Право власності PDF у випадку інсталяції Reader X разом з Acrobat

Огляд

Якщо Adobe Reader X і Acrobat X інстальовано на одному комп’ютері або вже існують попередні версії Acrobat, можна вибрати засіб перегляду PDF-файлів за замовчуванням. Тоді як Acrobat є потужнішою програмою з більшою кількістю функцій, Reader X має вбудований захищений режим, що робить його безпечнішим. (Відомості про безпеку див. в Інструкціях з безпеки програми.) 

Ця функція є лише функцією засобу обробки Adobe PDF: вона не дає змогу перемикатися на продукти, що не належать Adobe, або з них і може змінювати обробку інших форматів, підтримуваних Acrobat, або ні. Вона, наприклад, змінює FDF і XDP, а XFA і PDX — ні.

Примітка. У цьому документі описано типову поведінку, яку спостерігають користувачі під час інсталяції й роботи. Відомості про налаштування для підприємства див. у розділі Адміністратор та IT-ресурси нижче.

Чому право власності PDF є важливим?

У Reader X існує поняття захищеного режиму, який попереджує негативні наслідки в разі здійснення атак на систему безпеки. Acrobat X не має такої здатності. Reader X вважається значно безпечнішим, тоді як Acrobat залишається набагато функціональнішим. Отже, користувачі мають вагомі підстави для регулярного перемикання між Acrobat і Reader. 

У продуктах версії 9.x після подвійного клацання PDF-файлу всі відкриті екземпляри продукту завантажують файл, незалежно від версії або продукту. Наприклад, якщо Reader X встановлено в якості засобу обробки PDF-файлів за замовчуванням і відкрито Viewer 9, подвійне клацання PDF-файлу призведе до відкриття PDF-файлу в Reader X. Оскільки Acrobat і Reader можуть функціонувати одночасно, подвійне клацання може запустити новий процес або приєднати його до поточного процесу, залежно від конфігурації комп’ютера. З міркувань безпеки користувач повинен мати змогу керувати тим, яка програма відкриває PDF-файл. Таким чином, продукти версії Х дають користувачам можливість вибирати, який продукт відкриватиме PDF-файл, навіть якщо вже запущено інший екземпляр програми.

Продукти версії Х можуть перемикатися між будь-якими типами продуктів і версіями, починаючи з 9.x.

Поведінка під час інсталяції

Якщо під час інсталяції буде виявлено наявний продукт, користувачеві буде запропоновано вибрати засіб перегляду за замовчуванням. Для інсталяцій Reader X типовим є вибір безпечнішої програми Reader в якості засобу перегляду за замовчуванням. Незалежно від цього вибору, користувачі можуть у будь-який час змінити засіб перегляду за замовчуванням після інсталяції. Зазвичай інсталятор вибирає в якості засобу перегляду за замовчуванням безпечнішу програму Reader, якщо у властивостях або налаштуваннях користувача не вказано інше.  

Встановлення засобу перегляду PDF-файлів за замовчуванням

 

Налаштування після інсталяції

Щоб змінити засіб перегляду за замовчуванням, виконайте наведені нижче дії. 

 1. Виберіть елементи «Правка» > «Параметри» > «Загальні»
 2. На панелі «Запуск програми» виберіть елемент Вибрати засіб обробки PDF за замовчуванням. Для змінення засобу перегляду PDF-файлів за замовчуванням необхідно володіти правами адміністратора. Таким чином, поведінка програми є такою, як описано нижче (залежно від ОС).

  • Windows XP: якщо користувач має права адміністратора, то параметр Вибрати засіб обробки PDF за замовчуванням буде ввімкнено; якщо ні — параметр буде вимкнено.
  • Windows 7 і Vista: для користувачів, які не мають прав адміністратора, має бути ввімкнене керування обліковими записами користувачів. Якщо воно вимкнене, параметр Вибрати засіб обробки PDF за замовчуванням теж буде вимкненим. Якщо воно ввімкнене й користувач не ввійшов у систему від імені адміністратора, після натискання цієї кнопки з’явиться відповідний запит на вхід.
 3. Виберіть програму з розкривного списку. Поточний засіб перегляду за замовчуванням відображається вгорі списку.

 4. Натисніть кнопку Застосувати.

 5. Перезапустіть браузер, якщо його відкрито.
 
Параметри засобу обробки PDF за замовчуванням

 

Запитання та відповіді

Чому вимкнено параметр «Вибрати засіб обробки PDF за замовчуванням»?

Кнопку може бути вимкнено з двох причин. 

 • У вас немає прав адміністратора на комп’ютері з ОС XP.
 • Керування обліковими записами користувачів вимкнено на комп’ютерах з ОС Windows 7 і Vista для користувачів, які не мають прав адміністратора.
 • Кнопку вимкнено в середовищах Citrix.

Чому параметр «Відображати PDF у браузері» вимкнено в розділі «Правка» > «Параметри» > «Інтернет»?

Ви вибрали інший засіб перегляду за замовчуванням. Наприклад, параметри Reader неактивні, якщо засобом обробки за замовчуванням є Acrobat.exe.

Чи можна перемикатися на продукт Acrobat 8.x і з нього?

Ні. У полі «Вибір продукту Adobe» вказано лише продукти версії 9.x і пізніших.

На які операції це впливає?

 • Поверхневі операції (подвійне клацання PDF-файлу або запуск PDF-файлу з електронної пошти)
 • Створення ескізу PDF
 • Піктограми PDF
 • Засіб обробки попереднього перегляду PDF
 • Аркуш властивостей PDF
 • Перегляд PDF у браузері
 • iFilter PDF для пошуку

Адміністратор та IT-ресурси

Відомості про конфігурацію адміністратори можуть отримати із зазначених нижче документів, доступних у Бібліотеці підприємства для сімейства продуктів Acrobat.

 • Довідка з майстра настроювання: адміністратори можуть настроїти інсталятор на вибір засобу перегляду PDF-файлів за замовчуванням до корпоративного розгортання.
 • Диспетчер відомостей адміністратора (AIM): програма AIR, що містить довідку параметрів (база даних настроюваного реєстру й параметрів списку властивостей).
 • Інструкція з безпеки програми: містить відомості про захищений режим у Reader.

Блокування функції

За замовчуванням користувачі можуть вибирати стандартний засіб обробки через інтерфейс користувача. Однак адміністратори можуть заблокувати цю функцію через HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<продукт>\<версія>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Коли для bDisablePDFHandlerSwitching встановлено значення 1, інтерфейс користувача вимкнено й користувачі не можуть змінювати засіб обробки за замовчуванням.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису