Uspořádání položek v knihovnách

Chcete uspořádat položky v knihovnách? Zde je návod, jak to udělat pomocí skupin a podskupin. 

Uživatelé mohou v knihovnách vytvářet skupiny a podskupiny. Když je v hlavní skupině vytvořeno více skupin, takové skupiny se nazývají vnořené skupiny. 

Existují dva typy zobrazení pro uspořádání položek do skupin:

Stromové zobrazení:

Skupiny a podskupiny jsou hierarchicky uspořádány. Chcete-li přepnout do stromového zobrazení, musíte na pravém horním panelu vybrat ikonu ***(přepínač stromového zobrazení / cesty).

Zobrazení cesty:

Každá cesta má skupinu v seznamu skupinových cest a její vnořené podskupiny jsou odděleny lomítky (/). Zobrazení cesty usnadňuje prohledávání všech položek v podskupinách. Chcete-li přepnout na zobrazení cesty, musíte na pravém horním rohu panelu knihoven vybrat (přepínač stromového zobrazení / cesty).

 Stromové zobrazení (vlevo) a zobrazení cesty (vpravo) v knihovnách
stromové zobrazení (vlevo) a zobrazení cesty (vpravo) v knihovnách

Skupiny v rámci každé kategorie položek (Barvy, Styly znaků atd.) můžete vytvářet některým z následujících způsobů:

 • Vyberte více položek, klikněte pravým tlačítkem a z výběru vyberte možnost Nová skupina.
 • Klikněte pravým tlačítkem na kategorii položek (Barvy, Styly znaků, Komponenty atd.) a zvolte možnost Vytvořit podskupiny.
 • Klikněte pravým tlačítkem na položku a z prvku vyberte možnost Nová skupina.
 • Klikněte pravým tlačítkem na položku, vyberte možnost Přesunout do, vyberte ikonu složky, vyberte možnost Vytvořit a poté vyberte možnost Přesunout.
 • Vyberte více položek, vyberte možnost Přesunout vybrané položky do, vyberte ikonu složky, vyberte možnost Vytvořit a poté vyberte možnost Přesunout.
Vytvořte podskupinu v rámci skupiny
Vyberte více položek, klikněte pravým tlačítkem a vytvořte skupinu

Po kliknutí pravým tlačítkem na skupiny proveďte kteroukoli z následujících akcí.

 • Vytvořit podskupinu: Vytvořte několik podskupin.
 • Přesunout do: Přesuňte položky do jiné skupiny v kategorii položek.
 • Přejmenovat skupinu: Zadejte vlastní název.
 • Rozdělit skupinu: Odeberte skupinu a přesuňte položky v ní obsažené o úroveň výše.
 • Odstranit: Odstraňte skupinu a položky v ní obsažené.

Jakmile vytvoříte skupiny a podskupiny, můžete do nich přetahovat položky. Případně na položky klikněte pravým tlačítkem, vyberte Přesunout do a vyberte skupiny, do kterých chcete položky přesunout.

Pomocí lomítek můžete nyní vytvářet skupiny, nikoli pouze převádět skupiny na podskupiny.

Pomocí lomítek (/) v cestě skupiny můžete vytvářet více podskupin (vnořených skupin) najednou a pomocí úprav cest můžete snadno uspořádávat položky. 

Uspořádání položek úpravou cest

Pomocí lomítek (/) můžete snadno uspořádávat nebo vytvářet skupiny a podskupiny v rámci kterékoli kategorie položek. K dispozici máte následující úlohy:

Vytvoření skupiny se vnořenými podskupinami

Pomocí lomítek (/) vytvořte ve skupině více podskupin (vnořených skupin).

Vnořené podskupiny můžete vytvářet pomocí lomítek tady:

 • Zobrazení cesty a stromové zobrazení na panelu knihovny
 • Panel vrstev (pouze hlavní komponenty)

Po zadání názvu skupiny přidejte lomítko a zadejte název podskupiny. Můžete vnořit tolik úrovní, kolik potřebujete. Pokud na úrovni vnoření existuje podskupina se stejným názvem, příslušné dvě podskupiny se sloučí.

Úprava cest za účelem rozdělení skupiny a přesunutí položek

Pomocí možností úprav cest můžete rozdělit několik skupin najednou nebo zkombinovat funkce Přesunout do a Rozdělit skupinu.

Cesty můžete upravovat tady:

 • Zobrazení cesty na panelu knihovny
 • Panel vrstev (pouze hlavní komponenty)

Cestu můžete upravit po dvojím kliknutí. Když z cesty odstraníte skupinu nebo podskupinu, všechny položky v ní obsažené se přesunou o úroveň výše.

Z cesty můžete odstranit libovolný počet úrovní vnoření najednou a můžete tak přesunout položky do více úrovní výše. Když zadáte existující cestu, všechny položky se přesunou do této cesty.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?