Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat XI. Якщо ви користуєтеся програмою Acrobat DC, див. довідку Acrobat DC.

Огляд Інспектора

Використовуйте Інспектор для керування рецензіями документа та розповсюдженими формами, перегляду стану рецензії та серверів форми, а також керування широкими веб-підписками (відомими як канали RSS). Щоб відкрити Інспектор із програми Acrobat, оберіть «Коментар» > «Рецензія» > «Відслідковувати рецензії». Щоб відкрити Інспектор у програмі Reader, виберіть «Вигляд» > «Інспектор». Відео про відстеження рецензій у програмі Acrobat, див. за адресою www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_ua

Діалогове вікно «Відслідковувати рецензії»
Використовуйте Інспектор для керування рецензіями, формами та широкими веб-підписками (каналами RSS). Ліва панель має посилання на файли рецензії, форми, повідомлення про стан сервера та канали RSS. Права панель показує докладні відомості елемента, вибраного в лівій панелі.

Останні оновлення

Панель «Останні оновлення» надає зведення останніх змін у спільних рецензіях, файлах форм та серверах. Якщо ви не маєте активних рецензій або форм, ця панель надає інструкції та посилання для створення керованих рецензій, а також створення та розповсюдження форм. На панелі «Останні оновлення» можна також вмикати та вимикати сповіщення Інспектора в межах Acrobat (лише у Windows) та на панелі завдань.

Рецензії

Інспектор показує, хто приєднався до рецензування й скільки коментарів опубліковано тим чи іншим користувачем. З Інспектора можна повторно приєднуватися до рецензування та надсилати електронні повідомлення учасникам. Якщо ви ініціювали рецензування, ви можете додавати або змінювати кінцеві строки, додавати рецензентів, завершувати рецензування та розпочинати нове рецензування з наявними рецензентами.

Ліва сторона Інспектора показує PDF-документи в керованих рецензіях. На інформаційній панелі праворуч перелічено дати та час відправлення PDF-файлів, а також запрошених рецензентів. Посилання на спільні PDF-файли надають додаткову інформацію, разом з крайнім терміном (якщо його встановлено) і кількістю коментарів, що їх передав кожний рецензент. Видалення посилання в програмі відстеження призведе до видалення PDF-файлу та всіх коментарів із сервера та повного завершення рецензування.

Форми

Інспектор використовується для керування розповсюдженими або отриманими формами. Інспектор дозволяє переглядати файл відповідей, редагувати його місцезнаходження та відстежувати, котрі з одержувачів відповіли. Також можна додавати інших одержувачів, надсилати всім одержувачам повідомлення електронною поштою та переглядати відповіді форми. Для отримання докладнішої інформації див. Про Інспектор форм.

Стан сервера

«Стан сервера» показує стан усіх серверів, що використовуються для рецензування й розповсюджених форм. Значок відмітки  поряд із назвою сервера свідчить про те, що остання спроба синхронізації була вдалою. Значок попередження  свідчить про те, що остання спроба синхронізації виявилася невдалою. Значок попередження вказує, що сервер від’єднано від мережі, що в ньому виникли проблеми із записом даних на диск або деякі інші проблеми. Зверніться до адміністратора мережі по допомогу.

RSS

Ви можете скористатися Інспектором для підписки на веб-вміст, що використовує формат RSS (Really Simple Syndication, «Справді проста синдикація»), наприклад на стрічки новин або музичні канали. Формат RSS є сумісним із форматами XML та RDF.

Примітка.

Якщо в Інспекторі немає кнопки «RSS», відкрийте в Acrobat діалогове вікно «Налаштування» та виберіть «Інспектор». Виберіть «Увімкнути канали RSS в Інспекторі» та клацніть «OK». Потім закрийте та знову запустіть Інспектор.

Відстеження рецензованих PDF-файлів

 1. В Інспекторі розгорніть відповідну папку:

  Надіслано

  Перелічує PDF-файли, рецензування яких ініціювали ви. (Недоступне в Reader.)

  Приєднані

  Містить рецензовані PDF-файли, які ви отримали. PDF-файли з’являються в цьому списку лише після того, як ви їх відкриєте. Якщо ви відкриваєте PDF-файл із вкладення та не зберігаєте його, після закриття файлу запис усувається з Інспектора.

  Примітка.

  PDF-файли в списку, виділені напівжирним шрифтом, містять одне або кілька оновлень: ще непрочитані коментарі, оновлення кінцевого строку, здійснене ініціатором рецензування, а також інформацію про рецензентів, що приєдналися до рецензування.

 2. Виберіть PDF-файл.

  Праворуч з’являється спеціальна інформація для рецензії вибраного PDF-файлу. Спільні рецензії перелічують відомості про кінцеві строки, рецензентів, що приєдналися до рецензування та кількість коментарів.

Збереження PDF-файлу з коментарями

Можна зберегти копію рецензованого PDF-файлу, що містить усі коментарі, що їх опублікували рецензенти або імпортували (долучили) ви.

Якщо PDF-файл знаходиться на колективному рецензуванні, ви можете зберегти архівну копію. Копія вже не буде з’єднана з колективним рецензуванням, і ви зможете редагувати в ній як вміст, так і коментарі.

Примітка.

Якщо ви бажаєте створити копію колективно рецензованого PDF-файлу, щоб розповсюдити її серед інших, скористайтеся командою «Зберегти як». Остаточний варіант файлу міститиме всі коментарі, опубліковані до цього моменту. Його можна переміщати, копіювати або перейменовувати, не розриваючи його зв'язок із рецензією або сервером коментарів.

 1. Щоб зберегти копію рецензованого PDF-файлу з усіма коментарями, відкрийте файл, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Для спільного рецензування виберіть «Файл» > «Зберегти як архівну копію». Або ж натисніть кнопку «Стан» на панелі повідомлень документа та виберіть «Зберегти як архівну копію».

  • У разі рецензування електронною поштою виберіть команду «Файл » > «Зберегти як...», щоб зберегти нову копію PDF-файлу. Ця остання записана версія тепер є відстежуваним PDF-файлом. Стара версія є вашою архівною копією.

Запрошення додаткових рецензентів

Якщо ви є ініціатором рецензування, ви можете запрошувати інших взяти участь у рецензуванні. Якщо ви є рецензентом і бажаєте, щоб інші люди взяли участь, зверніться до ініціатора рецензування, аби він запросив їх. Так ініціатор може автоматично відстежувати всіх учасників та одержувати сповіщення, коли їх коментарі будуть отримані.

 1. В Інспекторі в розділі «Надіслані» виберіть PDF-файл, а потім клацніть елемент «Додати рецензентів» праворуч.
 2. Укажіть адреси електронної пошти рецензентів, яких потрібно додати. Змініть повідомлення відповідно до потреби, а потім надішліть його.

  Додаткові рецензенти з’являться разом з рештою учасників у правому вікні Інспектора рецензій.

Додавання або зміна крайнього строку

Ініціатор рецензування може додавати та змінювати кінцевий строк у наявному рецензуванні.

 1. В Інспекторі виберіть PDF-файл і виконайте одну з наступних дій:
  • Якщо рецензування немає кінцевого строку, клацніть «Додати кінцевий строк».

  • Якщо рецензування має кінцевий строк, клацніть «Змінити кінцевий строк».

 2. Натисніть «Крайній строк рецензії», змініть термін відповідно до своїх потреб і натисніть OK.
 3. Змініть належним чином одержувачів електронного повідомлення, тему та саме повідомлення, а потім натисніть «Надіслати».

Закінчення рецензування

Ініціатор рецензування може завершити його. Після завершення рецензування учасники не можуть публікувати коментарі на сервері. Ви можете змінити кінцевий строк пізніше, якщо ви захочете повторно розпочати рецензування.

 1. В Інспекторі виберіть PDF-файл та натисніть «Завершити рецензування».

Запуск спільного рецензування з тими ж самими рецензентами з наявного рецензування

 1. В Інспекторі виберіть PDF-файл та натисніть «Почати нове рецензування з тими ж самими рецензентами».
 2. Дотримуйтесь етапів запуску спільного рецензування.

Надсилання повідомлення

Іноді під час рецензування може виникнути потреба звернутися до інших рецензентів або надіслати їм нагадування про крайній строк, що наближається.

 1. В Інспекторі виберіть PDF-файл і клацніть елемент «Надіслати електронного листа всім рецензентам».
 2. У повідомленні електронної пошти змініть вміст полів «Кому» та «Тема» або зміст повідомлення електронної пошти відповідно до потреби, а потім натисніть кнопку «Надіслати».

Оновлення вашого профілю

Ваші коментарі ідентифікують вас як автора, показуючи ваше ім’я — ім’я, уведене вами, коли ви приєдналися до рецензії або розпочали її, або ваше ім'я для входу в систему. Ви можете змінити ваше авторське ім’я та іншу інформацію профілю в будь-який час. Якщо ви внесете зміни, ваш оновлений профіль з’явиться лише в нових коментарях, не зачіпаючи наявних.

Оновлення вашого профілю рецензії

 1. У діалоговому вікні «Налаштування» в меню «Категорії» виберіть пункт «Коментування».
 2. Зніміть позначку з поля «Завжди застосовувати системне ім'я як авторське».
 3. У списку, розташованому в лівій частині вікна, виберіть пункт «Посвідчення».
 4. Внесіть зміни у профіль. Перевірте, що ви ввели адресу електронної пошти, яка використовується для рецензій. Натисніть «OK».

Оновлення вашого профілю для колективного рецензування

 1. У діалоговому вікні «Налаштування» в розділі «Категорії» виберіть пункт «Особисті дані».
 2. Змініть свій профіль, не забуваючи вказати дійсну адресу електронної пошти, та натисніть кнопку «OK».

Підписка на веб-служби передач

 1. Клацніть кнопку «RSS» у лівій частині Інспектора.

  Примітка.

  Якщо в Інспекторі немає кнопки «RSS», відкрийте в Acrobat діалогове вікно «Налаштування» та виберіть «Інспектор». Виберіть «Увімкнути канали RSS в Інспекторі» та клацніть «OK». Потім закрийте і запустіть Інспектор знову.

 2. Клацніть «Підписатися на канал RSS» та введіть веб-адресу в полі «URL».

Параметри Інспектора

Щоб задати параметри для Інспектора, у діалоговому вікні «Налаштування» в розділі «Категорії» виберіть пункт «Інспектор».

Автоматична перевірка на наявність нових коментарів і даних форми

Вказує, як часто синхронізуються коментарі. Щоб вимкнути автоматичну синхронізацію, переміщуйте повзунок праворуч, доки не з’явиться значення «Ніколи».

Припинити перевірку на наявність нових коментарів і даних форми

Визначає, на який час після неактивності рецензії або форми припинити перевірку на наявність нових коментарів і даних форми.

Видалити розташування власного сервера

Щоб усунути профіль сервера, виберіть його у списку та клацніть «Усунути профіль сервера».

Сповіщення

Вказує, де з’являються сповіщення Інспектора.

Увімкнути канали RSS в Інспекторі

Коли вибрано цей параметр, у лівій частині Інспектора відображається категорія RSS. З Інспектора можна підписатися на RSS-канали.

Очистити всі збережені облікові дані

Клацніть, щоб видалити всі збережені облікові дані, що використовуються для спільних рецензій.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності