручну.

Щоб перевірити документ Word за допомогою коментарів необхідно створити PDF із тегами з документа Word. Перед перенесенням редагувань тексту з PDF вилучіть будь-які додаткові слова або інформацію, а потім об’єднайте їх в один PDF (якщо ви маєте коментарі від декількох рецензентів). Якщо ви маєте намір імпортувати коментарі більше ніж один раз, може з’явитися потреба у створенні копії документа Word перед тим, як імпортувати коментарі, або ж коментарі можуть бути імпортовані неправильно.

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • У меню параметрів  списку коментарів виберіть пункт «Експортувати у Word».

  • У Word відкрийте вихідний документ, а потім виберіть «Коментарі Acrobat» > «Імпортувати коментарі з Acrobat». Для Word 2007 клацніть вкладку Acrobat і виберіть «Коментарі Acrobat» > «Імпортувати коментарі з Acrobat...».

 2. Прочитайте інструкції та натисніть «OK».
 3. У діалоговому вікні «Імпортувати коментарі з Adobe Acrobat» виберіть файли PDF і Word, виберіть одну з можливостей і клацніть «Далі»:

  Взяти коментарі з PDF-файлу

  Перехід до PDF-файлу, який містить коментарі.

  Помістити коментарі в цей файл Word

  Перехід до документа Word, до якого потрібно імпортувати коментарі.

  Усі коментарі

  Імпортуються всі коментарі.

  Усі коментарі з позначками

  Імпортуються лише коментарі з позначками.

  Тільки правка тексту: вставки, видалення та заміни

  Імпортуються лише коментарі, додані за допомогою команд редагування тексту на панелі «Анотації».

  Застосувати власні фільтри до коментарів

  Імпортує лише коментарі, вказані за автором, типом або станом.

  Увімкнути трасування змін перед імпортуванням коментарів

  Показуються зміни, виконані імпортованими коментарями у Word.

 4. (За потреби.) Якщо ви імпортували правки тексту, клацніть «Інтегрувати редагування тексту» у діалоговому вікні «Імпорт виконано успішно», щоб переглянути та застосувати кожне виправлення окремо. Для кожного виправлення виберіть одну з таких можливостей:

  Застосувати

  Застосовує зміни в документі і вилучає бульбашки коментарів. Якщо коментар видається порожнім, ви можете впровадити його, щоб подивитися, чи він містить пропуск або вертання каретки.

  Відмовитися

  Відхиляє всі виправлення та видаляє поле коментаря.

  Далі

  Пропускає поточне і переходить до наступного виправлення тексту. Пропущені і невпроваджені виправлення тексту з’являються як бульбашки в документі Word.

  Застосувати решту виправлень

  Впроваджує всю решту виправлень тексту і вилучає бульбашки коментарів.

  Скасувати останнє

  Скасовує останнє виправлення тексту, включно з будь-якими змінами, зробленими вручну.

 5. Видаліть бульбашки коментарів, що відображаються в документі Word:
  • Клацніть поле коментаря правою клавішею миші та виберіть команду «Видалити коментар».

  • Виберіть «Коментарі Acrobat» > «Видалити всі коментарі в документі». Для програми Word 2007 та новіших версій цей параметр доступний на стрічці Acrobat.

Примітка.

У PDF-файлах без тегів, у яких відсутня відповідна внутрішня структура для забезпечення правильного розташування імпортованих коментарів у зміненому документі, результати можуть дещо відрізнятися.

Текстові коментарі, що стосуються певних слів, зокрема виділених, викреслених, а також кареток вставлення, відображаються в тій самій групі слів, де їх було розміщено початково. Мальовані позначки та клейкі примітки розташовані в структурі документа так само, як і у вихідному документі. Коментарі, зроблені за допомогою інструментів «Коло», «Багатокутник», «Прямокутник» і «Штамп», завжди відображаються на тій самій сторінці, як і у вихідному документі.

Якщо в зміненому PDF-документі відсутні групи слів чи логічна структура, на яку посилається коментар, такий перенесений коментар відображається на тій самій сторінці, як і у вихідному документі (або на останній сторінці, якщо сторінки, на яку посилається коментар, не існує). У такому випадку правки тексту перетворюються на коментарі-примітки.

 1. Відкрийте оригінальний та рецензований PDF-файли.
 2. У відрецензованому PDF-файлі виберіть «Коментарі » > «Міграція коментарів».
 3. Виберіть оригінальний PDF-файл з меню «Від» та натисніть кнопку «OK».
 1. У списку коментарів виберіть коментар, клацніть кнопку «Встановити стан» та виберіть «Перенос» > [стан].

Експорт коментарів в AutoCAD (Acrobat Pro у Windows)

Рецензенти можуть додавати коментарі до PDF-файлу, створеного із креслення AutoCAD. Якщо ви скористалися AutoCAD PDFMaker, щоб створити PDF-файл, ви можете імпортувати коментарі до креслення AutoCAD і не переходити між вікнами AutoCAD і Acrobat. Ви можете імпортувати коментарі більшості типів, включно з графічними позначками, клейкими примітками, штампами і текстовими виправленнями.

 1. Збережіть PDF-файл, щоб переконатися, що включено останні додані коментарі.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню параметрів  списку коментарів виберіть пункт «Експортувати до AutoCAD», а потім у діалоговому вікні «Імпортувати коментарі» вкажіть PDF-файл та файл AutoCAD.

  • В AutoCAD виберіть «Позначки  Acrobat» > «Імпортувати коментарі з Acrobat...».

 3. В діалоговому вікні «Імпортувати коментарі» вкажіть PDF-файл, що містить коментарі, вкажіть, які коментарі імпортувати, та клацніть «Далі». Якщо ви імпортуєте власний набір коментарів, вкажіть набір, переконавшись, що вибрано лише бажані характеристики. Ви повинні вибрати щонайменше один параметр в кожній категорії.

  Показати по рецензенту

  Імпортує коментарі за окремими рецензентами.

  Показати по типу

  Імпортує коментарі за типом, наприклад, правки тексту та коментарі-примітки.

  Показати по стану

  Імпортує коментарі за станом рецензування.

  Показати по перевіреному стану

  Імпортує позначені коментарі.

  Усі імпортовані коментарі з’являються на шарі позначок Adobe Acrobat як власні об’єкти, які можна редагувати, фільтрувати або видаляти.

 4. Щоб змінити імпортований коментар (змінити стан, додати позначку або змінити текст), клацніть коментар правою клавішею миші, виберіть «Коментарі Acrobat» та виберіть параметр.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності